Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Β.3.6.Εσωτερικό καπάκι κυψέλης 10 πλαισίων

Υλικά:
Μια επιφάνεια από κ-π  θαλάσσης Σημύδας Λετονίας 413 Χ 508mm με πάχος 9mm                     

 τέσσερα τεμάχια πηχάκι από έλατο 30 Χ 413mm πάχους 9mm                                             

τέσσερα τεμάχια πηχάκι από έλατο 30 Χ 508mm πάχους 9mm                                                    

(στην θέση τους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πηχάκι από Σημύδα Λετονίας 9mm)      

μια επιφάνεια από 5mm  πάχους  κ-π  διαστάσεων 60 Χ 150mm                                            

δίχαλα μήκους 16mm                                    

Προετοιμασία:

Από τα οχτώ πηχάκι που αναφέρονται στα υλικά τμήμα της επιφάνειάς τους με γωνία 45ο και από τις δύο πλευρές των τμημάτων , χωρίς να μεταβάλουμε το αρχικό μήκος τους (σχέδια).


Στην μεγάλη επιφάνεια από κ-π με ένα μολύβι θα χαράξουμε τις διαγώνιους  του προκειμένου να επισημάνουμε το κέντρο της .


Από το σημείο αυτό θα ορίσουμε με το μολύβι μια ευθεία 70mm παράλληλη της πλευράς με μήκος 413mm, έτσι που η ευθεία αυτή να μοιράζετε 35mm και 35mm εκατέρων του κέντρου (σχήμα).


Με κέντρο τα άκρα αυτής της ευθείας θα ξετρυπήσουμε την επιφάνεια με ένα ποτηροτρύπανο 30mm .


Με την σέγα θα ενώσουμε τις δύο οπές που κατασκευάσαμε λίγο πρίν, αφαιρώντας το ξύλινο τμήμα ανάμεσα τους , δημιουργώντας  μια θυρίδα (αερισμού ή τροφοδοσίας) .Την θυρίδα  την κατασκευάσαμε σε σημείο που, όταν τοποθετηθεί  στην κυψέλη, θα συναντήσει τα δύο κεντρικά πλαίσια ή τα τρία κεντρικά διαστήματα ανάμεσα στα πλαίσια . Θα βρίσκετε δηλαδή στο κέντρο της γονοφωλιάς ή της μελισσόσφαιρας .                                 
Το μικρό σε διαστάσεις κ-π προορίζεται να γίνει το πορτάκι της θυρίδας που θα επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα ή μελισσών μεταξύ των δύο επιπέδων του εσωτερικού καπακιού. Σε αυτήν θα κατασκευάσουμε μια οπή στο σημείο που εικονίζετε στο επόμενο σχέδιο για να μπορεί το πορτάκι να ανοιγοκλείνει με άξονα μια βίδα .

Συναρμολόγηση:

Ξεκινάμε την συναρμολόγηση συνδέοντας την μεγάλη επιφάνεια από κ-π  9mm με ένα από τα μεγάλα σε μήκος πηχάκια . Η σύνδεση θα ήταν καλύτερο να γίνει με δίχαλα και το καρφωτικό λόγο το μικρού πάχους της πήχης ,  που ίσως η βίδα να σχίσει .

Αν αφήσουμε ένα περιθώριο 30mm από τις άκρες , τότε θα τοποθετήσουμε τα δίχαλα μήκους 16mm ανά 70mm περίπου (σχέδιο) τοποθετώντας κόλλα στις επιφάνειες που συνδέονται και προσέχοντας την σωστή εφαρμογή μεταξύ των επιφανειών . 

Επόμενο τμήμα που θα συνδεθεί είναι ένα από τα μικρά σε μήκος πηχάκι δίπλα στο προηγούμενο . Αφήνοντας και πάλι ένα κενό 30mm από τις άκρες της πήχης ξεκινάμε να συνδέουμε ανά 80mm περίπου τις δύο επιφάνειες (προηγούμενο σχέδιο).

Με τον ίδιο τρόπο συνδέουμε και τα υπόλοιπα δύο πηχάκια στην πλευρά αυτή της επιφάνειας .Η ίδια εργασία επαναλαμβάνεται και στην άλλη πλευρά της επιφάνειας από κ-π  με προσοχή στην καλή εφαρμογή μεταξύ των επιφανειών.

H τοποθέτηση της θύρας είναι η τελευταία εργασία πριν την λείανση των επιφανειών στα πλαϊνά της  κατασκευής  και  θα τοποθετηθεί όπως εικονίζεται στο πιο κάτω σχέδιο . (η θυρίδα φαίνεται  σκιαγραφημένη )

Σχόλιο:

Το εσωτερικό καπάκι είναι η οροφή της κυψέλης.  Το πορτάκι που κατασκευάσαμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κυκλοφορία (ή όχι) του αέρα και  την σίτιση της αποικίας .

Η απόσταση των 9mm προς το μέρος της αποικίας επιτρέπει στις μέλισσες να κυκλοφορούν επάνω στα πλαίσια χωρίς να τους αφήνει περιθώρια να χτίσουν επάνω σε αυτά. Η ίδια απόσταση στο άλλο μέρος του εσωτερικού καπακιού , επιτρέπει  την λειτουργία της θύρας για αερισμό ή σίτιση .

Η μεγάλη επιφάνεια από κ-π μπορεί να αντικατασταθεί από κ-π   5ή6mm , τα πηχάκια των 30mm πλάτους μπορούν να γίνουν 20mm , το ύψος τους όμως των 9mm δεν πρέπει να μεταβληθεί .Δεν υπάρχουν σχόλια: