Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Β.1.17 Είσοδοι βάσεων κυψελών


Στις περισσότερες περιγραφές βάσεων όταν αναφέρετε η είσοδος  των μελισσών στην κυψέλη , αναφέρετε με το πιο κάτω σχέδιο . Άσχετα με τις διαστάσεις της , η είσοδος αυτή είναι από τις πιο σίγουρες στην ασφάλιση των μελισσών αλλά και από τις πιο πολυχρησιμοποιημένες .

 Υπάρχουν όμως δεκάδες ακόμα είσοδοι – πόρτες ανάλογα με τον κατασκευαστή της κυψέλης , τον τύπο της βάσης αλλά και τον χαρακτήρα του μελισσοκόμου.

Αποστολή της εισόδου στην κυψέλη είναι να επιτρέπει , να περιορίζει και να αποτρέπει την είσοδο και έξοδο των μελισσών από αυτήν .

Προσωπική μου άποψη είναι πως η μεγάλη είσοδος στην κυψέλη χρειάζεται μόνο όταν το μελίσσι που είναι εγκατεστημένο σε αυτήν είναι δύο ή τριών ορόφων και την χρονική αυτή στιγμή το μελίσσι συλλέγει νέκταρ ή μελίτωμα  . Οποιαδήποτε άλλη στιγμή εκτός της νεκταροσυλλογής η είσοδος πρέπει να είναι περιορισμένη .

Επιστρέφοντας στην είσοδο που εμφανίζεται  πιο πάνω και στις περισσότερες βάσεις του βιβλίου , μπορεί να περιοριστεί με τον εξής τρόπο .

Θα κατασκευάσουμε  ένα αντίγραφο της 2mm μικρότερο σε ύψος και με την βοήθεια ενός ρούτερ θα κατασκευάσουμε ένα άνοιγμα  9mm  ύψος και 60mm πλάτος (σχήμα).Αυτή η είσοδος είναι ιδανική για ένα μελίσσι 7-8 πλαισίων ή και μικρότερο . Βάσεις τέτοιου είδους συγκρατούνται στην θέση τους με το σύρμα που συγκρατεί την βάση και τον όροφο μιας κυψέλης . Όμως θα πρέπει σε μια τέτοια βάση (με το σύρμα σύνδεσης σαν «εμπόδιο») να έχουμε δύο πορτάκια, ένα περιορισμού κι ένα που θα κλείνει τελείως για τις  μεταφορές.

Στην περιγραφή της κατασκευής του σώματος  κυψέλης έξι πλαισίων  εικονίζετε μια είσοδος ανοίγματος 20Χ90mm . Η θύρα , το πορτάκι που θα κατασκευάσουμε για το άνοιγμα αυτό θα έχει διαστάσεις 16Χ86mm δηλαδή 4mm και 4mm μικρότερο από τις αρχικές διαστάσεις ,  αυτό γιατί  λόγο του χρωματισμού προστέθηκε υλικό στα τοιχώματα και το πορτάκι δεν θα μπορεί να τοποθετηθεί στην θέση του αν είχε τις διαστάσεις του ανοίγματος  . Αυτό το  πορτάκι θα πρέπει να έχει και δύο χρήσης ( περιορισμού και σφραγίσματος της εισόδου)  για να μην έχουμε δύο πορτάκια για μία βάση όπως προηγουμένως.

Για να κατασκευάσουμε μια τέτοια θύρα θα πάρουμε ένα δοκαράκι 40Χ40mm με μήκος 86mm και θα αφαιρέσουμε από αυτό επιφάνεια 24Χ24mm μήκους 86mm (Σχέδια)
Στο κέντρο της μια από τις δύο επιφάνειες με διαστάσεις  86Χ40mm ,  θα κατασκευάσουμε με ένα ρούτερ ένα άνοιγμα 40Χ40mm  με ύψος 9mm (Σχέδια).

Το τοποθετούμε με την είσοδο ανοιχτή ή κλειστή  και  συγκρατείται στην θέση της  με το γνωστό στους μελισσοκόμους βιδάκι  μάνταλο  .


Στο ίδιο άνοιγμα με τον ίδιο τρόπο συγκράτησης θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε απλά ένα πηχάκι 20mm ή 10mm πάχους, με ύψος 40mm και μήκος 100mm όμοιο με το παρακάτω σχέδιο. To οποίο θα χρησιμοποιούμε όπως εικονίζεται για να σφραγίζει την είσοδο ή αντεστραμμένο  για να την περιορίζει . Στις σταθερές αλλά και σε πολλές κινητές  βάσεις  έχουμε το μεγάλο άνοιγμα όλης της πλευράς της εισόδου , εκεί για να κατασκευάσουμε την θύρα εισόδου  θα εργαστούμε ως εξής :

Θα χρειαστούμε ένα δοκαράκι 35Χ35mm με μήκος 370mm από το οποίο θα αφαιρέσουμε επιφάνεια 19X19mm (επόμενα σχέδια)


Στο κέντρο μιας  από τις δύο επιφάνειες με διαστάσεις  35Χ370mm ,  θα κατασκευάσουμε με το ρούτερ ένα άνοιγμα 140Χ35mm  με ύψος 9mm(σχέδια).Αν η θύρα αυτή τοποθετηθεί σε σταθερή βάση θα συγκρατείτε στην θέση της με δύο βίδες  (μελισσοκομικά μάνταλα)  βιδωμένες  στο σώμα της κυψέλης δεξιά και αριστερά  . 
Αν όμως τοποθετηθεί σε κινητή βάση που συγκρατείται με τον όροφο με έναν μικρό συνδετήρα τύπου Σωτηρόπουλου  ( παράγραφο  Β.1.15.)  τότε θα έχει την μορφή του επόμενου σχεδίου για να σφραγιστεί και θα χρειάζεται άλλη μία θήρα για να περιοριστεί  .


Η θύρα περιορισμού της εισόδου θα έχει την μορφή του επόμενου σχεδίου με ένα ή δύο ανοίγματα για την κυκλοφορία των μελισσών.Κάποιοι μελισσοκόμοι τοποθετούν  θύρες με ανάκληση στις εισόδους των κυψελών τους χρησιμοποιώντας έναν μεταλλικό μεντεσέ  που ταυτόχρονα είναι και σανίδα προσγείωσης , σε σταθερές ή κινητές βάσεις , σε μικρές ή μεγάλες εισόδους  (επόμενα σχέδια). Κάποιοι άλλοι μελισσοκόμοι χρησιμοποιούν θύρες που κινούνται σε κάθετο άξονα και ανοιγοκλείνουν όπως οι πόρτες του σπιτιού μας , χωρίς να αλλοιώσουν την σανίδα πτήσης .Για να κατασκευάσουμε μια τέτοια είσοδο θα πρέπει να έχουμε φτιάξει την βάση της προηγούμενης παραγράφου B.1.16. Βάση κινητή με δυο εισόδους , με μια αλλαγή στα υλικά . Το πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους  120mm θα υποστεί κάποιες αλλαγές και θα προσθέσουμε ακόμα δύο πηχάκια πλάτους 20mm , ύψους 16mm και μήκους 105mm   .   

Στο πηχάκι με μήκος  120mm θα αφαιρέσουμε επιφάνεια 10Χ10mm  υπό γωνία 45ο από κάθε άκρη του , με προσοχή να μην αλλοιώσουμε το αρχικό του μήκος (σχέδια).                                                           


Θα το ξετρυπήσουμε όπως στην παράγραφο Β.1.16.

Στα δύο πηχάκια με μήκος 105mm θα αφαιρέσουμε από την μία άκρη τους επιφάνεια 20Χ20mm υπό γωνία 45ο (σχέδιο) .Στην συνέχεια θα ξετρυπήσουμε το κάθε τμήμα σε απόσταση 85mm  από την ίσια πλευρά και 10mm από τις πλαϊνές  πλευρές στην διάσταση των 20mm με ένα τρυπάνι 4mm (σχέδιο).Η τοποθέτηση του τμήματος με μήκος 120mm θα γίνει όπως και στην παράγραφο Β.1.16. , των δύο άλλων τμημάτων θα γίνει με την προσθήκη δύο ροδελών που θα πλαισιώσουν και από τις δύο πλευρές την τρύπα που δημιουργήσαμε (σχέδιο).

Με ένα ευθύγραμμο ξύλινο τμήμα σαν οδηγό τοποθετούμε και βιδώνουμε (3,5Χ35mm) το πηχάκι στην θέση του , φροντίζοντας να αφήσουμε κενό 2mm από κάθε άκρη του (σχέδια).Οι δύο ροδέλες σε κάθε πλευρά και το ύψος των 16mm της πόρτας , θα της επιτρέπουν να κινείται χωρίς εμπόδιο μεταξύ βάσης και ορόφου. Μία βίδα στο πλαϊνό πηχάκι της βάσης θα λειτουργεί σαν όριο όταν η θύρα θα κλείνει (σχέδιο).
Δεκάδες είναι οι τύποι θυρών των εισόδων των κυψελών μας που μπορούμε να κατασκευάσουμε ανάλογα με τον τρόπο που τις χειριζόμαστε .

 Μένει να επιλέξουμε τον χρηστικότερο και τον απλούστερο με γνώμονα πάντα τις ανάγκες της μέλισσας .


Δεν υπάρχουν σχόλια: