Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Οριζόντια Διαχωριστικά – Τροφοδότες για πολυκυψελίδια με πλαίσια τύπου Hoffman

Όταν διαιρούμε μια κυψέλη σε μικρότερα διαμερίσματα πρέπει να φροντίσουμε εκτός από την στεγανότητα  οσμών και μελισσών μεταξύ των διαμερισμάτων και για την σίτιση των αποικιών που φιλοξενούνται σε αυτά . Η σίτιση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους (ποτέ εξωτερική σίτιση), στην παράγραφο αυτή θα περιγράψω δύο πιο ασφαλής και σχετικά εύκολες κατασκευές , τις οποίες ξεχωρίζω ανάλογα με το καπάκι που θα χρησιμοποιήσουμε για την στέγαση της κυψέλης .
Στο παραπάνω σχέδιο εικονίζετε ένα διαχωριστικό - τροφοδότης  χωρίς την μία πλαϊνή του πλευρά ,  προκειμένου να φανούν καθαρά τα τρία  διαμερίσματα του . Η γενική αρχή που μας οδηγεί σε μια τέτοια κατασκευή είναι η εξασφάλιση στερεάς και υγρής τροφοδότησης για την μικρή αποικία του διαμερίσματος της κυψέλης .

Όπως εύκολα διακρίνετε στην εικόνα αυτό το διαχωριστικό έχει τρεις  χώρους  , έναν με μήκος 140mm στον οποίο θα τοποθετούμε την στερεά τροφή , είναι ανοιχτός προς την πλευρά των πλαισίων και έχει κάλυμμα για να συγκρατεί τις μέλισσες εντός του (για λόγους ευκρίνειας του σχεδίου  δεν εικονίζεται εδώ και μπορεί να κατασκευαστεί με διάφορα υλικά ).  Έναν άλλο χώρο με μήκος 95mm για την πρόσβαση  των μελισσών  στην υγρή τροφή o όποιος  καλύπτετε  με μελισσοστεγανή σήτα  και έναν τρίτο χώρο με μήκος 163mm όπου θα τοποθετούμε την υγρή τροφή

Στον μεσαίο  χώρο διακρίνονται  δύο οπές που επιτρέπουν στις μέλισσες να εισέλθουν σε αυτόν από την πλευρά της κυψέλης , να ανέβουν ένα εμπόδιο ( ξύλινη κάθετη και  επικλινής επιφάνεια με ύψος 35mm) που συγκρατεί την υγρή τροφή και να έχουν πρόσβαση σε μικρή επιφάνεια  αυτού , με ασφάλεια και χωρίς πνιγμούς (επόμενο σχέδιο). 


Οι διαστάσεις που αναφέρονται στα προηγούμενα  σχέδια δεν είναι δεσμευτικές και μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός από εμάς. 

Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

Γ.5. Κατασκευή κυψέλης με δύο διαμερίσματα των πέντε πλαισίων και κινητό διαχωριστικό.


Υλικά :

Μια βάση ανοιχτή για κυψέλη δέκα πλαισίων     (Β.1.13.)  με δύο εισόδους 

Έναν όροφο δέκα πλαισίων από τάβλες ελάτης    (Β.2.1.)     
                                                          
Ένα καπάκι κυψέλης δέκα πλαισίων τύπου Αυστραλίας  (Β.3.1.)                                                  

ή ένα εξωτερικό καπάκι  (Β.3.6.)       
                                                                                                   
Ένα πηχάκι ελάτης 20 Χ 20mm με μήκος 468mm 
                                                                              
 Ένα τμήμα κόντρα πλακέ θαλλάσης από Σημύδα Λετονίας πάχους  9mm με διαστάσεις     482 Χ 270mm           

Προετοιμασία :

Στο πηχάκι από ξύλο ελάτης θα δημιουργήσουμε δύο τρύπες 3mm  σε απόσταση 30mm από τις δύο άκρες του (σχέδιο).               Αφού το ξετρυπήσουμε θα το τοποθετήσουμε στο εσωτερικό της βάσης και θα το βιδώσουμε με βίδες 3,5 Χ 35mm στην μέση του πλάτους της βάσης , θα απέχει  δηλαδή 176,5mm από κάθε πλαϊνό της βάσης (σχέδιο).Αν ο όροφος είναι ήδη κατασκευασμένος θα αφαιρέσουμε από αυτόν το έλασμα που βρίσκετε στις θέσεις των κηρηθροφορέων . Στην μέση του πλάτους των τμημάτων των κηρηθροφορέων , με την βοήθεια ενός ρούτερ θα αφαιρέσουμε επιφάνεια 223 Χ 10mm κινούμενοι κάθετα από τους κηρηθροφορείς προς την βάση του ορόφου (σχήμα) .Με την αφαίρεση επιφάνειας που πραγματοποιήσαμε , χωρίσαμε τον κηρηθροφορέα σε δύο ίσα μεταξύ τους τμήματα (δύο νέους κηρηθροφορείς) πλάτους 181,5 mm .                    
Θα τοποθετήσουμε ξανά τα ελάσματα , προσαρμοσμένα στα νέα μέτρα .Το τμήμα από κ-π πάχους 9mm προορίζεται να γίνει το διαχωριστικό μεταξύ των  δύο νέων διαμερισμάτων και θα αφαιρέσουμε από αυτό δύο επιφάνειες 30 X 27mm στην μία πλευρά του μήκους του , των 482mm , προκειμένου να μην εμποδίζει το καπάκι τύπου Αυστραλίας να κλείνει (επόμενα σχέδια) .  
Το κάθετο  διαχωριστικό που κατασκευάσαμε , έχει στα άκρα του το ύψος του ορόφου για να επιτρέπει στο καπάκι τύπου Αυστραλίας  να κλείνει  και εσωτερικά ( 30mm από τα άκρα) έχει ύψος λίγο μεγαλύτερο για να ορίζει την μια πλευρά των οριζόντιων διαχωριστικών που θα κατασκευάσουμε στην συνέχεια . Έχει διαστάσεις λίγα χιλιοστά μικρότερες των ανοιγμάτων που εισχωρεί για να μπορεί να μετακινείται εντός αυτών . Στο κάτω μέρος του εδράζεται στο πηχάκι που τοποθετήσαμε αρχικά .   Μετά την «επέμβαση»  που κάναμε στον όροφο της κυψέλης και την τοποθέτηση του διαχωριστικού , ο χώρος των πλαισίων είναι πλέον μικρότερος κατά 4,5mm  (9mm/2) για κάθε διαμέρισμα. Αν όμως υπολογίσουμε πως κάθε πλαίσιο έχει πλάτος 3,5mm ,τα πέντε θα έχουν  συνολικό πλάτος  175mm δηλαδή το συνολικό πλάτος των πλαισίων θα είναι 6,5mm μικρότερο από το πλάτος 181,5mm του κάθε  διαμερίσματος .Για να εξασφαλίσουμε την στεγανότητα μεταξύ των δύο διαμερισμάτων θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα οριζόντιο διαχωριστικό επάνω σε κάθε ομάδα πλαισίων του κάθε διαμερίσματος . Το οριζόντιο διαχωριστικό μπορεί να έχει πολλές μορφές , από ένα τμήμα κόντρα πλακέ 6mm πάχους και διαστάσεων 202,5 Χ 508mm που θα τοποθετηθεί ακριβός επάνω στα πλαίσια ή την μορφή ενός τροφοδότη – διαχωριστικού με τις ίδιες διαστάσεις , την κατασκευή του οποίου θα δούμε πιο κάτω .

Όποια μορφή κι αν έχει το οριζόντιο διαχωριστικό θα πρέπει να μας εξασφαλίζει στεγανότητα οσμών και μελισσών μεταξύ των δύο διαμερισμάτων.


Σχόλιο:
Τέτοιου είδους κατασκευές  χρησιμοποιούνται για την δημιουργία παραφυάδων , την διατήρηση  βασιλισσών και την διαχείμαση μικρών σε μέγεθος αποικιών .

 Το κινητό κάθετο διάφραγμα επιτρέπει την χρησιμοποίηση της κυψέλης και σαν κυψέλη δέκα πλαισίων παρέχοντας μας ένα εργαλείο διπλής χρήσης .

Χρησιμοποιώντας οριζόντια διαχωρίστηκα όμοια με αυτά του παραπάνω σχήματος ( με κ-π 6mm) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως κάλυμμα της κυψέλης το καπάκι τύπου Αυστραλίας.  


Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

Β.2.2.Κατασκευή ορόφου οχτώ πλαισίων από τάβλες ελάτης

Υλικά :

Δυο τμήματα τάβλας ελάτης πάχους 20mm με πλάτος 243mm και μήκος 508mm ,
δυο τμήματα τάβλας ελάτης πάχους 20mm με πλάτος 243mm και μήκος 300mm ,                                   
δύο ελάσματα πάχους 0,25mm , 30Χ300mm για τους κηρηθροφορείς ,                                 
δύο τακάκια από κόντρα πλακέ 15Χ30mm  μήκους 120mm  για τις χειρολαβές ,
ξυλόκολλα εξωτερικών χώρων ακρυλική
βίδες τύπου TORX 3.5 X 45 πατωμάτων με φρέζα .

Οι εργασίες και τα βήματα της κατασκευής είναι ίδια με την  Β.2.1.  κατασκευή ορόφου 10 πλαισίων , αυτό που αλλάζει είναι  οι διαστάσεις των υλικών .


Προετοιμασία :

Η πρώτη εργασία που θα κάνουμε είναι  να σχηματίσουμε τους κηρηθροφορείς , στις άκρες και των δύο τμημάτων  με μήκος 300mm  αφαιρούμε επιφάνεια ξύλου 20 mm επί 10mm , όπως φαίνεται στο σχέδιο .Στην συνέχεια θα σημαδέψουμε και  θα ξετρυπήσουμε  με ένα τρυπανάκι 2mm , τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν οι βίδες   κατά την συναρμολόγηση , στα δύο τμήματα με μήκος 508mm με το μέτρο για την σήμανση των θέσεων των βιδών  (Α.1.4. σχέδιο) .Από τα τακάκια  , από κόντρα πλακέ  15Χ30mm με μήκος 120mm, θα αφαιρέσουμε περίπου επιφάνεια 10Χ120mm προαιρετικά , ώστε να γλιστρούν τα νερά της βροχής (σχέδιο).


 Στο κέντρο των 20mm  που απομένουν από την μία πλευρά κατά μήκος των 120mm θα δημιουργήσουμε ξετρυπώνοντας με ένα τρυπανάκι 2mm  δύο οπές , από τις ποίες θα περάσουν οι βίδες κατά την συναρμολόγηση (σχέδιο).


Με την στράντζα που κατασκευάσαμε  (Α.1.5.)  θα κάμψουμε τα δύο ελάσματα πάχους 0,25mm διαμορφώνοντας τα με γωνία 45ο προκειμένου να τοποθετηθούν στον κηρηθροφορέα , σε διαστάσεις γωνίας 20Χ10mm


Συναρμολόγηση :Ξεκινάμε απλώνοντας κόλλα στα σημεία που έχουμε σημαδέψει και ξετρυπήσει , τοποθετώντας τα δύο πρώτα τμήματα στην επιφάνεια εργασίας , σε σημείο που μας επιτρέπει να κρατούμε  με το ένα χέρι τα τμήματα  ενωμένα και με το άλλο χέρι μας να κρατούμε το επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι .
 Τοποθετώντας την πρώτη βίδα ,ελέγχουμε την εφαρμογή των επιφανειών  μεταξύ τους  και προχωρούμε στις υπόλοιπες . Οι βίδες που χρησιμοποιούμε είναι τύπου TORX 3.5 X 45 πατωμάτων με φρέζα στο τελείωμα της  και  αιχμή  τρυπανιού στην αρχή της , που της επιτρέπουν να διεισδύει στο ξύλο (ακόμα και σε  ρόζους) χωρίς να το σχίζει. 

  
Οι  βίδες θα διεισδύσουν στο τμήμα του ξύλου  σε όλο το μήκος τους , όχι περισσότερο από αυτό όμως  και δημιουργηθεί   τρύπα  . Μόλις το τελείωμα της βίδας  (το κεφάλι ) εισχωρήσει όλο στην επιφάνεια του ξύλου , σταματάμε να βιδώνουμε . Τμήμα – τμήμα , η εργασία ολοκληρώνεται  σε λίγα  λεπτά . Μόλις  η σύνδεση των τμημάτων του ορόφου τελειώσει  , κάνουμε έναν γρήγορο  έλεγχο στον τετραγωνισμό της κατασκευής  , μετρώντας τις αποστάσεις  των διαγωνίων της .

Αν οι αποστάσεις των διαγωνίων είναι ίσες μεταξύ τους , συνεχίζουμε , αν όχι πιέζουμε λίγο την διαγώνιο με την μεγαλύτερη απόσταση (σαν να φέρνουμε κοντά τις δύο αυτές γωνίες προς το εσωτερικό του ορόφου) μέχρι οι αποστάσεις να γίνουν  ίσες μεταξύ τους (σχέδιο)
  
Αυτή η εργασία είναι περιττή αν έχουμε εργαστεί στην επιφάνεια εργασίας , αν όμως έχει γίνει κάποιο λάθος και έχουμε παράγωνη  κατασκευή , αυτή είναι η στιγμή που μπορεί εύκολα να διορθωθεί πριν στεγνώσουν οι κόλλες  .


 Σειρά έχει η τοποθέτηση των ελασμάτων στους κηρηθροφορείς που θα γίνει με δίχαλα 8mm ή με βίδες μήκους 15mm με πλατύ τελείωμα σαν ροδέλα .  Τελευταία τμήματα προς σύνδεση είναι οι χειρολαβές του ορόφου που θα τοποθετηθούν εξωτερικά , στα τμήματα που έχουν τους κηρηθροφορείς . Θα τοποθετηθούν με τις βίδες που χρησιμοποιήσαμε σε όλες τις συνδέσεις του ορόφου , στο κέντρο της πλευράς και σε απόσταση 115mm από πάνω μέρος του ορόφου.

Σχόλιο:

 Εύκολη , γρήγορη και στιβαρή κατασκευή που μπορεί να ολοκληρωθεί  με την χρήση μόνο ενός επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου .

Οι ενώσεις  της κατασκευής πρέπει να λειανθούν  με επιμέλεια και οι δύο ξεχωριστές επιφάνειες να γίνουν μια ενιαία .

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Α.4.Μέτρο για την σήμανση των θέσεων των βιδών , στα πλαϊνά τμήματα του ορόφου και του καπακιού

Υλικά :

Μια γωνιά αλουμινίου 20mm Χ 20mm , πάχους 2mm και μήκους  243mm

Προετοιμασία


Ας θεωρήσουμε πως επιθυμούμε να συνδέσουμε τα πλαϊνά τμήματα του ορόφου μιας κυψέλης με τα τμήματα των κηρηθροφορέων , με  πέντε βίδες .

 Η γωνιά που θα χρησιμοποιήσουμε έχει εξωτερικές διαστάσεις 20mm Χ 20mm αλλά έχοντας πάχος 2mm η εσωτερική της πλευρά έχει πλάτος 18mm .

Σε αυτήν την εσωτερική πλευρά  (την μία από τις δύο ) , θα ορίσουμε - χαράξουμε κατά μήκος των 243mm μια ευθεία που θα απέχει 10mm από την ορθή γωνία και 8mm από την άκρη της πλευράς (σχέδιο).

Σε αυτήν την ευθεία θα ορίσουμε τα πέντε σημεία . Τα πρώτα δύο σημεία θα απέχουν από τις άκρες των 243mm , 30mm έκαστο . Τα επόμενα τρία θα τα μοιράσουμε ισόποσα μεταξύ των δύο πρώτων , περίπου ανά 45,7mm μεταξύ τους (σχέδιο). 

Τα σημεία που ορίσαμε θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι διαμέτρου 3 ή 4mm για να μπορούμε μέσω της τρύπας που θα δημιουργήσαμε με ένα στυλό ή ένα μολύβι να σημαδέψουμε στο ξύλο (επόμενα σχέδια) .

Έχοντας ξετρυπήσει την γωνιά από αλουμίνιο μπορούμε να την εφαρμόσουμε στην πλευρά του ορόφου και να ορίσουμε τα σημεία από όπου θα περάσουν οι βίδες κατά την σύνδεση των τμημάτων (παρακάτω σχήματα). Αν τώρα  θεωρήσουμε πως επιθυμούμε να συνδέσουμε τα πλαϊνά τμήματα του ορόφου μιας κυψέλης με τα τμήματα των κηρηθροφορέων , με τέσσερις  βίδες , θα εργαστούμε με τον ίδιο τρόπο που εργαστήκαμε και πριν .

Η διαφορά τώρα θα είναι στην απόσταση των κεντρικών οπών που λόγο του μικρότερου αριθμού των θα απέχουν μεταξύ τους 61mm (επόμενα σχέδια)

 Για να δημιουργήσουμε το μέτρο με το οποίο θα σημαδεύουμε τα σημεία από τα οποία θα περάσουν οι βίδες στα πλαϊνά των καπακιών που θα κατασκευάσουμε θα εργαστούμε ως εξής .
Στην απέναντι εσωτερική πλευρά της γωνιάς θα ορίσουμε με τον ίδιο τρόπο μια ευθεία που θα απέχει 10mm από την ορθή γωνία .
Σε απόσταση 15mm την άκρη της ευθείας θα ορίσουμε το ένα σημείο και σε απόσταση 30mm από αυτό θα ορίσουμε ένα δεύτερο (σχήμα).


Τα δύο αυτά σημεία θα τα ξετρυπήσουμε με το ίδιο τρυπάνι που χρησιμοποιήσαμε και πριν 
Αν θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τμήμα γωνιάς αλουμινίου για να κατασκευάσουμε ένα ανεξάρτητο μέτρο με το οποίο θα  σημαδεύουμε τις τρύπες των καπακιών .

Με τον ίδιο ακριβός τρόπο που εργαστήκαμε πριν θα εργαστούμε και τώρα για να σημειώσουμε τα σημεία που θα ξετρυπήσουμε στην γωνία των 20 Χ 20mm .

Σχόλιο :


Με την κατασκευή και την χρησιμοποίηση ενός τέτοιου μέτρου – κανόνα – οδηγού θα επιτύχουμε 
όλες μας οι βίδες να διέρχονται από το κέντρο του πάχους τοιχώματος των 20mm , των κάθετα συνδεόμενων τμημάτων προς αυτά που σημαδεύουμε  (σχήμα)