Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Β.1.13. Ανοιχτή βάση κυψέλης 10 πλαισίων από τάβλες ελάτης 20mm και πηχάκι 20 Χ 20mm


Υλικά :

Δυο τμήματα τάβλα ελάτης πάχους 20mm   με πλάτος 100mm και μήκος 413mm                                                                                                                                                        
 Δυο τμήματα τάβλα ελάτης πάχους 20mm   με πλάτος 80mm και μήκος 338mm                                                                                                                                      
Δύο τμήματα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 508mm                                               

Ένα τμήμα πηχάκι  από έλατο 20mm X 20mm μήκους 373mm                                                

Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 35mm X 40mm με μήκος 520mm                                     

Ένα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους  383mm ,                                                            

έλασμα διάτρητο τύπου Ντεπλουαγέ  378 Χ 293mm  για την σήτα 

και τμήμα κόντρα πλακέ 266 Χ 470mm πάχους 5mm για το συρτάρι της βάσης.              

ξυλόβιδες 35Χ3,5mm και 35Χ3,0mm ,κόλλα ακρυλική ,δίχαλα 35 και 8mm,                          Κι εδώ η εργασίες και τα βήματα της κατασκευής είναι ίδια με την  Β.1.9.  Ανοιχτή βάση κυψέλης 10 πλαισίων από τμήματα κόντρα πλακέ 15mm και  πηχάκι 20 Χ 20mm , αυτό που αλλάζει είναι τα υλικά , οι διαστάσεις των υλικών και το ύψος των ποδιών.Προετοιμασία:


Στο ένα  τμήμα από τάβλα ελάτης 20mm με πλάτος 100mm και μήκος 413mm ,   θα αφαιρέσουμε με γωνία 45ο  ένα τμήμα 10mm X 10mm κατά μήκος της μίας πλευράς του  διάστασης  413mm,  για να ορίσουμε την σανίδα πτήσης  (σχέδιο).


 Στα δύο δοκαράκια  35Χ40mm με μήκος 520mm όπως και στις προηγούμενες βάσεις , θα αφαιρέσουμε εάν επιθυμούμε , ένα τμήμα 10Χ10mm με γωνία 45ο , δημιουργώντας ένα φάλτσο στην πλευρά που θα έρχεται σε επαφή με το έδαφος .


Στην απέναντι της πλευρά  , αυτήν που θα εφάπτεται της βάσης θα αφαιρέσουμε κατά μήκος των 520mm τμήμα ξύλου 8 Χ 8mm προκειμένου να δημιουργήσουμε τα σημεία που θα στηρίζετε και θα σύρετε το συρτάρι της βάσης (σχέδιο)  .   


 Επόμενη εργασία είναι η κατεργασία του τμήματος από πηχάκι 20Χ20mm που προορίζετε για την είσοδο . Το τμήμα αυτό μήκους 383mm , αφού επιλέξουμε το μήκος του ανοίγματος που επιθυμούμε να έχει η είσοδός , θα το κόψουμε με γωνία 45ο δημιουργώντας τα τρία μέρη της εισόδου , δύο σταθερά κι ένα κινητό .

Το αρχικό μήκος του τμήματος ήταν 383mm , μετά την κοπή τα τρία τμήματα που θα σχηματιστούν θα έχουν συνολικό μήκος 373mm , όσο το εσωτερικό πλάτος  της βάσης .

Συναρμολόγηση:

Για την συναρμολόγηση των τμημάτων  θα επιστρατεύσουμε την γωνιάστρα ή καλύμπρα,  μια καθαρή  επιφάνεια εργασίας . 

Σε αυτήν θα τοποθετήσουμε πρώτα τα τμήματα  από τάβλα ελάτης  σαν να ήταν μια ενιαία επιφάνεια  ,  εφαρμόζοντας τα στις γωνίες  από αλουμίνιο .
Θα ξεκινήσουμε την σύνδεση των τμημάτων  από μία  πλαϊνή πλευρά της βάσης που αποτελείται από τρία τμήματα . Προσέχοντας την καλή εφαρμογή  των τμημάτων  με την γωνιά από αλουμίνιο,  θα τοποθετήσουμε επάνω σε αυτά  το τμήμα από πηχάκι με μήκος 508mm ,έχοντας πρώτα  τοποθετήσει κόλλα κρυσταλλική στις επιφάνειες  που θα ενωθούν.  

Με το ένα χέρι μας να κρατά το καρφωτικό και το άλλο μας χέρι να πιέζει τα τμήματα και το πηχάκι προς την αλουμινογωνία προκειμένου να έρθουν όλα σε μια ευθεία μεταξύ τους , ξεκινά το κάρφωμα και η σύνδεση των τμημάτων. 


Θα ξεκινήσουμε την σύνδεση των τμημάτων  από μία  πλαϊνή πλευρά της βάσης που αποτελείται από τρία τμήματα . Προσέχοντας την καλή εφαρμογή  των τμημάτων  με την γωνιά από αλουμίνιο,  θα τοποθετήσουμε επάνω σε αυτά  το τμήμα από πηχάκι με μήκος 508mm ,έχοντας πρώτα  τοποθετήσει κόλλα κρυσταλλική στις επιφάνειες  που θα ενωθούν.  

Με το ένα χέρι μας να κρατά το καρφωτικό και το άλλο μας χέρι να πιέζει τα τμήματα και το πηχάκι προς την αλουμινογωνία προκειμένου να έρθουν όλα σε μια ευθεία μεταξύ τους , ξεκινά το κάρφωμα και η σύνδεση των τμημάτων. Η ίδια εργασία επαναλαμβάνεται και στην πίσω πλευρά της βάσης  δίνοντας πάντα προσοχή στην καλή εφαρμογή των τμημάτων μεταξύ τους αλλά και με τις δύο γωνίες –οδηγούς από αλουμίνιο .  Οι  θέσεις των δίχαλων – βιδών  φαίνονται στο πιο κάτω σχέδιο.
( Οι γωνίες από αλουμίνιο θα κρατήσουν την βάση που κατασκευάζουμε καλά γωνιασμένη με γωνία 90ο για να συνδέεται άριστα με τους ορόφους που θα φτιάξουμε στο μέλλον .Στις προηγούμενες κατασκευές βάσεων δεν ανησυχούσαμε για το γώνιασμα των βάσεων γιατί τα τμήματα ήταν ολόκληρα και γωνιασμένα από το ξυλουργείο που μας προμήθευσε .  )

Σειρά έχει η σύνδεση των  τμημάτων του δεύτερου πλαϊνού της βάσης  και για να γίνει σωστά η εφαρμογή των επιφανειών θα πρέπει να μετακινήσουμε την βάση , έτσι ώστε στις γωνίες από αλουμίνιο να εφάπτονται τώρα η πίσω πλευρά και δεύτερη πλαϊνή (η ασύνδετη έως τώρα ). Οι θέσεις των δίχαλων – βιδών είναι όπως και προηγουμένως. Τα πόδια της βάσης θα τοποθετηθούν όπως πάντα σε απόσταση 40mm από τις  πλαϊνές  πλευρές  και θα εφάπτονται  της πίσω πλευράς .Η σύνδεσή  των ποδιών με τα τμήματα της βάσης θα γίνει σχεδόν όπως πριν με τα πηχάκια , θα βιδώσουμε (χωρίς χρήση κόλλας) κάθε τμήμα της βάσης με τουλάχιστον δύο βίδες με το κάθε πόδι . Ξεκινώντας  εσωτερικά κι από το πίσω μέρος , σε απόσταση 40mm από το πλαϊνό  πηχάκι θα ορίσουμε μία ευθεία σε όλο το μήκος εσωτερικά της βάσης .

Στην ευθεία αυτή και σε απόσταση 20mm από το πίσω πηχάκι θα ορίσουμε το πρώτο σημείο απ όπου θα περάσει η πρώτη βίδα 3,5Χ35 mm , η δεύτερη σε 30mm από την πρώτη,  η τρίτη σε 60mm από την δεύτερη , οι 4τη -5τη -6τη σε απόσταση περίπου 92,5mm μεταξύ τους .( Επόμενα σχέδια)Η έβδομη βίδα θα περάσει από την ευθεία (προηγούμενες βάσεις) , επάνω στο εμπρός τμήμα από την τάβλα ελάτης προς το πόδι της βάσης , σε απόσταση 60mm από την προηγούμενη (6τη βίδα) και 30mm από την αρχή του τρίτου τμήματος . 

Η όγδοη και τελευταία βίδα ορίζεται σε απόσταση 30mm από την έβδομη προς την σανίδα πτήσεως . Η τελευταία βίδα θα καλυφθεί  από το πηχάκι της εισόδου στην συνέχεια. (σχέδιο) 


Η σύνδεση των τμημάτων από κόντρα πλακέ με τα πηχάκια  και τα πόδια της βάσης πρέπει να γίνει με επιμέλεια και προσοχή . Είναι μια σύνδεση εννέα στοιχείων που θα στηρίζουν για χρόνια κάποια από τις κυψέλες μας .

( Ίσως η περιγραφή να κουράζει και να γίνεται δυσνόητη αλλά τα σχέδια δείχνουν καλύτερα τις εργασίες)
Τα πηχάκια της εισόδου θα τοποθετηθούν όπως σε κάθε βάση έως τώρα , οι βίδες που θα τα συνδέσουν με την βάση θα πρέπει να περνούν στα σημεία που δείχνει το πιο κάτω σχέδιο (30mm από κάθε άκρη ) γιατί από κάτω τους και σε απόσταση 40mm από τα πλαϊνά πηχάκια «κρύβονται» οι βίδες που συνδέουν τα πόδια με την βάση .Η τοποθέτηση της σήτας στην βάση έχει σειρά , η οποία έχει διαστάσεις 378 Χ 293mm  για να καλύπτει το άνοιγμα κατά 20mm από κάθε πλευρά . Η τοποθέτηση της θα γίνει με το καρφωτικό χρησιμοποιώντας 3,5 ή 1,8mm δίχαλα στα σημεία πάνω από τα πόδια αλλά με 8mm δίχαλα εκεί που το πάχος είναι μόνο 20mm .Το συρτάρι είναι το τελευταίο κομμάτι κάθε ανοιχτής βάσης , σύρεται στην θέση του από την εμπρός ή και την πίσω πλευρά της βάσης .         

Σχόλιο:

Μια σχετικά εύκολη αλλά πολύ  σταθερή κατασκευή αν προσέξουμε τις συνδέσεις των τμημάτων , με άνοιγμα που δεν επιβαρύνει την σταθερότητα της και μπορεί να ολοκληρωθεί με την χρήση  ενός επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου ή ενός καρφωτικού αν προμηθευτούμε τα τμήματα έτοιμα, και την χρήση μιας γωνιασμένης επιφάνειας. Δεν παύει όμως να χρειάζεται προσοχή στις ενώσεις ή στην χρήση εργαλείων, ιδιαίτερα  του καρφωτικού που εύκολα μπορεί να μας τραυματίσει αν δεν προσέξουμε .

Το πλαϊνό προφίλ  της κατασκευής πρέπει να λειανθεί με επιμέλεια και οι ξεχωριστές επιφάνειες να γίνουν μια ενιαία για την αποφυγή του  κινδύνου εισροής νερού  μετά την βαφή.

Είναι μια οικονομικότερη εκδοχή από στην χρήση  κόντρα πλακέ θαλάσσης Λετονίας στις βάσεις των κυψελών .

Προσωπικά , κατασκευάζω και χρησιμοποιώ τέτοιες βάσεις για τις κυψέλες μου χωρίς κανένα πρόβλημα τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια .Καλές σκέψεις και καλές κατασκευές απο Δευτέρα 


Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Β.1.11. Κλειστή βάση κυψέλης 10 πλαισίων από τάβλες ελάτης 20mm και πηχάκι 20 Χ 20mm


Υλικά :

Δύο  τμήματα από τάβλα ελάτης   πάχους  20mm   με πλάτος 150mm και μήκος 413mm    
Δυο  τμήματα από τάβλα ελάτης   πάχους  20mm   με πλάτος 120mm και μήκος 413mm                                                                                                                                               
Δύο τμήματα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 508mm                                               
Ένα τμήμα  πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 373mm                                              
Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 35mm X 40mm με μήκος 520mm                                     
 Ένα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους  383mm,  ξυλόβιδες 35Χ3,5mm και 30Χ3,0mm 
ή δίχαλα μήκους 30 mm και κόλλα ακρυλική


Προετοιμασία:

Στο ένα τμήμα από τάβλα ελάτης με μήκος 413mm  θα αφαιρέσουμε με ένα ρούτερ ένα τμήμα 10mm X 10mm κατά μήκος της  μίας πλευράς του  , διάστασης  413mm,  για να ορίσουμε την σανίδα πτήσης  (σχέδιο).


Στα δύο δοκαράκια  35Χ40mm με μήκος 520mm , θα αφαιρέσουμε εάν επιθυμούμε , ένα τμήμα 10Χ10mm με γωνία 45ο στo  ύψος των 35mm , δημιουργώντας ένα φάλτσο στην πλευρά που θα έρχεται σε επαφή με το έδαφος .

Τα δοκαράκια που θα χρησιμοποιήσουμε για πόδια στις επόμενες βάσεις , από τάβλες πάχους 20mm , θα έχουν ύψος 35mm για να επιτύχουμε ίδιο τελικό ύψος σε όλες τις βάσεις μας.

(20mm το πηχάκι + 15mm το κόντρα πλακέ + 40mm ύψος ποδιού = 75mm είχαμε ύψος από το έδαφος

20mm το πηχάκι + 20mm η τάβλα  + 35mm ύψος ποδιού = 75mm έχουμε ύψος από το έδαφος)Τελευταία εργασία στην προετοιμασία των τμημάτων της βάσης είναι η κατεργασία του τμήματος από πηχάκι 20Χ20mm που προορίζετε για την είσοδο . Το τμήμα αυτό μήκους 383mm , αφού επιλέξουμε το μήκος του ανοίγματος που επιθυμούμε να έχει η είσοδός , θα το κόψουμε με γωνία 45ο δημιουργώντας τα τρία μέρη της εισόδου , δύο σταθερά κι ένα κινητό .

Αν επιλέξουμε το άνοιγμα της εισόδου να έχει μήκος 135mm (1/3 της πλευράς) τότε θα σημειώσουμε και θα κόψουμε το πηχάκι αυτό όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχέδιο .
 Το αρχικό μήκος του τμήματος ήταν 383mm , μετά την κοπή τα τρία τμήματα που θα σχηματιστούν θα έχουν συνολικό μήκος 373mm , όσο το εσωτερικό πλάτος  της βάσης .

Συναρμολόγηση

Η συναρμολόγηση θα ξεκινήσει με  την τοποθέτηση των τμημάτων από τάβλες στην επιφάνεια εργασίας . Πρώτο στην πίσω πλευρά της υπό κατασκευή  βάσης θα τοποθετήσουμε το τμήμα με πλάτος 150mm που δεν έχει το φάλτσο , δεύτερο και τρίτο τα τμήματα με πλάτος 120mm τελευταίο αυτό με πλάτος 150mm με το φάλτσο στην εξωτερική του πλευρά.Η σύνδεση των τριών περιμετρικών τμημάτων από πηχάκι  20X20mm θα γίνει με το καρφωτικό (αέρος ή ηλεκτρικό) και χρησιμοποιώντας δίχαλα μήκους 30mm ή 35mm  , προσέχοντας την ασφάλεια μας  ή  χρησιμοποιώντας βίδες 35Χ3,0mm αφού πρώτα ξετρυπήσουμε τα σημεία από τα οποία θα περάσουν από το πηχάκι με ένα τρυπανάκι 2mm

Θα απλώσουμε κόλλα στο πηχάκι  σε όλο το μήκος του και θα το τοποθετήσουμε επάνω στις τάβλες , προσπαθώντας όλα να εφάπτονται  στις δύο γωνίες της επιφάνειας εργασίας . Έχοντας  στο ένα χέρι το καρφωτικό ή το δραπανοκατσάβιδου και πιέζοντας προς τις γωνίες αλουμινίου με το άλλο χέρι αρχίζουμε την σύνδεση των τμημάτων με το πηχάκι.

Οι συνδετήρες  αν είναι  δίχαλα θα πρέπει να τοποθετηθούν τρεις ανά τμήμα τάβλας , περίπου κάθε 30 ή 40mm (σχέδιο). Αν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε  βίδες στην σύνδεση των τμημάτων θα πρέπει να ξετρυπήσουμε τα πηχάκια πριν την σύνδεση και θα τοποθετήσουμε τρείς  βίδες  στο πρώτο και το τελευταίο τμήμα  και από δύο στα μεσαία τμήματα στις αποστάσεις περίπου που φαίνονται στο πιο κάτω σχέδιο.


Στο πηχάκι που θα τοποθετήσουμε  στο πίσω μέρος της βάσης  θα τοποθετήσουμε τους πρώτους συνδέσμους σε απόσταση 30mm από τα άκρα , αν χρησιμοποιήσουμε βίδες θα τοποθετήσουμε ακόμα τρείς , αν χρησιμοποιήσουμε δίχαλα ,ακόμα πέντε  δίχαλα σε σχεδόν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους.


Βίδες και δίχαλα Το επόμενο πηχάκι 20Χ20mm θα τοποθετηθεί όπως ακριβός  και το πρώτο.

Σειρά έχει η τοποθέτηση των πλαϊνών τμημάτων της εισόδου στην βάση και το βίδωμα τους στην πρώτη τάβλα.  Στην τοποθέτηση αυτών θα μας βοηθήσει  ξανά  να κρατήσουμε  στην ευθεία τα τμήματα της εισόδου μια  ευθύγραμμη ξύλινη πήχη η οποία θα ακουμπά στα ήδη καρφωμένα πλαϊνά της βάσης .
Τα πλαϊνά της εισόδου τμήματα θα τοποθετηθούν στην βάση με κόλλα και βίδες 3,0Χ35mm αφού πρώτα ξετρυπήσουμε τα τμήματα σε σημεία που απέχουν 20mm από το ίσιο  άκρο και 30mm από το άκρο με γωνία 45ο  (σχέδιο)


Τα πόδια της βάσης είναι αυτά που θα τοποθετηθούν και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής της βάσης  . Θα τοποθετήσουμε τα πόδια στην βάση έτσι ώστε αυτά να εφάπτονται στο πίσω μέρος της και σε απόσταση 40mm  από την πλαϊνή πλευρά της  (σχέδιο) .
Εσωτερικά της βάσης θα χαράξουμε μια ευθεία με ένα μολύβι σε απόσταση 40mm από την εσωτερική της πλευρά . Η ευθεία θα ξεκινά εσωτερικά της πίσω πλευράς και θα τελειώνει εσωτερικά του πλαϊνού τμήματος της εισόδου, πάνω σε αυτήν θα βιδώσουμε την βάση με τα πόδια (σχέδιο) .

 Οι βίδες των  35Χ3,5mm , που  έχει υπολογιστεί να πέσουν στο κέντρο του 35Χ40mm ποδιού από κάτω , θα ξεκινούν 18mm και 40mm από την εμπρός και την πίσω πλευρά αντίστοιχα  φροντίζοντας να έχουμε δύο βίδες ανά τμήμα τάβλας , δηλαδή θα τοποθετήσουμε τις υπόλοιπες ανά 60mm περίπου.

Στην τοποθέτηση αυτή δεν θα χρησιμοποιήσουμε κόλλα για να μπορούμε εύκολα να αντικαταστήσουμε τα πόδια αν χρειαστεί στο μέλλον .


Σχόλιο:

Πολύ εύκολή και σταθερή κατασκευή , μπορεί να ολοκληρωθεί με την χρήση μόνο ενός επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου αν προμηθευτούμε τα τμήματα έτοιμα .
Δεν παύει όμως να χρειάζεται προσοχή στις ενώσεις ή στην χρήση εργαλείων όπως του καρφωτικού που εύκολα μπορεί να μας τραυματίσει αν δεν προσέξουμε .
Το πλαϊνό προφίλ  της κατασκευής πρέπει να λειανθεί με επιμέλεια και οι πολλές  ξεχωριστές επιφάνειες να γίνουν μια ενιαία για την αποφυγή του  κινδύνου εισροής νερού .
Είναι η οικονομικότερη κλειστή βάση που μπορούμε να κατασκευάσουμε και αν την περιποιηθούμε στην κατασκευή και συντήρηση θα την έχουμε στις κυψέλες μας για πάντα.


Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Μια άλλη κυψέλη και μιά άλλη προσέγγιση στην μελισσοκομία

Δημιούργησα πρόσφατα ένα νέο σημείο στο διαδίκτυο με σκοπό να παρουσιάσω έναν άλλο τύπο κυψέλης , γνωστό ήδη σε πολλούς απο εσας , και μία άλλη προσέγγιση στην μελισσοκομία.

Αυτός ο τύπος  κυψέλης δεν προσφέρετε για εντατική παραγωγή μελιού και προϊόντων κυψέλης αλλά θεωρώ πως είναι ιδανικος για την άσκηση μικρής κλίμακας , ερασιτεχνικής ή φυσικής μελισσοκομίας .

Τον τύπο αυτό κυψέλης , τον  χρησιμοποιω τα τρία τελευταία χρόνια  ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες κυψέλες τύπου Langstroth που διαθέτω.

https://warrehellas.blogspot.com


Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Α.1.5. Καμπτής - Στράντζα ελασμάτων πολύ μικρού πάχους .


Υλικά :

Ένα τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 21mm , πλάτους 120mm και μήκους 760mm
ένα τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 21mm, πλάτους 80mm και μήκους 760mm
ένα τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 21mm, πλάτους 70mm και μήκους 660mm
ένα τμήμα ελάσματος γαλβανιζέ πάχους  3mm πλάτους 80mm και μήκους 600mm
δύο τμήματα ελάσματος γαλβανιζέ πάχους 3mm πλάτους 50mm και μήκους 600mm
δύο βίδες διαμέτρου 8mm και μήκους 70mm
δύο παξιμάδια «πεταλούδες» 8mm και δύο μεντεσέδες  inox 40 Χ 60mm.  
ΠροετοιμασίαΣτο τμήμα από κόντρα πλακέ με πλάτος 120mm και μήκος 760mm θα ορίσουμε δύο σημεία (ένα σε κάθε πλευρά του μήκους του) . Από τα σημεία αυτά θα περάσουν οι βίδες των 8mm και θα απέχουν 70mm και 47mm από τις πλευρές του τμήματος (σχέδιο).


Τα σημεία αυτά θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 8mm και θα μεγαλώσουμε αυτήν τρύπα στα 16mm έως το μισό του πάχους του ξύλου, δηλαδή 10mm για μπορέσουμε εκεί να ¨κρύψουμε¨ το κεφάλι της βίδας των 8mm .

H στράντζα που θα κατασκευάσουμε θα λειτουργεί εφαρμοσμένη με ξυλουργικούς σφιγκτήρες στο πάγκο εργασίας και για την καλή εφαρμογή της σε αυτόν θα πρέπει να μην εξέχουν οι βίδες, στην βάση της, από την υπόλοιπη κατασκευή.  
Στο τμήμα κόντρα πλακέ , πλάτους 70mm και μήκους 660mm θα αφαιρέσουμε με την βοήθεια ενός ρούτερ ή ενός επιτραπέζιου δίσκου κοπής , με γωνία 45ο , ένα τμήμα  επιφάνειας 20 Χ 20mm  , κατά μήκος των  660mm,  ( επόμενα σχέδια ).
Με την αφαίρεση αυτή δημιουργήσαμε την «κόψη» της στράντζας .Στο ίδιο τμήμα αλλά στην άλλη πλευρά από αυτήν που εργαστήκαμε πριν , θα σημειώσουμε δύο σημεία (ένα σε κάθε πλευρά των 660mm) . Τα σημεία αυτά θα απέχουν 28mm από την πλευρά των 660mm και 19mm από την πλευρά των 70mm , ενώ μεταξύ τους τα σημεία θα πρέπει να απέχουν 520mm .

Στο σημείο αυτό πρέπει να δώσουμε προσοχή στις μετρήσεις και στο ξετρύπημα που ακολουθεί γιατί τα σημεία αυτά θα συνδεθούν με τα προηγούμενα (αυτά που ξετρυπήσαμε στο τμήμα μήκους 760 ) με τις βίδες των 8mm  και θα πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα.Αφού με προσοχή ορίσαμε τα δύο σημεία προηγουμένως , θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 8mm .

 Έχουμε σχεδόν τελειώσει με την προετοιμασία των ξύλινων τμημάτων της κατασκευής και θα συνεχίσουμε με την προετοιμασία  των μεταλλικών τμημάτων .


Στα δύο τμήματα από έλασμα πλάτους 50mm θα σημειώσουμε από τρία σημεία στο καθένα , τα τέσσερα (ανά δύο)   θα απέχουν 30mm από τις άκρες των τμημάτων και τα υπόλοιπα δύο θα είναι στο κέντρο τους ή σε απόσταση 270mm από τα πρώτα . Όλα τα σημεία θα τα σημειώσουμε στο κέντρο των 50mm , δηλαδή θα απέχουν 25mm από τις άκρες του μήκους των 600mm κάθε τμήματος .


Τα σημεία που σημειώσαμε στα ελάσματα θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 4mm  και θα φτιάξουμε μια «φωλιά» φρεζάροντας τα με ένα τρυπάνι 8mm

Οι βίδες που θα χρησιμοποιήσουμε για να βιδώσουμε τα ελάσματα στα ξύλινα μέρη της κατασκευής θα είναι απλές ξυλόβιδες  3,5mm διάμετρο Χ 18 ή 20mm μήκος .
 Οι βίδες αυτές θα πρέπει να μην εξέχουν της μεταλλικής επιφάνειας , για τον λόγο θα γίνει και το φρεζάρισμα με το τρυπάνι των 8mm .

( Για να μπορεί να γίνει το φρεζάρισμα χρησιμοποιούμε έλασμα πάχους 3mm ενώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και λεπτότερο.)

H ίδια ακριβός εργασία (ξετρύπημα και φρεζάρισμα) θα γίνει και στο έλασμα με πλάτος 80mm, με την διαφορά ότι εδώ λόγο του μεγαλύτερου πλάτους θα χρησιμοποιήσουμε μια σειρά περισσότερες βίδες (παρακάτω σχέδια) και οι δύο σειρές θα απέχουν 50mm από το μήκος των 600mm.
Συναρμολόγηση :


Το πρώτο τμήμα που θα συναρμολογήσουμε είναι το επάνω τμήμα της στράντζας δηλαδή το τμήμα από κόντρα πλακέ που πλανίσαμε δημιουργώντας την «κόψη» της και το ένα από τα δύο ελάσματα με πλάτος 50mm .
Στον πάγκο εργασίας θα τοποθετήσουμε το τμήμα του ξύλου με το πλάτος των 70mm προς τα επάνω , τότε θα εφαρμόσουμε το έλασμα σε αυτό , σε απόσταση 30mm από     τις άκρες των 660mm του μήκους του και σε απόσταση 22mm από την άκρη του πλάτους των 70mm . (επόμενα σχέδια)
Κατά την τοποθέτηση θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε το έλασμα να προεξέχει της ξύλινης επιφάνειας , στην πλευρά της «κόψης» , κατά 2mm .  Σειρά έχει η σύνδεση  του μεγαλύτερου σε πλάτος ελάσματος με το μεγαλύτερο σε πλάτος τμήμα κόντρα πλακέ . Θα τοποθετήσουμε την ξύλινη επιφάνεια στον πάγκο εργασίας και θα εφαρμόσουμε επάνω σε αυτήν την μεταλλική επιφάνεια έτσι ώστε και οι δύο να εφάπτονται μεταξύ τους , στην πλευρά των 760mm , που οι τρύπες που δημιουργήσαμε για τις βίδες των 8mm απέχουν 47mm (κέντρο τρύπας) . (σχέδιο)Μοιράζοντας τις αποστάσεις θα βιδώσουμε το έλασμα στην ξύλινη επιφάνεια όταν αυτό θα απέχει 80mm από τα  άκρα του μήκους των 760mm και 40mm  στο πλάτος των 120mm (σχέδιο).


Τώρα θα συνδέσουμε το δεύτερο έλασμα πλάτους 50mm με το τμήμα κόντρα πλακέ πλάτους 80mm και μήκους 760mm .


 Θα τοποθετήσουμε το ξύλινο τμήμα στον πάγκο εργασίας και πάνω σε αυτό θα εφαρμόσουμε το έλασμα έτσι ώστε αυτά να εφάπτονται , όπως και πριν , στο μήκος των 760mm . Το έλασμα θα βιδωθεί με το κόντρα πλακέ όταν απέχει 80mm από τα  άκρα του μήκους των 760mm (πιο πάνω σχέδιο).

Λίγο πριν την τελική συναρμολόγηση θα εξετάσουμε όλες τις βίδες με τις οποίες τοποθετήσαμε τις μεταλλικές επιφάνειες στις ξύλινες , δεν θα πρέπει καμία βίδα να εξέχει της μεταλλικής επιφάνειας στην οποία είναι τοποθετημένη . Ίσως χρειαστεί με ένα ψιλό γυαλόχαρτο να τρίψουμε τις επιφάνειες αυτές έτσι ώστε να μην εξέχει τίποτα στα σημεία αυτά.  

Τώρα θα φέρουμε κοντά τα δύο τμήματα της κατασκευής ,όχι αυτό με την «κόψη», με τέτοιο τρόπο που να συναντιόνται οι μεταλλικές τους επιφάνειες (σχέδιο) .
                                 Θα τα φέρουμε τόσο κοντά ώστε το μεταξύ τους κενό να είναι 3mm.
Τότε θα τα ενώσουμε μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τους μεταλλικούς μεντεσέδες που αναφέρονται στην αρχή , δίνοντας προσοχή στην διατήρηση του κενού των 3mm.

Οι μεντεσέδες θα τοποθετηθούν κοντά στις μεταλλικές επιφάνειες της κατασκευής σε απόσταση 5 - 6 mm.Την τελική μορφή στην κατασκευή θα δώσει η τοποθέτηση του τρίτου τμήματος το οποίο , αν έχουμε ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες , οδηγούμενο από τις βίδες των 8 mm θα τοποθετηθεί μόνο του σε απόσταση 2mm πιο πίσω από το κενό των 3mm μεταξύ των πρώτων επιφανειών (σχέδιο).Αν δηλαδή τοποθετήσουμε τις βίδες των 8mm στα σημεία που προορίζονται για αυτές στο μεγάλο τμήμα της κατασκευής και τοποθετήσουμε σε αυτό το τμήμα με την «κόψη» τότε θα πρέπει οι δύο μεταλλικές επιφάνειες να απέχουν μεταξύ τους 2mm


Η κατασκευή μας έχει ολοκληρωθεί και μπορούμε πλέον να κάμπτουμε ελάσματα μικρού πάχους που θα χρησιμοποιήσουμε στις μελισσοκομικές  κατασκευές μας .

Η κάμψη των ελασμάτων μπορεί να γίνει με δύο απλούς τρόπους

α) Σημαδεύοντας το έλασμα στο σημείο που πρόκειται να καμφθεί  Ας θεωρήσουμε πως επιθυμούμε να κάμψουμε ένα τμήμα ελάσματος πάχους 0.25mm
πλάτους 30mm και μήκους 373mm , το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στον πλαισιοφορέα ορόφου 10 πλαισίων .

Το έλασμα θα πρέπει να καμφθεί στο πλάτος των 30mm και να δημιουργήσουμε μια γωνία με πλευρές 10mm και 20mm , έτσι θα χαράξουμε μια ευθεία που θα απέχει 10mm από την άκρη των 30mm κατά μήκος των 373mm (προηγούμενο σχέδιο) . Θα το εισάγουμε στην στράντζα έως το σημείο που η ευθεία που χαράξαμε πριν συναντήσει την μεταλλική επιφάνεια της «κόψης».


Τότε θα ανασηκώσουμε το κινητό μέρος της κατασκευής και θα κάμψουμε το έλασμα του πλαισιοφορέα .(επόμενα σχέδια)


β) Χρησιμοποιώντας ένα μέτρο εντός της στράντζας .

 Σε περίπτωση που θέλουμε να κάμψουμε περισσότερα των δύο ή τριών ελασμάτων  και για να μην σημειώνουμε κάθε έλασμα ξεχωριστά θα μπορούσαμε να εργαστούμε ως έξης :Θα ανασηκώσουμε το τμήμα με την κόψη και θα τοποθετήσουμε σταθερά εντός της κατασκευής ένα ευθύγραμμο τμήμα από έλασμα ή πλαστικό πάχους έως 2mm , σε απόσταση 20mm από το κενό των 3mm .

Όταν τοποθετήσουμε και βιδώσουμε την κόψη ξανά στην θέση της θα εγκλωβίσουμε το ευθύγραμμο τμήμα από έλασμα ή πλαστικό σταθερά στην απόσταση 
 Έτσι , με τον τρόπο αυτό , αν εισάγουμε ένα έλασμα στην κατασκευή μας και ανασηκώσουμε το κινητό μέρος της , αυτό θα καμφθεί σε απόσταση 20mm από την άκρη του . 


Με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να κάμψουμε από  έλασμα του πλαισιοφορέα έως το έλασμα για τα καπάκια των κυψελών μας .Καλό Σαββατοκύριακο και καλές κατασκευές .