Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Β.3.1.Καπάκι κυψέλης δέκα πλαισίων τύπου Αυστραλίας


Υλικά :
Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε  είναι τα εξής:

Δύο τμήματα από τάβλα ελάτης πάχους 20mm με πλάτος 60mm και μήκος 508mm,         

  δύο τμήματα από τάβλα ελάτης πάχους 20mm με πλάτος 60mm και μήκος 373mm,           

ένα τμήμα κόντρα- πλακέ 413mm X 508mm πάχους 8 ή 9mm                                                    

κόλλα ακρυλική κρυσταλλική                                                                                                               

βίδες τύπου TORX 3.5 X 45 πατωμάτων με φρέζα και                                                                 

βίδες γυψοσανίδας πόντου 4.2Χ16mm  για την λαμαρίνα ή δίχαλα μήκους 8mm                                                       

τμήμα γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους ¼ του χιλιοστού πλάτους 460mm και μήκους 556mm (λίγο  μεγαλύτερη σε κάθε πλευρά 413+47mm  και 508 +48mm για το γύρισμα )                 

ελασμάτινη σήτα τύπου Ντεπλουαγέ για τους αεραγωγούς.

Προετοιμασία:

Η προετοιμασία αφορά κυρίως  τα τμήματα που θα τοποθετήσουμε στο μπροστά και πίσω μέρος του καπακιού και στην δημιουργία  των θυρίδων αερισμού .  Τις θυρίδες αερισμού μπορούμε να τις κατασκευάσουμε με διάφορους  τρόπους που θα δούμε από καπάκι σε καπάκι.

 Στα δύο τμήματα από τάβλα ελάτης πάχους 20mm με πλάτος 60mm και μήκος 373mm θα ορίσουμε με ένα μολύβι την μέση του πλάτους  διαγράφοντας μια ευθεία σε όλο το μήκος των 373mm(σχήμα). Επάνω στην  ευθεία αυτή θα ορίσουμε δύο σημεία που θα απέχουν το πρώτο 70mm από την μια άκρη κάθε τμήματος και το δεύτερο 60mm από το πρώτο (σχήμα).


 Τα σημεία αυτά θα τα ξετρυπήσουμε με ένα ποτηροτρύπανο  20mm τοποθετώντας μια δεύτερη ξύλινη επιφάνεια κάτω από την επιφάνεια που τρυπάμε για να μην δημιουργηθούν σκλήθρες στο τελείωμα της τρύπας που μας ενδιαφέρει.Στα σημεία που μόλις ξετρυπήσαμε θα τοποθετήσουμε μελισσοστεγανή ελασμάτινη σήτα τύπου Ντεπλουαγέ , στο μέρος που θα είναι εσωτερικά του καπακιού,  διαστάσεων  100mm X 40mm(σχέδιο).Με τον κανόνα για την επισήμανση των θέσεων που θα τοποθετηθούν οι βίδες  Α.1.4. , θα σημαδέψουμε τα σημεία από όπου θα περάσουν οι βίδες σύνδεσης στα δύο τμήματα από τάβλα ελάτης με μήκος 508mm και θα τα ξετρυπήσουμε .
Συναρμολόγηση :

Για την συναρμολόγηση των τμημάτων που αποτελούν το καπάκι θα χρειαστούμε το  πρότυπο για το  γώνιασμα επιφανειών  Α.1.3.

Εργαζόμαστε περίπου όπως και στην συναρμολόγηση των ορόφων , εφάπτουμε τα ξύλινα τμήματα στις γωνίες από αλουμίνιο για να ενωθούν σε ορθή γωνία χρησιμοποιώντας κόλλα και βιδώνοντας τις βίδες TORX 3.5 X 45 στα προκαθορισμένα σημεία.

Έτσι το καπάκι παίρνει σιγά – σιγά την μορφή που πρέπει.
Αφού τελειώσει η κατασκευή του πλαισίου του καπακιού , σειρά έχει η τοποθέτηση της επιφάνειας από κόντρα πλακέ σε αυτό .  Στις άκρες των πλευρών  της  επιφάνειας από κ-π θα χαράξουμε με ένα μολύβι ευθείες , παράλληλες σε αυτές,  που θα απέχουν  10mm από τις άκρες του κ-π. (σχέδιο)

 Στις ευθείες αυτές θα ορίσουμε τα σημεία από τα οποία θα περάσουν οι βίδες ή τα δίχαλα του καρφωτικού που θα συνδέσουν το πλαίσιο με την επιφάνεια από κ-π.

 Η επιφάνεια από κ-π  θα γωνιάσει – τετραγωνίσει  όλη την κατασκευή μας.
Οι βίδες ή θα δίχαλα θα τοποθετηθούν περίπου ανά 100mm στο πλάτος και 80mm στο μήκος  (σχέδιο).
Την τελική μορφή στην κατασκευή  θα δώσει η τοποθέτηση της γαλβανισμένης  λαμαρίνας πάχους ¼ του χιλιοστού (0,25mm) . Την λαμαρίνα την έχουμε υπολογίσει λίγο μεγαλύτερη ανά διάσταση  για να γυρίσει περίπου 24mm σε κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές .

Το γύρισμα των δύο μεγαλύτερων πλευρών θα να γίνει με την βοήθεια ενός κάμπτη ή στράντζας  μετάλλων μικρού πάχους (Α.1.5.) και  των δύο μικρότερων θα γίνει προσεκτικά με το χέρι μας επάνω στο καπάκι ,όταν έχουμε συνδέσει τις δύο μεγάλες πλευρές , φορώντας γάντια και προσέχοντας την ασφάλειά μας (σχέδιο) .

 Με την διαγράμμιση φαίνεται η θέση της  ξύλινης κατασκευής κάτω από το έλασμα.Για να συγκρατήσουμε   την λαμαρίνα στο ξύλινο καπάκι  θα χρησιμοποιήσουμε δίχαλα ή βίδες ,οι βίδες θα έχουν μήκος 16mm και κεφάλι μεγάλο και επίπεδο εσωτερικά σαν ροδέλα ώστε να μην ξετρυπήσουν  την τάβλα και μας πληγώνουν κατά την χρήση  , τα δίχαλα θα έχουν μήκος 8 ή 12mm.
Θα τοποθετήσουμε 3 ή 5 βίδες  ή  δίχαλα στο μικρό μήκος και 5 ή 7 στο μεγαλύτερο .  Σχόλιο :

Οι αεραγωγοί στο καπάκι μπορούν να είναι και περισσότεροι των δύο αρκεί να μην εμποδίζουν τους συνδετήρες και την σταθερότητα της κατασκευής .Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Β.3.6.Εσωτερικό καπάκι κυψέλης 10 πλαισίων

Υλικά:
Μια επιφάνεια από κ-π  θαλάσσης Σημύδας Λετονίας 413 Χ 508mm με πάχος 9mm                     

 τέσσερα τεμάχια πηχάκι από έλατο 30 Χ 413mm πάχους 9mm                                             

τέσσερα τεμάχια πηχάκι από έλατο 30 Χ 508mm πάχους 9mm                                                    

(στην θέση τους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πηχάκι από Σημύδα Λετονίας 9mm)      

μια επιφάνεια από 5mm  πάχους  κ-π  διαστάσεων 60 Χ 150mm                                            

δίχαλα μήκους 16mm                                    

Προετοιμασία:

Από τα οχτώ πηχάκι που αναφέρονται στα υλικά τμήμα της επιφάνειάς τους με γωνία 45ο και από τις δύο πλευρές των τμημάτων , χωρίς να μεταβάλουμε το αρχικό μήκος τους (σχέδια).


Στην μεγάλη επιφάνεια από κ-π με ένα μολύβι θα χαράξουμε τις διαγώνιους  του προκειμένου να επισημάνουμε το κέντρο της .


Από το σημείο αυτό θα ορίσουμε με το μολύβι μια ευθεία 70mm παράλληλη της πλευράς με μήκος 413mm, έτσι που η ευθεία αυτή να μοιράζετε 35mm και 35mm εκατέρων του κέντρου (σχήμα).


Με κέντρο τα άκρα αυτής της ευθείας θα ξετρυπήσουμε την επιφάνεια με ένα ποτηροτρύπανο 30mm .


Με την σέγα θα ενώσουμε τις δύο οπές που κατασκευάσαμε λίγο πρίν, αφαιρώντας το ξύλινο τμήμα ανάμεσα τους , δημιουργώντας  μια θυρίδα (αερισμού ή τροφοδοσίας) .Την θυρίδα  την κατασκευάσαμε σε σημείο που, όταν τοποθετηθεί  στην κυψέλη, θα συναντήσει τα δύο κεντρικά πλαίσια ή τα τρία κεντρικά διαστήματα ανάμεσα στα πλαίσια . Θα βρίσκετε δηλαδή στο κέντρο της γονοφωλιάς ή της μελισσόσφαιρας .                                 
Το μικρό σε διαστάσεις κ-π προορίζεται να γίνει το πορτάκι της θυρίδας που θα επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα ή μελισσών μεταξύ των δύο επιπέδων του εσωτερικού καπακιού. Σε αυτήν θα κατασκευάσουμε μια οπή στο σημείο που εικονίζετε στο επόμενο σχέδιο για να μπορεί το πορτάκι να ανοιγοκλείνει με άξονα μια βίδα .

Συναρμολόγηση:

Ξεκινάμε την συναρμολόγηση συνδέοντας την μεγάλη επιφάνεια από κ-π  9mm με ένα από τα μεγάλα σε μήκος πηχάκια . Η σύνδεση θα ήταν καλύτερο να γίνει με δίχαλα και το καρφωτικό λόγο το μικρού πάχους της πήχης ,  που ίσως η βίδα να σχίσει .

Αν αφήσουμε ένα περιθώριο 30mm από τις άκρες , τότε θα τοποθετήσουμε τα δίχαλα μήκους 16mm ανά 70mm περίπου (σχέδιο) τοποθετώντας κόλλα στις επιφάνειες που συνδέονται και προσέχοντας την σωστή εφαρμογή μεταξύ των επιφανειών . 

Επόμενο τμήμα που θα συνδεθεί είναι ένα από τα μικρά σε μήκος πηχάκι δίπλα στο προηγούμενο . Αφήνοντας και πάλι ένα κενό 30mm από τις άκρες της πήχης ξεκινάμε να συνδέουμε ανά 80mm περίπου τις δύο επιφάνειες (προηγούμενο σχέδιο).

Με τον ίδιο τρόπο συνδέουμε και τα υπόλοιπα δύο πηχάκια στην πλευρά αυτή της επιφάνειας .Η ίδια εργασία επαναλαμβάνεται και στην άλλη πλευρά της επιφάνειας από κ-π  με προσοχή στην καλή εφαρμογή μεταξύ των επιφανειών.

H τοποθέτηση της θύρας είναι η τελευταία εργασία πριν την λείανση των επιφανειών στα πλαϊνά της  κατασκευής  και  θα τοποθετηθεί όπως εικονίζεται στο πιο κάτω σχέδιο . (η θυρίδα φαίνεται  σκιαγραφημένη )

Σχόλιο:

Το εσωτερικό καπάκι είναι η οροφή της κυψέλης.  Το πορτάκι που κατασκευάσαμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κυκλοφορία (ή όχι) του αέρα και  την σίτιση της αποικίας .

Η απόσταση των 9mm προς το μέρος της αποικίας επιτρέπει στις μέλισσες να κυκλοφορούν επάνω στα πλαίσια χωρίς να τους αφήνει περιθώρια να χτίσουν επάνω σε αυτά. Η ίδια απόσταση στο άλλο μέρος του εσωτερικού καπακιού , επιτρέπει  την λειτουργία της θύρας για αερισμό ή σίτιση .

Η μεγάλη επιφάνεια από κ-π μπορεί να αντικατασταθεί από κ-π   5ή6mm , τα πηχάκια των 30mm πλάτους μπορούν να γίνουν 20mm , το ύψος τους όμως των 9mm δεν πρέπει να μεταβληθεί .Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Β.3.10.Εξωτερικό καπάκι κυψέλης δέκα πλαισίων


Υλικά :

Δύο τμήματα από τάβλα ελάτης πάχους 20mm με πλάτος 70mm και μήκος 558mm,          

δύο τμήματα από τάβλα ελάτης πάχους 20mm με πλάτος 70mm και μήκος 423mm,           

ένα τμήμα κόντρα- πλακέ 463mm X 558mm πάχους 8 ή 9mm                                                    

κόλλα ακρυλική κρυσταλλική                                                                                                               

βίδες τύπου TORX 3.5 X 45 πατωμάτων με φρέζα και                                                                 

βίδες γυψοσανίδας πόντου 4.2Χ16mm  για την λαμαρίνα ή δίχαλα μήκους 8 έως 16mm                                                       

τμήμα γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους ¼ του χιλιοστού πλάτους 513mm και μήκους 608mm (λίγο  μεγαλύτερη σε κάθε πλευρά 463+50mm  και 558 +50mm για το γύρισμα )       

         
Προετοιμασία:


Η προετοιμασία αφορά αποκλειστικά το ξετρύπημα των πλευρικών τμημάτων του εξωτερικού καπακιού διαστάσεων 558Χ70mm . O κανόνας των 60mm  που κατασκευάσαμε στην παράγραφο Α.1.4. σε αυτήν την περίπτωση θα είναι λίγο μικρότερος από το πλάτος των 70mm , έτσι ή θα κατασκευάσουμε έναν ακόμα στα νέα μέτρα ή θα μοιράσουμε την διαφορά κατά προσέγγιση (σχέδιο).Συναρμολόγηση :

Για την συναρμολόγηση των τμημάτων που αποτελούν το εξωτερικό καπάκι θα χρειαστούμε το  πρότυπο για το  γώνιασμα επιφανειών  Α.1.3.
Εργαζόμαστε  όπως και στην συναρμολόγηση των καπακιών τύπου Αυστραλίας  , εφάπτουμε τα ξύλινα τμήματα στις γωνίες από αλουμίνιο για να ενωθούν σε ορθή γωνία χρησιμοποιώντας κόλλα και βιδώνοντας τις βίδες TORX 3.5 X 45 στα προκαθορισμένα σημεία.

 Έτσι το καπάκι παίρνει σιγά – σιγά την μορφή που πρέπει.Αφού τελειώσει η κατασκευή του πλαισίου του καπακιού , σειρά έχει η τοποθέτηση της επιφάνειας από κόντρα πλακέ σε αυτό .  Στις άκρες των πλευρών  της  επιφάνειας από κ-π θα χαράξουμε με ένα μολύβι ευθείες , παράλληλες σε αυτές,  που θα απέχουν  10mm από τις άκρες του κ-π , ακριβός όπως λειτουργήσαμε και στην κατασκευή των καπακιών τύπου Αυστραλίας  (σχέδιο)

 Στις ευθείες αυτές τις ευθείες  θα ορίσουμε τα σημεία από τα οποία θα περάσουν οι βίδες ή τα δίχαλα του καρφωτικού που θα συνδέσουν το πλαίσιο με την επιφάνεια από κ-π.

 Η επιφάνεια από κ-π  θα γωνιάσει – τετραγωνίσει  όλη την κατασκευή μας.
Οι βίδες ή θα δίχαλα θα τοποθετηθούν περίπου ανά 67mm στο πλάτος και 83mm στο μήκος  (σχέδιο).
Την τελική μορφή στην κατασκευή  θα δώσει η τοποθέτηση του γαλβανισμένου  ελάσματος  πάχους ¼ του χιλιοστού (0,25mm) . Την επιφάνεια του  ελάσματος  την έχουμε υπολογίσει λίγο μεγαλύτερη ανά διάσταση  για να γυρίσει περίπου 25mm σε κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές .

Το γύρισμα των δύο μεγαλύτερων πλευρών θα να γίνει με την βοήθεια ενός κάμπτη ή στράντζας  μετάλλων μικρού πάχους Α.1.5. ενώ των δύο μικρότερων να γίνει προσεκτικά με το χέρι μας επάνω στο καπάκι , φορώντας γάντια και προσέχοντας την ασφάλειά μας  .


Για να συγκρατήσουμε   την λαμαρίνα στο ξύλινο καπάκι  θα χρησιμοποιήσουμε δίχαλα ή βίδες γυψοσανίδας πόντου 4.2Χ16mm  , με μήκος 16mm και κεφάλι μεγάλο και επίπεδο εσωτερικά σαν ροδέλα ώστε να μην ξετρυπήσουν  την τάβλα και μας πληγώνουν κατά την χρήση  , τα δίχαλα θα έχουν μήκος 8-16mm.

Θα τοποθετήσουμε 3 ή 5 βίδες  ή  δίχαλα στο μικρό μήκος και 5 ή 7 στο μεγαλύτερο (σχήμα) .  


Καλές κατασκευές .

Β.3 . Καπάκια κυψελώνΤο καπάκι που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα είναι αυτό του «τύπου Αυστραλίας» και διαφέρει από τα καπάκια που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης , στις  Ηνωμένες  Πολιτείες , την Ρωσία ,την Ασία  και αλλού  για την διαβίωση του σμήνους.

 Έως την δεκαετία του 90΄χρησιμοποιούσαμε σαν κάλυμμα – σκέπασμα  της κυψέλης το εσωτερικό και το εξωτερικό καπάκι που δεν άφηναν κενό μεταξύ των πλαισίων και της οροφής , αντίθετα το εσωτερικό καπάκι σχεδόν ακουμπούσε στα πλαίσια (6-9mm κενό , το διάστημα της μέλισσας) και επάνω σε αυτό εφάρμοζε το εξωτερικό καπάκι το οποίο κάλυπτε το εσωτερικό και τον όροφο κάτω από αυτό , καθιστώντας την κυψέλη υδατοστεγή  και αεροστεγή . 

Το καπάκι που τώρα χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα έχει έναν κενό εσωτερικό χώρο 60mm και  θυρίδες αερισμού στην διάσταση του πλάτους του .  Τις θυρίδες αερισμού μπορούμε να τις κατασκευάσουμε με πολλούς τρόπους και σε πολλά σχέδια , σκοπός της ύπαρξής τους είναι ο αερισμός της κυψέλης κατά την μεταφορά της από τόπο σε τόπο .

Σε κάθε μεταφορά οι μέλισσες που αποικούν την κυψέλη , τρομαγμένες από τις δονήσεις της μεταφοράς ψάχνουν απεγνωσμένα για ένα ρεύμα αέρος προκειμένου να δροσιστούν και  να μην ανέβει η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κυψέλης  , με ολέθρια αποτελέσματα για την αποικία .   Το κενό των 60mm και οι θυρίδες αερισμού (με  την ανοιχτή βάση)  προσφέρουν στις αποικίες , αυτόν τον δροσερό χώρο κατά την διάρκεια των μεταφορών τους.

Στα παραδείγματα του ακολουθούν η κατασκευή των καπακιών γίνετε χρησιμοποιώντας τάβλες ελάτης , θα μπορούσε όμως να αντικατασταθεί με κόντρα πλακέ θαλάσσης εάν το επιθυμούμε . Γίνετε και μία προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι μορφές κατασκευής και για τον λόγο αυτό διαφέρουν μεταξύ τους.

Η κατασκευή ενός ή περισσοτέρων  καπακιών είναι σχετικά εύκολη εργασία για τους περισσότερους από εμάς , ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κάμψη της λαμαρίνας και στην χρήση καρφωτικού , για τυχόν τραυματισμούς .


Γ.8.3. Διαχωριστικά-τροφοδότες για κυψέλη τεσσάρων διαμερισμάτων και εξωτερικό καπάκιΤα διαχωριστικά – τροφοδότες είναι ίδια στην κατασκευή και την «φιλοσοφία» με τα προηγούμενα της παραγράφου Γ.8.1. , αλλάζουν μόνο οι διατάσεις των υλικών από τα οποία κατασκευάζονται.


Υλικά για κάθε ένα από τα τέσσερα  διαχωριστικά :


Ένα τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 6mm με διαστάσεις 80 Χ 508mm                                         

Δυο  τάβλες ελάτης πάχους 10mm με διαστάσεις  50 Χ 508 mm                                                

Τέσσερις τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 60mm                                          

Ένα δοκαράκι  35 Χ 35mm μήκους 60mm                                                                                      

 Ένα   έλασμα  διάτρητο   80 Χ 113mm                                                                                                            
Τμήμα κόντρα πλακέ 195 Χ 80mm πάχους 6mm                                                                        

Κόλλα ακρυλική , δίχαλα 35 και 40mm,       

               
 Προετοιμασία


 H προετοιμασία των τμημάτων είναι σχεδόν όμοια με αυτή  της παραγράφου Γ.8.1, σε αυτήν την κατασκευή ό τροφοδότης θα καταλαμβάνει όλο τον χώρο του διαχωριστικού.

Στα πλαϊνά τμήματα του διαχωριστικού- τροφοδότη θα χρησιμοποιήσουμε τάβλα πάχους 10mm προσπαθώντας να εξοικονομήσουμε περισσότερο χώρο στο εσωτερικό του και για τον λόγο αυτό θα αλλάξουν τα μέτρα κατά την σημείωση των διαστάσεων  επάνω στο κόντρα πλακέ πάχους 6mm της βάσης  . Οι υπόλοιπες τάβλες ελάτης θα παραμείνουν στο ίδιο πάχος (σχέδιο).Ξεκινάμε σημειώνοντας της θέσης της ξυλείας ελάτης επάνω στην επιφάνεια από κ-π.Σημειώνουμε τις θέσεις στις οποίες θα ξετρυπήσουμε με ποτηροτρύπανο 40mm.


Και στην πίσω μεριά της βάσης τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα δίχαλα ή οι βίδες.
Σειρά έχει η προετοιμασία των δοκαριών 35 Χ 35mm με την δημιουργία του κεκλιμένου ,


και η δημιουργία των ανοιγμάτων για την ροή της υγρής τροφής σε τρεις τάβλες ελάτης  με μήκος 86mm.

 Συναρμολόγηση :


Η συνομολόγηση θα ξεκινήσει με την σύνδεση της επιφάνειας  από κόντρα πλακέ με τις πλαϊνές τάβλες ελάτης (σχέδιο)με τις ενδιάμεσες ……
και με την τοποθέτηση του κεκλιμένου επιπέδου (σχέδια).Τα δίχαλα θα περάσουν από τις πλαϊνές επιφάνειες στις ενδιάμεσες στις αποστάσεις που εικονίζονται στα σχέδια.

Και από την επιφάνεια κόντρα πλακέ της βάσεις προς τις τάβλες ελάτης περίπου στις αποστάσεις που εικονίζονται στο επόμενο σχέδιο.
Τοποθετούμε την ελασμάτινη σήτα και το κάλυμμα της στερεάς τροφής και λειαίνουμε τις επιφάνειες που συνδέσαμε για να ολοκληρωθεί η κατασκευή. 


                                                    Καλές εργασίες και υγειά στα χέρια σας .