Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

Διαχωριστικό - τροφοδότης για κυψέλη με δύο διαμερίσματα και καπάκι τύπου Αυστραλίας


Υλικά για κάθε τμήμα :


Δύο τμήματα κόντρα πλακέ πάχους 6mm με διαστάσεις 202,5 Χ 508mm 
                                      
Δύο τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 458 mm
                                               
Τέσσερις τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 122,5mm                                         

Ένα δοκαράκι 35 Χ 35mm μήκους 122,5mm 
                                                                                    
 Έλασμα διάτρητο 152,5 Χ 110mm    
                                                                                                       
 Τμήμα κόντρα πλακέ 152,5 Χ 161,5mm πάχους 6mm 

Κόλλα ακρυλική , δίχαλα 35 και 40mm,

                       
Προετοιμασία:

Ξεκινώντας από τις δύο επιφάνειες  κ-π , θα χαράξουμε με ένα μολύβι περιμετρικά ευθείες που θα απέχουν 25mm από τα άκρα κάθε επιφάνειας , οι οποίες θα ορίζουν τις εξωτερικές πλευρές της κατασκευής που θα κατασκευάσουμε εντός της κάθε επιφάνειας (σχέδιο) .Με μία τάβλα ελάτης  πάχους 15mm και μήκους 458mm για οδηγό,  θα χαράξουμε ευθείες δίπλα στις προηγούμενες με πάχος 15mm περιμετρικά προς το εσωτερικό της επιφάνειας από κ-π (σχέδιο) . Από τις δύο πλευρές του πλάτους της κατασκευής και σε απόσταση 140mm και 163mm από κάθε πλευρά , θα χαράξουμε ακόμα δύο και δύο ευθείες παράλληλες του πλάτους . 

Με τον τρόπο αυτό ορίσαμε τις θέσεις που θα τοποθετήσουμε τις τάβλες ελάτης επάνω στην επιφάνεια από κ-π  ( γκρι απόχρωση ) δημιουργώντας και τους τρείς χώρους του διαχωριστικού – τροφοδότη (σχέδιο) .
Επόμενη εργασία είναι η αφαίρεση της επιφάνειας από κ-π που αντιστοιχεί στον πρώτο χώρο με διαστάσεις 122,5 Χ 140mm . Στον δεύτερο χώρο πλάτους 95mm θα χαράξουμε μια ευθεία σε απόσταση 50mm από την θέση που θα τοποθετήσουμε την τάβλα στην πλευρά που αφαιρέσαμε  την επιφάνεια κ-π πριν , παράλληλη του πλάτους ( επόμενο σχήμα).

Από το μέσω της ευθείας αυτής θα χαράξουμε μια νέα ευθεία μήκους 50mm , παράλληλη του μήκους της κατασκευής προς την πλευρά του πρώτου χώρου σχηματίζοντας δύο μικρά τετράγωνα (σχήμα)  . 
 

Θα σχηματίσουμε  τις διαγώνιες των δύο τετραγώνων και  τα σημεία που αυτές τέμνονται θα τα ξετρυπήσουμε με ένα ποτηροτρύπανο 40mm , δημιουργώντας έτσι τα ανοίγματα για την πρόσβαση των μελισσών στον χώρο (μεθεπόμενο σχέδιο).


Στο σημείο αυτό θα αντιστρέψουμε την επιφάνεια από κ-π επάνω στον πάγκο εργασίας για να εργαστούμε στην αντίθετη  πλευρά από αυτήν που εργαζόμαστε πριν .  Αρχικά θα χαράξουμε και πάλι ευθείες σε απόσταση 35mm , αυτήν την φορά , από κάθε πλευρά της επιφάνειας προς το εσωτερικό της (σχέδιο) . 


Από τα σημεία που οι ευθείες τέμνονται ,  θα χαράξουμε δύο ακόμα ευθείες  .Την πρώτη σε απόσταση 155mm από το σημείο της πλευράς με το άνοιγμα και την δεύτερη σε απόσταση 178mm από το σημείο της πλευράς που δεν έχει άνοιγμα (προηγούμενο σχέδιο). Μεταξύ των δύο ευθειών υπάρχει μια απόσταση 110mm που περιέχει το τμήμα που ξετρυπήσαμε με το ποτηροτρύπανο.  Από της ευθείες που χαράξαμε θα περάσουν τα δίχαλα που θα συνδέσουν την επιφάνεια από κ-π με τις τάβλες ελάτης κατά την συναρμολόγηση των τμημάτων .

Στο μεσαίο τμήμα θα χαράξουμε ακόμα μία ευθεία σε απόσταση 75mm από την ευθεία που βρίσκετε μεταξύ του ανοίγματος και των οπών , στην ευθεία αυτή θα συνδεθούν η επιφάνεια  από κ-π με το τμήμα από δοκαράκι που θα προετοιμάσουμε ακολούθως και θα είναι το κεκλιμένο τμήμα μέσω του οποίου οι μέλισσες θα έχουν πρόσβαση στην υγρή τροφή (σχέδιο).Από το δοκαράκι 35 Χ 35 με  μήκος 122,5 θα αφαιρέσουμε υπό γωνία 45Ο επιφάνεια τέτοια που να απομείνει σε εμάς  δοκαράκι  σχήματος ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές μήκους 35 η κάθε μία (σχέδιο) .Σε μία από τις τέσσερις τάβλες ελάτης με μήκος 122,5mm θα ορίσουμε τρία  σημεία κατά το μήκος της που θα απέχουν μεταξύ τους 30,6mm περίπου (σχέδιο) . Με κέντρο τα σημεία αυτά θα δημιουργήσουμε ανοίγματα 5mm με ύψος 30mm σε όλο το πάχος της τάβλας , μέσω των ανοιγμάτων αυτών θα ρέει η υγρή τροφή από τον χώρο που θα τοποθετείτε προς το χώρο του κεκλιμένου επιπέδου που θα σιτίζονται οι μέλισσες ( μεθεπόμενο σχέδιο).

Συναρμολόγηση :


Η συναρμολόγηση θα ξεκινήσει με την σύνδεση της  επιφάνειας από κ-π με την μία από τις δύο τάβλες ελάτης με μήκος 458mm , η σύνδεση θα γίνει με ακρυλική κόλλα και δίχαλα 40 ή 35mm .
Αφού τοποθετηθεί και καρφωθεί το πρώτο τμήμα στην επιφάνεια από κ-π  θα συνδέσουμε όλες της τάβλες με μήκος 122,5mm , προσοχή χρειάζεται στην τοποθέτηση της τάβλας με τις σχισμές από τις οποίες θα περνά η υγρή τροφή ώστε να τοποθετηθεί στην σωστή θέση .
Στην συνέχεια θα συνδέσουμε και την δεύτερη τάβλα με μήκος 458mm (σχέδιο).
Με δίχαλα και κόλλα  θα γίνουν και οι συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων από τάβλα ελάτης  στα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε δύο ή τρία δίχαλα ανα σύνδεση  (σχέδιο).

Επόμενο τμήμα που θα συνδέσουμε στην κατασκευή είναι το τριγωνικό  τμήμα από δοκαράκι που θα τοποθετηθεί στο μεσαίο τμήμα και θα συνδεθεί με κόλλα και δίχαλα στο κάτω μέρος αλλά και στις πλαϊνές τάβλες (σχέδιο).


Η τοποθέτηση της ελασμάτινης σήτας με διαστάσεις 110 Χ 152,5mm είναι η επόμενη σύνδεση η οποία θα γίνει με τέσσερις βίδες στις γωνίες  για να μπορεί αν χρειαστεί  να αφαιρεθεί για καθαρισμό ή βαφή του μεσαίου χώρου της κατασκευής .

 Τελευταία εργασία είναι η τοποθέτηση ενός «στέγαστρου» στον χώρο που προορίζετε για την στερεά  τροφοδότηση . Το «στέγαστρο» αυτό έχει σκοπό να κρατήσει τις μέλισσες του διαμερίσματος περιορισμένες στον χώρο αυτό αλλά ταυτόχρονα να μπορεί εύκολα να μετακινηθεί προκειμένου να αντικαταστήσουμε την στερεά τροφή. 

Για τον σκοπό αυτό θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε από ένα τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 6mm στερεωμένο με μία βίδα σε μία γωνία που να του επιτρέπει να μετακινείται δεξιά ή αριστερά , έως ένα φύλλο πλαστικό που θα μετακινείται με τον ίδιο τρόπο ή ανασηκώνοντας  το .

Σχόλιο:


Με την κατασκευή δύο ομοιότυπων διαχωριστικών – τροφοδοτών μπορούμε να στεγάσουμε και να σιτίσουμε δύο αποικίες σε μία κυψέλη δέκα πλαισίων κατάλληλα διαμορφωμένη σε διαμερίσματα των πέντε πλαισίων .


Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε τροφοδότες για κυψέλες πέντε ή έξι πλαισίων αντικαθιστώντας το πλάτος του κόντρα πλακέ της βάσης με το πλάτος της κυψέλης που θα τροφοδοτήσουμε . 

Καλή Ανάσταση 

Δεν υπάρχουν σχόλια: