Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Β.4.4. Σώμα κυψέλης 5 πλαισίων από τάβλες ελάτης

Υλικά

Ένα τμήμα από τάβλα ελάτης 20mm  με πλάτος 190mm και μήκος 535mm

Ένα τμήμα από τάβλα ελάτης 20mm με πλάτος 190mm και μήκος 263mm

Ένα τμήμα από τάβλα ελάτης 20mm με πλάτος 190mm και μήκος 283mm

Δύο τμήματα από τάβλα ελάτης 20mm με πλάτος 283mm και μήκος 508mm

Δύο τακάκια από κόντρα πλακέ 15mm πάχος , πλάτους 30mm και  μήκους 120mm  για τις χειρολαβές

Δύο δοκαράκια από έλατο 40Χ40mm με μήκος 520mm για τα πόδια
                                     
Δύο ελάσματα γαλβανισμένα 0,25mm , πλάτους 30mm και μήκους 190mm  για τους
πλαισιοφορείς 
                                                                                                                                    
 Ένα τμήμα γωνίας αλουμινίου 15Χ15mm  πάχους 30mm και μήκους 110mm για την θύρα εισόδου     
                                                            
Ξυλόκολλα εξωτερικών χώρων ακρυλική

Βίδες τύπου TORX 3.5 X 45 πατωμάτων με φρέζα .


Προετοιμασία :

Το πρώτο τμήμα που αναφέρετε στα υλικά  προορίζετε για την βάση του σώματος της κυψέλης και  όπως σε όλες τις βάσεις  , θα αφαιρέσουμε από  αυτό ένα τμήμα 10Χ10 με γωνία 45ο ορίζοντας την σανίδα προσγείωσης (σχέδιο)Θα αναστρέψουμε το τμήμα ελάτης και στην μέση του πλάτους 190mm (95mm) θα χαράξουμε μια ευθεία κατά μήκος του 535mm . Σε απόσταση 70mm  από το πίσω μέρος της βάσης θα ορίσουμε ένα σημείο επάνω στην ευθεία αυτή και άλλο ένα σε απόσταση 100mm από το άκρο που έχει την σανίδα προσγείωσης . Τα δύο αυτά σημεία θα τα ξετρυπήσουμε με ένα ποτηροτρύπανο  50mm , δημιουργώντας  δύο αεραγωγούς  , τους οποίους θα καλύψουμε με ελασμάτινη σήτα διαστάσεων  90Χ90mm .

Τα δύο γαλβανισμένα ελάσματα από έλασμα πάχους 0,25mm ,θα τα κάμψουμε σχηματίζοντας ορθή γωνία 10Χ20mm μήκους 190mm για τους δύο πλαισιοφορείς, με την βοήθεια της στράντζας .  Από τα τακάκια  από κόντρα πλακέ  15Χ30mm με μήκος 120mm, θα αφαιρέσουμε περίπου επιφάνεια 10Χ120mm προαιρετικά , ώστε να γλιστρούν τα νερά της βροχής (σχέδιο).


Στο κέντρο των 20mm  που απομένουν από την μία πλευρά κατά μήκος των 120mm θα δημιουργήσουμε ξετρυπώνοντας με ένα τρυπανάκι 2mm  δύο οπές , από τις ποίες θα περάσουν οι βίδες κατά την συναρμολόγηση (σχέδιο).Τα δύο τμήματα ελάτης πάχους 20mm και πλάτους 190mm προορίζονται για το εμπρός και το πίσω μέρος του σώματος της κυψέλης και στα τμήματα αυτά θα δημιουργήσουμε την θέση του πλαισιοφορέα και της εισόδου των μελισσών στην κυψέλη .

Στο πίσω τμήμα με ύψος 283mm θα αφαιρέσουμε ένα τμήμα 20mm X 10mm για να δημιουργήσουμε τον πλαισιοφορέα κατά μήκος του πλάτους 190mm.
Στα δύο δοκαράκια  40Χ40mm με μήκος 520mm που προορίζονται για τα πόδια του σώματος , θα αφαιρέσουμε εάν επιθυμούμε , ένα τμήμα 10Χ10mm με γωνία 45ο , δημιουργώντας ένα φάλτσο στην πλευρά που θα έρχεται σε επαφή με το έδαφος .Συναρμολόγηση : 

Η συναρμολόγηση των τμημάτων θα ξεκινήσει με την ένωση της βάσης με το πίσω μέρος του σώματος της κυψέλης.
Γύρω από την βάση θα δεθεί όλη η κατασκευή μας , για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι καλά γωνιασμένη .
Στην άκρη του πίσω τμήματος , απέναντι από το σημείο που ορίσαμε τον πλαισιοφορέα , θα χαράξουμε μία ευθεία σε απόσταση 10mm από την άκρη . Στην ευθεία αυτή θα ορίσουμε  τέσσερα σημεία , τα δύο πρώτα σε απόσταση 30mm από τις άκρες της και τα επόμενα δύο σε απόσταση περίπου 45mm  από τα πρώτα αλλά και μεταξύ τους .
Από τα σημεία που ορίσαμε θα περάσουν οι βίδες τύπου TORX 3.5 X 45 που θα συνδέσουν τα δύο τμήματα , την βάση με το πίσω μέρος , και θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 3mm .
 Οι βίδες , με τον τρόπο που σημαδέψαμε τις θέσεις τους , θα περάσουν από πίσω τμήμα και θα εισέλθουν στο τμήμα της βάσης  στο κέντρο του πάχους της , των 20mm. Επόμενο  προς σύνδεση τμήμα είναι το ένα από τα δύο πλαϊνά της κατασκευής .


Στο παρακάτω σχέδιο φαίνεται ο αριθμός των βιδών καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ τους.Στην συνέχεια θα τοποθετήσουμε το μπροστινό τμήμα με την είσοδο . Κι εδώ προσέχουμε να έχουμε καλή εφαρμογή μεταξύ των επιφανειών , οι αποστάσεις των βιδών είναι ίδιες με αυτές του πίσω μέρους στο ύψος 


To επόμενο πλαϊνό έχει σειρά να τοποθετηθεί , με προσοχή στην εφαρμογή μεταξύ των επιφανειών και τις βίδες στις θέσεις που τοποθετήθηκαν και στο προηγούμενο .


Τώρα μπορούμε να βιδώσουμε το μπροστινό μέρος με την βάση στα σημεία που φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο. Αφήνουμε 100mm απόσταση στο σημείο που βρίσκετε η πόρτα εισόδου.
Τα πόδια θα τα τοποθετήσουμε σε απόσταση 20mm από την πλευρά του σώματος για καλύτερη ευστάθεια της κατασκευής , λόγο του μικρού πλάτους της βάσης .

Στην συνέχεια θα βιδώσουμε τα πόδια χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κόλλα . Οι βίδες εσωτερικά θα τοποθετηθούν σε απόσταση 20mm από το πλάι  της βάσης , σε απόσταση περίπου 100mm μεταξύ τους,  αν οι πρώτες τοποθετηθούν  30mm  από την πίσω και την εμπρός πλευρά (σχέδιο) .
 H γωνία από αλουμίνιο έχει πάχος 3mm και πλευρές 15Χ15mm εξωτερικά αρά οι εσωτερικές της πλευρές είναι 12Χ12mm . Στην αριστερή άκρη της εσωτερικής της πλευράς (σχέδιο) σχηματίζουμε με ένα μολύβι ένα τετράγωνο με πλευρές 12Χ12 και τις διαγώνιες του , στο σημείο που τέμνονται τρυπάμε με ένα τρυπάνι 3mm .


H τρύπα που δημιουργήσαμε θα γίνει η άρθρωση (μέσω μιας βίδας) της πόρτας του σώματος της κυψέλης.  Με μια βίδα και μια ροδέλα εσωτερικά της γωνίας προς το ξύλο θα στηρίξουμε – συνδέσουμε την γωνία με το σώμα της κυψέλης.Η γωνία με άρθρωση την τρύπα που έχει , στηριζόμενη στην βίδα θα μπορεί να ανοίγει και να κλείνει .Με την βοήθεια μιας στραβόβιδας σε σχήμα Γ , σαν αυτές που χρησιμοποιούμε στις πόρτες των κυψελών με σταθερή βάση , θα μπορούμε να ρυθμίσουμε το άνοιγμα της πόρτας αλλά και την κρατήσουμε σταθερά κλειστή κατά τις μεταφορές .Σχόλιο:


Οι μικρές , σε χωρητικότητα πλαισίων, κυψέλες είναι πολύ χρήσιμες στην λειτουργία ενός μελισσοκομείου . Ανάλογα με το μέγεθος του μελισσοκομείου, την εμπειρία του μελισσοκόμου και το είδος εκμετάλλευσης που αυτός ακολουθεί , οι μικρές κυψέλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους.
Παγίδες αφεσμών , πυρήνες βασίλισσοτροφίας , παραγωγή και διατήρηση παραφυάδων , σύμπτυξη  και ξεχειμώνιασμα μελισσιών αλλά και παραγωγή μελιού με την προσθήκη ορόφου είναι μερικές από τις χρήσης που μπορεί να έχουν αυτές .

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Γ.2 Ψευδοπλαίσιο

Υλικά :
Ένα τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 9mm  με διαστάσεις 450 Χ 240mm                                           

 Δύο πηχάκια 15 Χ15mm  με μήκος 480mm                                                                                     

 Δίχαλα μήκους  30mm

Συναρμολόγηση :

Η συναρμολόγηση του ψευδοπλαισίου δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη τεχνική ή ικανότητα, λίγη προσοχή μόνο στην καλή εφαρμογή μεταξύ των επιφανειών , στην τήρηση της απόστασης των 15mm του κ-π από την άκρη του ξύλου  (σχέδιο) και στην χρήση του καρφωτικού μηχανήματος. 

Λόγο της μικρής επιφάνειας του ξύλου στο πηχάκι θα χρησιμοποιήσουμε δίχαλα μήκους 30mm για την σύνδεση των τμημάτων , καλό θα είναι  να γίνει με προσοχή η σύνδεση και των τριών τμημάτων μαζί ενωμένων  με κάρφωμα στις αποστάσεις που εικονίζονται στο επόμενο σχέδιο . Η σύνδεση θα γίνει και από τα δύο πηχάκια προς την επιφάνεια από κ-π.

Σχόλιο:

Το Ψευδοπλαίσιο χρησιμοποιείται κυρίως για να περιορίσει το μελίσσι σε μικρό χώρο μέσα στην κυψέλη προσφέροντας του «πλάτη» - κάλυψη από τον κενό χώρο των πλαισίων που λείπουν από αυτήν.

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σφίξιμο – περιορισμό των αποικιών το φθινόπωρο , βοηθώντας τις μέλισσες να κρατούν την θερμοκρασία της μελισσόσφαιρας σταθερή .

 Την Άνοιξη μπορεί να μετακινείται προοδευτικά κατά την προσθήκη νέων πλαισίων προσφέροντας την ίδια κάλυψη.   


Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Β.1.4. Ανοιχτή βάση κυψέλης 8 πλαισίων από ενιαία επιφάνεια κόντρα πλακέ 15mm

Υλικά :

Ένα τμήμα κόντρα πλακέ σημύδα Λετονίας πάχους 15mm   με πλάτος 320mm και μήκος 538mm                                                                                                                                             
 Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 35mm X 20mm μήκους 520mm
                                      
Ένα τμήμα δοκαράκι  από έλατο 35mm X 20mm μήκους 310mm
                                             
Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 40mm X 40mm με μήκος 520mm
                                  
Ένα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους  383mm ,
                                                                 
 Ξυλόβιδες 35Χ3,5mm και 35Χ3,0mm ,
                                                                                         
Κόλλα ακρυλική ,δίχαλα 35 και 8mm,
                                                                                             
Έλασμα διάτρητο  τύπου Ντεπλουαγέ  408 Χ 200mm  για την σήτα και
                                      
 τμήμα κόντρα πλακέ 172 Χ 470mm πάχους 5mm για το συρτάρι της βάσης.


Προετοιμασία:

Στο τμήμα από κόντρα πλακέ πάχους 15mm θα αφαιρέσουμε με ένα ρούτερ ένα τμήμα 7mm X 7mm κατά μήκος της μίας πλευράς του  , διάστασης  393mm,  για να ορίσουμε την σανίδα πτήσης  (σχέδιο).

Στην συνέχεια θα τοποθετήσουμε τα τμήμα κόντρα πλακέ ανάποδα στον πάγκο εργασίας και στην κάτω πλευρά του πια θα χαράξουμε τέσσερις ευθείες . Οι δύο πρώτες θα απέχουν από τις δύο πλαϊνές πλευρές του 80mm η κάθε μια , η τρίτη 70mm από την πίσω πλευρά και η τέταρτη 100mm από την  μπροστινή πλευρά , αυτήν που κατεργαστήκαμε λίγο πριν (σχέδιο) .

Στα σημεία που οι ευθείες τέμνονται θα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 8mm (Ξετρυπάμε πάντα επάνω σε άλλο ξύλο για να μην δημιουργήσουμε σκλήθρες ) .

Στις τρύπες που δημιουργήσαμε τοποθετούμε την λάμα της σέγας και κόβουμε με προσοχή την ξύλινη επιφάνεια στις ευθείες που έχουμε χαράξει ,κινούμενοι από τρύπα σε τρύπα έως να αφαιρέσουμε το τμήμα μεταξύ των ευθειών (σχέδιο).

Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε το άνοιγμα της βάσης , το οποίο έχει διαστάσεις 368mm Χ 160mm . Το άνοιγμα αυτό αντιστοιχεί περίπου στα  τέσσερα κεντρικά πλαίσια του ορόφου που θα δεχτεί η βάση. (37,3mm Χ 4 = 149,2) 

Τα τρία δοκαράκια από έλατο διαστάσεων 35mm x 20mm θα τα κατεργαστούμε κι αυτά με το ρούτερ προκειμένου να αφαιρέσουμε επιφάνεια 10mm X 15mm.

Η εργασία περιγράφετε με λεπτομέρειες στην βάση Β.1.3. , για οικονομία χώρου εδώ εικονίζονται τα σχέδια .  Στα δύο δοκαράκια  40Χ40mm με μήκος 520mm , θα αφαιρέσουμε εάν επιθυμούμε , ένα τμήμα 10Χ10mm με γωνία 45ο , δημιουργώντας ένα φάλτσο στην πλευρά που θα έρχεται σε επαφή με το έδαφος .

Στην απέναντι της πλευρά  , αυτήν που θα εφάπτεται της βάσης θα αφαιρέσουμε κατά μήκος των 520mm τμήμα ξύλου 8 Χ 8mm προκειμένου να δημιουργήσουμε τα σημεία που θα στηρίζετε και θα σύρετε το συρτάρι της βάσης (σχέδιο)  .   


 Τελευταία εργασία στην προετοιμασία των τμημάτων της βάσης είναι η κατεργασία του τμήματος από πηχάκι 20Χ20mm που προορίζετε για την είσοδο . ( όπως και πριν , βλέπε Β.1.3.)


Συναρμολόγηση:

Σε αυτήν την βάση θα ξεκινήσουμε συνδέοντας πρώτα τα πόδια με το τμήμα από κόντρα πλακέ , αφήνοντας τα πόδια να εξέχουν του τμήματος κατά 10mm στο πίσω μέρος (σχέδιο).

Σε απόσταση 60mm από τα πλαϊνά του τμήματος  θα χαράξουμε μια ευθεία σε όλο το μήκος του , ορίζοντας την απόσταση στην οποία θα τοποθετήσουμε τις βίδες.  Τα σημεία που θα περάσουν οι βίδες από την επιφάνια του κόντρα πλακέ προς τα πόδια θα τα ορίσουμε τοποθετώντας το πρώτο σε απόσταση 30mm  από το πίσω μέρος και το τελευταίο 43mm από την αρχή της φρέζας στο εμπρός μέρος . 

Τα υπόλοιπα σημεία θα ορίσει ο αριθμός των βιδών που θα τοποθετήσουμε , αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε συνολικά πέντε βίδες η απόσταση μεταξύ των υπολοίπων σημείων θα είναι 114,4mm (σχέδιο) , αν επιθυμούμε έξι βίδες θα είναι περίπου 90mm.

Σειρά έχει η τοποθέτηση των πλαϊνών και του πίσω τμήματος, από δοκαράκι αρχικής διάστασης 35mm X 20mm που κατεργαστήκαμε νωρίτερα  και περιγράφετε αναλυτικά στην βάση Β.1.3.

Η σύνδεση των τμημάτων θα γίνει με το καρφωτικό ( αέρος ή ηλεκτρικό ) πάνω σε μια ευθεία που θα χαράξουμε και χρησιμοποιώντας δίχαλα μήκους 35mm και κόλλα , προσέχοντας την ασφάλεια μας.  
Επόμενη  εργασία είναι  η τοποθέτηση των πλαϊνών τμημάτων της εισόδου στην βάση και το βίδωμα τους στην επιφάνεια από κόντρα πλακέ . Στην τοποθέτηση αυτών θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε  στην ευθεία τα τμήματα της εισόδου μια τυχαία ευθύγραμμη πήχη η οποία θα ακουμπά στα ήδη καρφωμένα πλαϊνά της βάσης (βλέπε Β.1.3).

Τα πλαϊνά της εισόδου τμήματα θα τοποθετηθούν στην βάση με κόλλα και βίδες 30Χ35mm αφού πρώτα ξετρυπήσουμε τα τμήματα σε σημεία που απέχουν 20mm από το ίσιο  άκρο και 30mm από το άκρο με γωνία 45ο (βλέπε Β.1.3). Η τοποθέτηση της σήτας στην βάση έχει σειρά , η οποία έχει διαστάσεις 408 Χ 200mm  για να καλύπτει το άνοιγμα κατά 20mm από κάθε πλευρά .

 Η τοποθέτηση της θα γίνει με το καρφωτικό χρησιμοποιώντας 3,5 ή 1,8mm δίχαλα στα σημεία πάνω από τα πόδια αλλά με 8mm δίχαλα εκεί που το πάχος είναι μόνο τα 15mm του κόντρα πλακέ.


                      Η εναπόθεση του συρταριού στην θέση του είναι η τελευταία εργασία . Στο συρτάρι θα μας βοηθούσε πολύ, αν σε απόσταση 50mm από την πίσω πλευρά της βάσης τοποθετούσαμε μια βίδα που θα εξείχε της βάσης και θα λειτουργούσε σαν όριο τέλους της διαδρομής του.Θα μας βοηθούσε επίσης , αν τοποθετούσαμε στην εμπρός πλευρά του ένα  τακάκι από το ίδιο υλικό με το συρτάρι  σε διαστάσεις 20 Χ40mm , για να μπορούμε να το πιάσουμε από εκεί στην περίπτωση που αυτό κόλληση και δεν σύρετε εύκολα.Σχόλιο:

Μια βάση στιβαρή κι εύκολη στην κατασκευή , με άνοιγμα που δεν επιβαρύνει την σταθερότητα της .
Σε αυτήν την βάση έχουμε λίγο μεγαλύτερη σανίδα προσγείωσης και τροποποιήσεις που αφορούν το συρτάρι .