Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Β.4.4. Σώμα κυψέλης 5 πλαισίων από τάβλες ελάτης

Υλικά

Ένα τμήμα από τάβλα ελάτης 20mm  με πλάτος 190mm και μήκος 535mm

Ένα τμήμα από τάβλα ελάτης 20mm με πλάτος 190mm και μήκος 263mm

Ένα τμήμα από τάβλα ελάτης 20mm με πλάτος 190mm και μήκος 283mm

Δύο τμήματα από τάβλα ελάτης 20mm με πλάτος 283mm και μήκος 508mm

Δύο τακάκια από κόντρα πλακέ 15mm πάχος , πλάτους 30mm και  μήκους 120mm  για τις χειρολαβές

Δύο δοκαράκια από έλατο 40Χ40mm με μήκος 520mm για τα πόδια
                                     
Δύο ελάσματα γαλβανισμένα 0,25mm , πλάτους 30mm και μήκους 190mm  για τους
πλαισιοφορείς 
                                                                                                                                    
 Ένα τμήμα γωνίας αλουμινίου 15Χ15mm  πάχους 30mm και μήκους 110mm για την θύρα εισόδου     
                                                            
Ξυλόκολλα εξωτερικών χώρων ακρυλική

Βίδες τύπου TORX 3.5 X 45 πατωμάτων με φρέζα .


Προετοιμασία :

Το πρώτο τμήμα που αναφέρετε στα υλικά  προορίζετε για την βάση του σώματος της κυψέλης και  όπως σε όλες τις βάσεις  , θα αφαιρέσουμε από  αυτό ένα τμήμα 10Χ10 με γωνία 45ο ορίζοντας την σανίδα προσγείωσης (σχέδιο)Θα αναστρέψουμε το τμήμα ελάτης και στην μέση του πλάτους 190mm (95mm) θα χαράξουμε μια ευθεία κατά μήκος του 535mm . Σε απόσταση 70mm  από το πίσω μέρος της βάσης θα ορίσουμε ένα σημείο επάνω στην ευθεία αυτή και άλλο ένα σε απόσταση 100mm από το άκρο που έχει την σανίδα προσγείωσης . Τα δύο αυτά σημεία θα τα ξετρυπήσουμε με ένα ποτηροτρύπανο  50mm , δημιουργώντας  δύο αεραγωγούς  , τους οποίους θα καλύψουμε με ελασμάτινη σήτα διαστάσεων  90Χ90mm .

Τα δύο γαλβανισμένα ελάσματα από έλασμα πάχους 0,25mm ,θα τα κάμψουμε σχηματίζοντας ορθή γωνία 10Χ20mm μήκους 190mm για τους δύο πλαισιοφορείς, με την βοήθεια της στράντζας .  Από τα τακάκια  από κόντρα πλακέ  15Χ30mm με μήκος 120mm, θα αφαιρέσουμε περίπου επιφάνεια 10Χ120mm προαιρετικά , ώστε να γλιστρούν τα νερά της βροχής (σχέδιο).


Στο κέντρο των 20mm  που απομένουν από την μία πλευρά κατά μήκος των 120mm θα δημιουργήσουμε ξετρυπώνοντας με ένα τρυπανάκι 2mm  δύο οπές , από τις ποίες θα περάσουν οι βίδες κατά την συναρμολόγηση (σχέδιο).Τα δύο τμήματα ελάτης πάχους 20mm και πλάτους 190mm προορίζονται για το εμπρός και το πίσω μέρος του σώματος της κυψέλης και στα τμήματα αυτά θα δημιουργήσουμε την θέση του πλαισιοφορέα και της εισόδου των μελισσών στην κυψέλη .

Στο πίσω τμήμα με ύψος 283mm θα αφαιρέσουμε ένα τμήμα 20mm X 10mm για να δημιουργήσουμε τον πλαισιοφορέα κατά μήκος του πλάτους 190mm.
Στα δύο δοκαράκια  40Χ40mm με μήκος 520mm που προορίζονται για τα πόδια του σώματος , θα αφαιρέσουμε εάν επιθυμούμε , ένα τμήμα 10Χ10mm με γωνία 45ο , δημιουργώντας ένα φάλτσο στην πλευρά που θα έρχεται σε επαφή με το έδαφος .Συναρμολόγηση : 

Η συναρμολόγηση των τμημάτων θα ξεκινήσει με την ένωση της βάσης με το πίσω μέρος του σώματος της κυψέλης.
Γύρω από την βάση θα δεθεί όλη η κατασκευή μας , για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι καλά γωνιασμένη .
Στην άκρη του πίσω τμήματος , απέναντι από το σημείο που ορίσαμε τον πλαισιοφορέα , θα χαράξουμε μία ευθεία σε απόσταση 10mm από την άκρη . Στην ευθεία αυτή θα ορίσουμε  τέσσερα σημεία , τα δύο πρώτα σε απόσταση 30mm από τις άκρες της και τα επόμενα δύο σε απόσταση περίπου 45mm  από τα πρώτα αλλά και μεταξύ τους .
Από τα σημεία που ορίσαμε θα περάσουν οι βίδες τύπου TORX 3.5 X 45 που θα συνδέσουν τα δύο τμήματα , την βάση με το πίσω μέρος , και θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 3mm .
 Οι βίδες , με τον τρόπο που σημαδέψαμε τις θέσεις τους , θα περάσουν από πίσω τμήμα και θα εισέλθουν στο τμήμα της βάσης  στο κέντρο του πάχους της , των 20mm. Επόμενο  προς σύνδεση τμήμα είναι το ένα από τα δύο πλαϊνά της κατασκευής .


Στο παρακάτω σχέδιο φαίνεται ο αριθμός των βιδών καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ τους.Στην συνέχεια θα τοποθετήσουμε το μπροστινό τμήμα με την είσοδο . Κι εδώ προσέχουμε να έχουμε καλή εφαρμογή μεταξύ των επιφανειών , οι αποστάσεις των βιδών είναι ίδιες με αυτές του πίσω μέρους στο ύψος 


To επόμενο πλαϊνό έχει σειρά να τοποθετηθεί , με προσοχή στην εφαρμογή μεταξύ των επιφανειών και τις βίδες στις θέσεις που τοποθετήθηκαν και στο προηγούμενο .


Τώρα μπορούμε να βιδώσουμε το μπροστινό μέρος με την βάση στα σημεία που φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο. Αφήνουμε 100mm απόσταση στο σημείο που βρίσκετε η πόρτα εισόδου.
Τα πόδια θα τα τοποθετήσουμε σε απόσταση 20mm από την πλευρά του σώματος για καλύτερη ευστάθεια της κατασκευής , λόγο του μικρού πλάτους της βάσης .

Στην συνέχεια θα βιδώσουμε τα πόδια χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κόλλα . Οι βίδες εσωτερικά θα τοποθετηθούν σε απόσταση 20mm από το πλάι  της βάσης , σε απόσταση περίπου 100mm μεταξύ τους,  αν οι πρώτες τοποθετηθούν  30mm  από την πίσω και την εμπρός πλευρά (σχέδιο) .
 H γωνία από αλουμίνιο έχει πάχος 3mm και πλευρές 15Χ15mm εξωτερικά αρά οι εσωτερικές της πλευρές είναι 12Χ12mm . Στην αριστερή άκρη της εσωτερικής της πλευράς (σχέδιο) σχηματίζουμε με ένα μολύβι ένα τετράγωνο με πλευρές 12Χ12 και τις διαγώνιες του , στο σημείο που τέμνονται τρυπάμε με ένα τρυπάνι 3mm .


H τρύπα που δημιουργήσαμε θα γίνει η άρθρωση (μέσω μιας βίδας) της πόρτας του σώματος της κυψέλης.  Με μια βίδα και μια ροδέλα εσωτερικά της γωνίας προς το ξύλο θα στηρίξουμε – συνδέσουμε την γωνία με το σώμα της κυψέλης.Η γωνία με άρθρωση την τρύπα που έχει , στηριζόμενη στην βίδα θα μπορεί να ανοίγει και να κλείνει .Με την βοήθεια μιας στραβόβιδας σε σχήμα Γ , σαν αυτές που χρησιμοποιούμε στις πόρτες των κυψελών με σταθερή βάση , θα μπορούμε να ρυθμίσουμε το άνοιγμα της πόρτας αλλά και την κρατήσουμε σταθερά κλειστή κατά τις μεταφορές .Σχόλιο:


Οι μικρές , σε χωρητικότητα πλαισίων, κυψέλες είναι πολύ χρήσιμες στην λειτουργία ενός μελισσοκομείου . Ανάλογα με το μέγεθος του μελισσοκομείου, την εμπειρία του μελισσοκόμου και το είδος εκμετάλλευσης που αυτός ακολουθεί , οι μικρές κυψέλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους.
Παγίδες αφεσμών , πυρήνες βασίλισσοτροφίας , παραγωγή και διατήρηση παραφυάδων , σύμπτυξη  και ξεχειμώνιασμα μελισσιών αλλά και παραγωγή μελιού με την προσθήκη ορόφου είναι μερικές από τις χρήσης που μπορεί να έχουν αυτές .

Δεν υπάρχουν σχόλια: