Σάββατο 23 Απριλίου 2016

Οι πρώτες παραφυάδες του 16


Οι κυψέλες των έξι πλαισίων που φτιάχτηκαν τον χειμώνα , είναι τώρα μικρές παραφυάδες γεμάτες μέλισσες . 

Μόλις οι νέες βασίλισσες γονιμοποιηθούν και αρχίσουν να γεννούν σωστά θα διατεθούν προς πώληση , παραφυάδες και βασίλισσες .