Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2008

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ - PHARMACOLOGY AND HONEY

Ένα ξέρω , ότι ξέρω πολύ λίγα (όπως έλεγε ένας παππούς μας)

Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την μελισσοκομία , το έκανα γιατί γοητεύτηκα όπως έχω αναφέρει ξανά , από την ζωή της μέλισσας αλλά και γιατί ήθελα να γευτώ εγώ και η οικογένεια μου τα ευεργετικά προϊόντα αυτού του μικρού εντόμου . Ήθελα να έχω το δικό μου μέλι όπως έχω το δικό μου κρασί , το δικό μου τσίπουρο και μερικά κηπευτικά από τον κήπο μου , χωρίς την χρήση διαφόρων χημικών , που τελικά θα μείνουν στον οργανισμό μου .

Προσωπικά έχω επιλέξει να μην κάνω καμία χρήση φαρμάκου στον οργανισμό μου , αν αυτό δεν είναι απαραίτητο . Εννοώ τους απλούς πονοκεφάλους , πονόδοντους , κρυολογήματα ή πιάσιμο μέσης κλπ . Προσέχω να μην φτάσω σε αυτό το σημείο και για αυτό το λόγω ντύνομαι , πάω στον οδοντίατρο , προσπαθώ όσο μπορώ να γυμνάζομαι (περπατώ) και τρώω βέβαια μέλι , γύρη και βασιλικό πολτό (καλό ε?). Με αυτό το σκεπτικό ενεργώ και με τα μελίσσια μου .

Ακούω παλαιότερους μελισσοκόμους να εφαρμόζουν κάθε εποχή και το ανάλογο φάρμακο , χωρίς τα μελίσσια τους να έχουν εκδηλώσει κάποια ασθένεια .

Ακούω και νέους μελισσοκόμους που μόλις τελείωσαν τα σεμινάρια στο κτήμα Συγγρού , να τους έχουμε μπερδέψει και να μην ξέρουν ποιο φαρμακευτικό σκεύασμα να πρώτοχρησιμοποιήσουν .

Ακούω και κάποιους από εμάς να χρησιμοποιούν το Α – Β – Χ οξύ , βιολογικά πάντα . Έχουμε φτάσει σε σημείο να συζητάμε για το ποιος χρησιμοποιεί το ποιο ανώδυνο φάρμακό , για ένα προϊόν που όλοι μας εκτιμούμε για την αξία του όταν αυτό είναι αγνό .

Σεβόμενος όλα τα παραπάνω ,τις αξίες μου και το αξίωμα της πρώτης πρότασης , θα σας πω εγώ τι κάνω .

Κάποια στιγμή είχα βάλει στο ψαχτήρι του Google την λέξη ασκοσφαίρωση και στα αποτελέσματα φάνηκε η σελίδα :http://triton.chania.teicrete.gr/epeaek1/melissa/bees.htm ? . Βρήκα μία εργασία της σχολής τεχνολογίας γεωπονίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την βιολογική μελισσοκομία .Μία εργασία με ένα ιδιαίτερο πνεύμα που με κέρδισε από την πρώτη ανάγνωση γιατί περιγράφει τις ασθένειες ως εξής : Αίτιο –Σύμπτωμα , Διάγνωση , Βιολογία – Αντιμετώπιση .
Μέσα από αυτή την εργασία είδα με άλλο μάτι τις ασθένειες , κατάλαβα το πώς και το γιατί , όχι μόνο : Ασθένεια – Χ φάρμακο. Η εργασία αυτή των παιδιών , που αξίζουν θερμά συγχαρητήρια , στο τέλος αναφέρει ότι : Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό στην βιολογική μελισσοκομία είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής ώστε να μην χρειαστεί να εκμεταλλευτούμε την δυνατότητα που δίνει ο νόμος για χρήση κάποιων ουσιών .

Δίνω λοιπόν μεγάλη σημασία στο αίτιο , την πρόληψη και την υγιεινή , κάνοντας τα παρακάτω :
- Φροντίζω οι κυψέλες μου να μην έχουν υγρασία , σηκώνοντας αυτές από το έδαφος και τοποθετώντας αυτές πάνω σε βάσεις .
- Χρησιμοποιώ ανοιχτές κινητές βάσεις (πάτους) ώστε η κυψέλη να αναπνέει .
- Προσπαθώ να έχω όσο είναι δυνατό , δυνατά μελίσσια – ισοδύναμα μεταξύ τους ( των 5 – 6 πλαισίων , αλλά να έχουν ζωή και δύναμη ) .
- Αντικαθιστώ τις κερήθρες μου κάθε 2 – 3 χρόνια , το φθινόπωρο όταν συμπιέζω τον πληθυσμό για το ξεχειμώνιασμα .
- Δεν αγοράζω παλαιό εξοπλισμό από άλλο μελισσοκόμο .
- Δίνω μεγάλη προσοχή στο ποιος είναι γείτονας μου μελισσοκόμος ή αποφεύγω την γειτονία .
- Τέλος , φροντίζω όλες μου οι κυψέλες ανά 3 – 4 χρόνια να περνούν από την αποθήκη για βαφή ,κάψιμο εσωτερικά με φλόγιστρο και τυχόν περιποίηση.

Αν παρόλα αυτά , κάποια μελίσσια εκδηλώσουν μια ασθένεια ( ποιο συχνά Βαρρόα ) , τα απομονώνω δημιουργώντας ένα νέο μικρό μελισσοκομείο στην ακτίνα δράσης μου. Σε αυτά επεμβαίνω ξεκινώντας από τα ηπιότερα βιολογικά (σκόνισμα με ζάχαρη άχνη ) , αν χρησιμοποιήσω κάτι δραστικότερο , σίγουρα δεν θα πάρω το μέλι τους και αυτά θα ενταχθούν στο κυρίως μελισσοκομείο μετά από δύο χρόνια

।Έχω την πολυτέλεια να μην εξαρτάτε η οικογένεια μου από αυτή μου την ασχολία και μπορώ να εφαρμόζω αυτά που αναφέρω παραπάνω , τα οποία κοστίζουν σε χρήμα , χρόνο , εργασία και ίσως απώλεια μελισσοσμυνών κάποιες φορές . Έχω όμως και την ικανοποίηση ότι γεύομαι εγώ , η οικογένεια μου ,οι φίλοι μου και οι λιγοστοί μου πελάτες , καθαρό αυτό το προϊόν που όλοι ανά τον κόσμο και διαχρονικά θαυμάζουμε.-

PHARMACOLOGY AND HONEY

There is one I know, that I know few things (as one of our grandfather use to say)

When I began to deal with the apiculture, I did it because I was charmed as I have mentioned again, by the life of bee but also because I wanted my family and I to taste the beneficial products of this small insect. I wanted to have my own honey as I have my own wine, my own raki and several vegetables from my garden, without the use of various chemicals, that will finally remain in my organism.

Personally I have chosen to make no use any medicine in my organism, if this is not essential. I mean the simple headaches, toothaches , colds or backaches etc I am careful not to reach this point and for this reason I get dressed , I go to the dentist, I try as much as I can to keep fit (I walk) and I eat of course honey, pollen and royal pulp (isn’t it good ?). I also treat my bees with the same way of thinking.

I hear that every season older apiarists the appropriate medicine to their bees , without their bees having any illness.

I also hear that new apiarists who have just finished attending the seminars in the Syggrou property, have been tangled and they don’t know which pharmaceutical substance to use at first .

I hear also some of us that they use the A - B - X acid, always biologically. We have reached a point to discuss about who uses which useful medicine, about a product that all of us appreciate for it’s value when this is pure.

Respecting all mentioned above as well as, my values and the worth of my first sentence , I will say to you what I do.

Some days ago I had searched in Google the word ‘askosfairosi’ and in the results appeared the page: http//www.chania.teicrete.gr/bio-geo/melissa/bees.htm. I found a project made by the faculty of technology of agronomics of Crete University on biological apiculture. A work with a particular spirit that I appreciated a lot from the first reading because it describes the illnesses as follows: Reason - Symptom, Diagnosis, Biology - Confrontation.

Through this work I faced illnesses differently, I understood how and why, not only: Illness - X medicine. This student’s piece of work that deserves deep congratulations, in the end mentions that: What should become perceptible in the biological apiculture is that all measures of prevention and hygiene should be applied so that we don’t need to exploit the ability that the law gives to use certain substances.

As I believe that the cause , the prevention and the hygiene are of great importance, I do the following:
- I take care of my beehives so as not to have any humidity at all , by raising and placing them on bases.
- I use screen bottom (open mobile) board in order that the beehive breathes.
- I try to have as muth as possible, strong beehives that are all equal.
( 5 - 6 frames beehives but that they have life and strength).
- In the fall I replace my frames every 2 - 3 years, when they are overpopulated to pass the winter.
- I do not buy old equipment from other apiarists.
- I pay great attention to who my neighbour apiarist is or else I avoid the neighbourhood.
- Finally, every 3 - 4 years I make sure to pass all my beehives from the warehouse in आर्डर to dye them , burn them inside and give any required attention ।

If nevertheless, a beehive appears an illness (whith often Barroa), I isolate it by creating a new small apiary in my field of action. I intervene in them starting from the mildest biological (with sugar powder), if I use something more drastic, of course I do not take their honey and they will be placed among the main apiary two years later .
My family and I have the luxury not to depend financly on this occupation of mine so I can apply what I mention above which costs money, time, work and perhaps loss of beehives some times. However I have the satisfaction that my family and I , my friends and my slender customers, taste this clean product that people all over the world diachronically admire. -

2 σχόλια:

PanKok είπε...

Καλημέρα, Κώστα. Με βρίσκεις απολύτως σύμφωνο. Η ερασιτεχνική μας ιδιότητα μας δίνει το περιθώριο να πειραματιστούμε με γνώμονα πάντα, ένα απολύτως υγιεινό προϊόν (και με το κόστος που αυτό συνεπάγεται).
Παρεμπιπτόντως, το link δε μου δουλεύει. Μήπως είναι το ίδιο με αυτό: http://triton.chania.teicrete.gr/epeaek1/melissa/bees.htm ?

Κώστας Ελευθεριου είπε...

Ναι Παναγιώτη αυτή είναι η σελίδα , πολύ σοβαρή δουλεία