Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Βάση κυψελών με ανάκληση των ποδιών
Υλικά:

Δύο δοκαράκια από ξύλο ελάτης ή πεύκου  50 Χ 70mm  με μήκος 1100mm
Τρία δοκαράκια από ξύλο ελάτης ή πεύκου  50 Χ 70mm  με μήκος 260mm
Τέσσερα τμήματα τάβλας ελάτου πάχους 30mm , πλάτους 70mm και μήκους 370mm ,                                  κομμένα με γωνία 30ο  μοιρών
Δύο  τμήματα τάβλας ελάτου πάχους 30 Χ 70mm και μήκους 430mm
Ξυλόβιδες  διαμέτρου 5,0 Χ 100mm μήκος
Ξυλόβιδες  3,5 Χ 60mm
Τέσσερις βίδες κατασκευών  8mm  με ροδέλες και περικόχλια ασφαλείας .

Προετοιμασία :

Τα δύο δοκαράκια με μήκος 1100mm θα τα σημαδέψουμε και θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 5mm , στα σημεία που φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο. Θα χαράξουμε τρις ευθείες , τις δύο πρώτες σε απόσταση 95mm από τις δύο άκρες και  την τρίτη σε απόσταση 455mm από τις πρώτες , στις ευθείες αυτές θα ορίσουμε δύο σημεία σε απόσταση 20mm από τις άκρες .

                               
Θα τοποθετήσουμε τα δοκαράκια στον πάγκο εργασίας και ανάμεσα τους θα τοποθετήσουμε τα τρία τμήματα μήκους 260mm με τον τρόπο και στις αποστάσεις που εικονίζονται στο επόμενο σχέδιο.


Από τα σημεία που ορίσαμε και ξετρυπήσαμε προηγουμένως θα περάσουν οι βίδες μήκους 100mm που θα συνδέσουν την κατασκευή.


Στο κέντρο του ύψους των 70mm των πλαϊνών δοκαριών της κατασκευής και σε απόσταση 180mm από τις τέσσερις άκρες της θα ορίσουμε τέσσερα νέα σημεία τα οποία θα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 8mm.  Είναι τα σημεία μέσω των οποίων θα στηρίζονται τα πόδια στην βάση των κυψελών και θα είναι ανακληνόμενα . (επόμενα σχέδια)

 Στα τέσσερα  τμήματα από τάβλα ελάτης με μήκος 370mm που κόπηκαν με γωνία 35ο θα ορίσουμε από ένα σημείο το οποίο θα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 8mm
Στην μέση του πλάτους των 70mm θα χαράξουμε μία ευθεία σε όλο το μήκος του τμήματος , από την οξεία γωνία της μιας άκρης του τμήματος θα ορίσουμε ένα σημείο σε απόσταση 70mm . Την απόσταση των 70mm θα την «μεταφέρουμε» κάθετα με μια ορθή γωνία στην ευθεία που χαράξαμε πριν (προηγούμενο σχέδιο) , το σημείο που θα οριστεί είναι το σημείο που θα ξετρυπήσουμε ( επόμενο σχέδιο) .Στα τμήματα τάβλας με μήκος  430mm, θα ορίσουμε μια ευθεία  σε απόσταση 15mm από κάθε άκρη τους κάθετη του πλάτους των 70mm , σε αποστάσεις 20mm από τις άκρες της ευθείας αυτής θα ξετρυπήσουμε τις τάβλες με ένα τρυπάνι 3mm (σχέδιο) .Τα τμήματα που ξετρυπήσαμε θα τα τοποθετήσουμε κάθετα επάνω σε δύο από τις τάβλες με μήκος 370mm που έχουν κοπεί με γωνία 35ο . Θα τοποθετηθούν σε απόσταση 110mm από το τμήμα με την αμβλεία γωνία με την τρύπα των 8mm .Τα τμήματα θα συνδεθούν με βίδες μήκους 60mm (το ελάχιστο) που  θα περάσουν από τα προτρυπημένα σημεία προ τις τάβλες με τομή υπό γωνία 35ο ,  σχηματίζοντας τα ανακληνόμενα πόδια της βάσης  (σχέδιο) .


 Θα συνδέσουμε τα πόδια με την βάση μέσω των τεσσάρων βιδών 8 Χ 100mm , μεταξύ των ξύλινων επιφανειών θα παρεμβάλουμε ροδέλες και θα χρησιμοποιήσουμε «παξιμάδια» ασφαλείας στο τελείωμα της κάθε βίδας .

Σχόλιο:

Η βάση μπορεί να συγκρατεί δύο κυψέλες σε απόσταση 350mm περίπου από το έδαφος κάνοντας την εργασία μας ευκολότερη και τα πόδια της μπορούν να ανακληθούν-διπλώσουν , γύρω από αυτήν  προκειμένου να μεταφερθεί  εύκολα σε άλλο σημείο.
Δεν είναι από τα απόλυτα χρήσιμα εργαλεία ενός μελισσοκομείου αλλά θα δώσει μια όμορφη εικόνα σε αυτό ιδιαίτερα αν το μελισσοκομείο είναι επισκέψιμο ή σε κοινή θέα κοντά σε κεντρικό δρόμο.
Μπορεί να κατασκευαστεί και με πιο μικρό πάχος ξυλείας ή να γίνει μεταλλικό  αλλά θα αλλάξουν και οι διαστάσεις της κατασκευής .
Καλό θα είναι τα πόδια να εδράζονται σε πλάκες κι όχι στο έδαφος που κινδυνεύουν από την φθορά της υγρασίας. Καλές κατασκευές

Δεν υπάρχουν σχόλια: