Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Β.1.13. Ανοιχτή βάση κυψέλης 10 πλαισίων από τάβλες ελάτης 20mm και πηχάκι 20 Χ 20mm


Υλικά :

Δυο τμήματα τάβλα ελάτης πάχους 20mm   με πλάτος 100mm και μήκος 413mm                                                                                                                                                        
 Δυο τμήματα τάβλα ελάτης πάχους 20mm   με πλάτος 80mm και μήκος 338mm                                                                                                                                      
Δύο τμήματα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 508mm                                               

Ένα τμήμα πηχάκι  από έλατο 20mm X 20mm μήκους 373mm                                                

Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 35mm X 40mm με μήκος 520mm                                     

Ένα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους  383mm ,                                                            

έλασμα διάτρητο τύπου Ντεπλουαγέ  378 Χ 293mm  για την σήτα 

και τμήμα κόντρα πλακέ 266 Χ 470mm πάχους 5mm για το συρτάρι της βάσης.              

ξυλόβιδες 35Χ3,5mm και 35Χ3,0mm ,κόλλα ακρυλική ,δίχαλα 35 και 8mm,                          Κι εδώ η εργασίες και τα βήματα της κατασκευής είναι ίδια με την  Β.1.9.  Ανοιχτή βάση κυψέλης 10 πλαισίων από τμήματα κόντρα πλακέ 15mm και  πηχάκι 20 Χ 20mm , αυτό που αλλάζει είναι τα υλικά , οι διαστάσεις των υλικών και το ύψος των ποδιών.Προετοιμασία:


Στο ένα  τμήμα από τάβλα ελάτης 20mm με πλάτος 100mm και μήκος 413mm ,   θα αφαιρέσουμε με γωνία 45ο  ένα τμήμα 10mm X 10mm κατά μήκος της μίας πλευράς του  διάστασης  413mm,  για να ορίσουμε την σανίδα πτήσης  (σχέδιο).


 Στα δύο δοκαράκια  35Χ40mm με μήκος 520mm όπως και στις προηγούμενες βάσεις , θα αφαιρέσουμε εάν επιθυμούμε , ένα τμήμα 10Χ10mm με γωνία 45ο , δημιουργώντας ένα φάλτσο στην πλευρά που θα έρχεται σε επαφή με το έδαφος .


Στην απέναντι της πλευρά  , αυτήν που θα εφάπτεται της βάσης θα αφαιρέσουμε κατά μήκος των 520mm τμήμα ξύλου 8 Χ 8mm προκειμένου να δημιουργήσουμε τα σημεία που θα στηρίζετε και θα σύρετε το συρτάρι της βάσης (σχέδιο)  .   


 Επόμενη εργασία είναι η κατεργασία του τμήματος από πηχάκι 20Χ20mm που προορίζετε για την είσοδο . Το τμήμα αυτό μήκους 383mm , αφού επιλέξουμε το μήκος του ανοίγματος που επιθυμούμε να έχει η είσοδός , θα το κόψουμε με γωνία 45ο δημιουργώντας τα τρία μέρη της εισόδου , δύο σταθερά κι ένα κινητό .

Το αρχικό μήκος του τμήματος ήταν 383mm , μετά την κοπή τα τρία τμήματα που θα σχηματιστούν θα έχουν συνολικό μήκος 373mm , όσο το εσωτερικό πλάτος  της βάσης .

Συναρμολόγηση:

Για την συναρμολόγηση των τμημάτων  θα επιστρατεύσουμε την γωνιάστρα ή καλύμπρα,  μια καθαρή  επιφάνεια εργασίας . 

Σε αυτήν θα τοποθετήσουμε πρώτα τα τμήματα  από τάβλα ελάτης  σαν να ήταν μια ενιαία επιφάνεια  ,  εφαρμόζοντας τα στις γωνίες  από αλουμίνιο .
Θα ξεκινήσουμε την σύνδεση των τμημάτων  από μία  πλαϊνή πλευρά της βάσης που αποτελείται από τρία τμήματα . Προσέχοντας την καλή εφαρμογή  των τμημάτων  με την γωνιά από αλουμίνιο,  θα τοποθετήσουμε επάνω σε αυτά  το τμήμα από πηχάκι με μήκος 508mm ,έχοντας πρώτα  τοποθετήσει κόλλα κρυσταλλική στις επιφάνειες  που θα ενωθούν.  

Με το ένα χέρι μας να κρατά το καρφωτικό και το άλλο μας χέρι να πιέζει τα τμήματα και το πηχάκι προς την αλουμινογωνία προκειμένου να έρθουν όλα σε μια ευθεία μεταξύ τους , ξεκινά το κάρφωμα και η σύνδεση των τμημάτων. 


Θα ξεκινήσουμε την σύνδεση των τμημάτων  από μία  πλαϊνή πλευρά της βάσης που αποτελείται από τρία τμήματα . Προσέχοντας την καλή εφαρμογή  των τμημάτων  με την γωνιά από αλουμίνιο,  θα τοποθετήσουμε επάνω σε αυτά  το τμήμα από πηχάκι με μήκος 508mm ,έχοντας πρώτα  τοποθετήσει κόλλα κρυσταλλική στις επιφάνειες  που θα ενωθούν.  

Με το ένα χέρι μας να κρατά το καρφωτικό και το άλλο μας χέρι να πιέζει τα τμήματα και το πηχάκι προς την αλουμινογωνία προκειμένου να έρθουν όλα σε μια ευθεία μεταξύ τους , ξεκινά το κάρφωμα και η σύνδεση των τμημάτων. Η ίδια εργασία επαναλαμβάνεται και στην πίσω πλευρά της βάσης  δίνοντας πάντα προσοχή στην καλή εφαρμογή των τμημάτων μεταξύ τους αλλά και με τις δύο γωνίες –οδηγούς από αλουμίνιο .  Οι  θέσεις των δίχαλων – βιδών  φαίνονται στο πιο κάτω σχέδιο.
( Οι γωνίες από αλουμίνιο θα κρατήσουν την βάση που κατασκευάζουμε καλά γωνιασμένη με γωνία 90ο για να συνδέεται άριστα με τους ορόφους που θα φτιάξουμε στο μέλλον .Στις προηγούμενες κατασκευές βάσεων δεν ανησυχούσαμε για το γώνιασμα των βάσεων γιατί τα τμήματα ήταν ολόκληρα και γωνιασμένα από το ξυλουργείο που μας προμήθευσε .  )

Σειρά έχει η σύνδεση των  τμημάτων του δεύτερου πλαϊνού της βάσης  και για να γίνει σωστά η εφαρμογή των επιφανειών θα πρέπει να μετακινήσουμε την βάση , έτσι ώστε στις γωνίες από αλουμίνιο να εφάπτονται τώρα η πίσω πλευρά και δεύτερη πλαϊνή (η ασύνδετη έως τώρα ). Οι θέσεις των δίχαλων – βιδών είναι όπως και προηγουμένως. Τα πόδια της βάσης θα τοποθετηθούν όπως πάντα σε απόσταση 40mm από τις  πλαϊνές  πλευρές  και θα εφάπτονται  της πίσω πλευράς .Η σύνδεσή  των ποδιών με τα τμήματα της βάσης θα γίνει σχεδόν όπως πριν με τα πηχάκια , θα βιδώσουμε (χωρίς χρήση κόλλας) κάθε τμήμα της βάσης με τουλάχιστον δύο βίδες με το κάθε πόδι . Ξεκινώντας  εσωτερικά κι από το πίσω μέρος , σε απόσταση 40mm από το πλαϊνό  πηχάκι θα ορίσουμε μία ευθεία σε όλο το μήκος εσωτερικά της βάσης .

Στην ευθεία αυτή και σε απόσταση 20mm από το πίσω πηχάκι θα ορίσουμε το πρώτο σημείο απ όπου θα περάσει η πρώτη βίδα 3,5Χ35 mm , η δεύτερη σε 30mm από την πρώτη,  η τρίτη σε 60mm από την δεύτερη , οι 4τη -5τη -6τη σε απόσταση περίπου 92,5mm μεταξύ τους .( Επόμενα σχέδια)Η έβδομη βίδα θα περάσει από την ευθεία (προηγούμενες βάσεις) , επάνω στο εμπρός τμήμα από την τάβλα ελάτης προς το πόδι της βάσης , σε απόσταση 60mm από την προηγούμενη (6τη βίδα) και 30mm από την αρχή του τρίτου τμήματος . 

Η όγδοη και τελευταία βίδα ορίζεται σε απόσταση 30mm από την έβδομη προς την σανίδα πτήσεως . Η τελευταία βίδα θα καλυφθεί  από το πηχάκι της εισόδου στην συνέχεια. (σχέδιο) 


Η σύνδεση των τμημάτων από κόντρα πλακέ με τα πηχάκια  και τα πόδια της βάσης πρέπει να γίνει με επιμέλεια και προσοχή . Είναι μια σύνδεση εννέα στοιχείων που θα στηρίζουν για χρόνια κάποια από τις κυψέλες μας .

( Ίσως η περιγραφή να κουράζει και να γίνεται δυσνόητη αλλά τα σχέδια δείχνουν καλύτερα τις εργασίες)
Τα πηχάκια της εισόδου θα τοποθετηθούν όπως σε κάθε βάση έως τώρα , οι βίδες που θα τα συνδέσουν με την βάση θα πρέπει να περνούν στα σημεία που δείχνει το πιο κάτω σχέδιο (30mm από κάθε άκρη ) γιατί από κάτω τους και σε απόσταση 40mm από τα πλαϊνά πηχάκια «κρύβονται» οι βίδες που συνδέουν τα πόδια με την βάση .Η τοποθέτηση της σήτας στην βάση έχει σειρά , η οποία έχει διαστάσεις 378 Χ 293mm  για να καλύπτει το άνοιγμα κατά 20mm από κάθε πλευρά . Η τοποθέτηση της θα γίνει με το καρφωτικό χρησιμοποιώντας 3,5 ή 1,8mm δίχαλα στα σημεία πάνω από τα πόδια αλλά με 8mm δίχαλα εκεί που το πάχος είναι μόνο 20mm .Το συρτάρι είναι το τελευταίο κομμάτι κάθε ανοιχτής βάσης , σύρεται στην θέση του από την εμπρός ή και την πίσω πλευρά της βάσης .         

Σχόλιο:

Μια σχετικά εύκολη αλλά πολύ  σταθερή κατασκευή αν προσέξουμε τις συνδέσεις των τμημάτων , με άνοιγμα που δεν επιβαρύνει την σταθερότητα της και μπορεί να ολοκληρωθεί με την χρήση  ενός επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου ή ενός καρφωτικού αν προμηθευτούμε τα τμήματα έτοιμα, και την χρήση μιας γωνιασμένης επιφάνειας. Δεν παύει όμως να χρειάζεται προσοχή στις ενώσεις ή στην χρήση εργαλείων, ιδιαίτερα  του καρφωτικού που εύκολα μπορεί να μας τραυματίσει αν δεν προσέξουμε .

Το πλαϊνό προφίλ  της κατασκευής πρέπει να λειανθεί με επιμέλεια και οι ξεχωριστές επιφάνειες να γίνουν μια ενιαία για την αποφυγή του  κινδύνου εισροής νερού  μετά την βαφή.

Είναι μια οικονομικότερη εκδοχή από στην χρήση  κόντρα πλακέ θαλάσσης Λετονίας στις βάσεις των κυψελών .

Προσωπικά , κατασκευάζω και χρησιμοποιώ τέτοιες βάσεις για τις κυψέλες μου χωρίς κανένα πρόβλημα τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια .Καλές σκέψεις και καλές κατασκευές απο Δευτέρα 


Δεν υπάρχουν σχόλια: