Κυριακή 5 Μαΐου 2019

Β.6.4.2. Διαχωριστικά-τροφοδότες για κυψέλη τριών διαμερισμάτων και καπάκι τύπου Αυστραλίας Τα διαχωριστικά – τροφοδότες είναι ίδια στην κατασκευή και την «φιλοσοφία» με τα προηγούμενα της παραγράφου Γ.8.1. , αλλάζουν μόνο οι διατάσεις των υλικών από τα οποία κατασκευάζονται.
Μια  διαφορά προκύπτει μεταξύ των τριών διαχωριστικών λόγο του πλάτους  του μεσαίου διαχωριστικού που είναι μικρότερο από τα υπόλοιπα δύο γιατί δεν στηρίζεται στα πλαϊνά της κυψέλης . Η διαφορά αυτή έχει να κάνει με το πλάτος της βάσης του μεσαίου  τροφοδότη κι όχι με τον τροφοδότη σαν χωρητικότητα  που θα είναι η ίδια και για τους τρεις .


Υλικά για  τα δύο ακριανά διαχωριστικά :


Δύο τμήματα κόντρα πλακέ πάχους 6mm με διαστάσεις 138,5 Χ 508mm                                        

Τέσσερις  τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 458 mm
                                                
Οχτώ  τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 86mm                                               

Δύο δοκαράκια  35 Χ 35mm μήκους 86mm                                                                                      

Δύο ελάσματα  διάτρητα   105 Χ 116mm                                                                                                             
Δύο τμήματα κόντρα πλακέ 161,5 Χ 116mm πάχους 6mm                                                                         
Κόλλα ακρυλική , δίχαλα 35 και 40mm,   

                     
Υλικά για το μεσαίο διαχωριστικό:


Ένα  τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 6mm με διαστάσεις 116 Χ 508mm                                        

Δύο τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 458 mm                                                

Τέσσερις τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 86mm                                          

 Ένα δοκαράκι 35 Χ 35mm μήκους 86mm                                                                                      

Έλασμα διάτρητο 105 Χ 116mm                                                                                                            

Τμήμα κόντρα πλακέ 161,5 Χ 116mm πάχους 6mm                                                                        

Κόλλα ακρυλική , δίχαλα 35 και 40mm,      


                 
Προετοιμασία :


H προετοιμασία των τμημάτων είναι όμοια με της παραγράφου Γ.8.1.  τα σχήματα που ακολουθούν αναφέρονται  στην προετοιμασία του μεσαίου διαχωριστικού.Τα επόμενα σχήματα που  αναφέρονται  στην προετοιμασία των ακριανών   διαχωριστικών.
Το κενό μεταξύ της βάσης και της τάβλας στο ένα πλαϊνό του διαχωριστικού είναι 22,5mm κι όχι 25mm όπως της παραγράφου Γ.8.1. , όλες οι άλλες εργασίες είναι σχεδόν όμοιες.


Σειρά έχει η προετοιμασία των δοκαριών 35 Χ 35mm με την δημιουργία του κεκλιμένου ,
Και η δημιουργία των ανοιγμάτων για την ροή της υγρής τροφής σε δύο τάβλες ελάτης  με μήκος 86mm.

Συναρμολόγηση :


Η συνομολόγηση θα ξεκινήσει πρώτα για το μεσαίο διαχωριστικό – τροφοδότη με την σύνδεση της επιφάνειας  από κόντρα πλακέ με τις τάβλες ελάτης και στην συνέχεια με το δοκαράκι .


 Και συνεχίζεται για τα δύο ακριανά  διαχωριστικά .


Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

Β.6.2. Κυψέλη με τρία διαμερίσματα των τριών πλαισίων και κινητά κάθετα διαχωριστικά.Υλικά :

Μια βάση ανοιχτή για κυψέλη δέκα πλαισίων  (Β.1.13.)  με δύο εισόδους  (B.1.16)                                                                          
 Έναν όροφο δέκα πλαισίων από τάβλες ελάτης    (Β.2.1.)
                                                               
  Ένα καπάκι κυψέλης δέκα πλαισίων τύπου Αυστραλίας  (Β.3.1.)                                                                                                                                                                
 Δύο  πηχάκια ελάτης 20 Χ 20mm με μήκος 468mm     
                                                                   
  Ένα πηχάκι ελάτης 20 Χ 20mm με μήκος 173mm    
                                                                           
Δυο  τμήματα κόντρα πλακέ θαλλάσης από Σημύδα Λετονίας πάχους  9mm με διαστάσεις    
  482 Χ270mm 

         
Προετοιμασία :


Θα αντικαταστήσουμε ξεκινώντας το πηχάκι που ορίζει το άνοιγμα των θυρών , στο εμπρός μέρος της βάσης , με ένα νέο μήκους 173mm . Το νέο πηχάκι θα συνδεθεί με την βάση στα σημεία που συνδέονταν το προηγούμενο , με την αντικατάσταση αυτή ορίσαμε το άνοιγμα των θυρών στα 100mm (σχήμα).
Στο πίσω πηχάκι της βάσης με μήκος 373mm θα ορίσουμε τρία τμήματα που θα απέχουν μεταξύ τους  111mm αλλά μεταξύ τους θα παρεμβάλλονται δύο τμήματα των 20 mm (σχέδιο). 

Με τον τρόπο αυτό ορίσαμε στο πίσω πηχάκι της βάσης  τα τρία διαμερίσματα που θα δημιουργηθούν σε αυτήν , τα σημεία που θα τοποθετηθούν τα πηχάκια και το τμήμα που θα δημιουργήσουμε την είσοδο για το μεσαίο διαμέρισμα (επόμενα σχέδια).
Αν ορίσουμε με ένα μολύβι στο πηχάκι , την μέση του τμήματος που ανήκει στο μεσαίο διαμέρισμα και κινηθούμε 40mm δεξιά και αριστερά αυτής θα ορίσουμε το άνοιγμα της εισόδου του μεσαίου διαμερίσματος στα 80mm  (σχέδιο) .


Στα δύο πηχάκια από ξύλο ελάτης θα δημιουργήσουμε δύο τρύπες 3mm  σε απόσταση 30mm από τις δύο άκρες του (σχέδιο).               


Αφού τα ξετρυπήσουμε θα τα  τοποθετήσουμε στο εσωτερικό της βάσης και θα τα βιδώσουμε με βίδες 3,5 Χ 35mm σε απόσταση  111mm από κάθε πλαϊνό της βάσης αλλά και μεταξύ τους , ορίζοντας τα τρία διαμερίσματα (σχέδιο).

Αν ο όροφος είναι ήδη κατασκευασμένος θα αφαιρέσουμε από αυτόν το έλασμα που βρίσκετε στις θέσεις των κηρηθροφορέων .

 Στην μέση του πλάτους των τμημάτων των κηρηθροφορέων , με την βοήθεια ενός ρούτερ θα αφαιρέσουμε επιφάνεια 223 Χ 10mm κινούμενοι κάθετα από τους κηρηθροφορείς προς την βάση του ορόφου (σχήμα) .


Με την αφαίρεση επιφάνειας που πραγματοποιήσαμε , χωρίσαμε το τμήμα του κηρηθροφορέα σε τρία  ίσα μεταξύ τους τμήματα (τρις  νέους κηρηθροφορείς) πλάτους 117,7 mm

  Θα τοποθετήσουμε ξανά τα ελάσματα , προσαρμοσμένα στα νέα μέτρα .

Τα τμήματα από κ-π πάχους 9mm προορίζονται να γίνουν  τα διαχωριστικά μεταξύ των  τριών νέων διαμερισμάτων και θα αφαιρέσουμε από αυτά  δύο επιφάνειες 30 X 27mm στην μία πλευρά του μήκους του , των 482mm , προκειμένου να μην εμποδίζουν το καπάκι τύπου Αυστραλίας να κλείνει (επόμενα σχέδια) .  

Τα κάθετα  διαχωριστικά που κατασκευάσαμε , έχουν στα άκρα τους το ύψος του ορόφου για να επιτρέπουν  στο καπάκι τύπου Αυστραλίας  να κλείνει  και εσωτερικά ( 30mm από τα άκρα) και έχουν  ύψος λίγο μεγαλύτερο για να ορίζει την μια πλευρά των οριζόντιων διαχωριστικών που θα κατασκευάσουμε στην συνέχεια .

 Έχουν διαστάσεις λίγα χιλιοστά μικρότερες των ανοιγμάτων που εισχωρούν  για να μπορούν να μετακινούνται εντός αυτών .

 Στο κάτω μέρος τους εδράζονται στα πηχάκια που τοποθετήσαμε αρχικά .   


Μετά την «επέμβαση»  που κάναμε στον όροφο της κυψέλης και την τοποθέτηση του διαχωριστικού , ο χώρος των τριών πλαισίων είναι 117,7mm για κάθε διαμέρισμα.

 Αν όμως υπολογίσουμε πως κάθε πλαίσιο έχει πλάτος 3,5mm ,τα τρία πλαίσια  θα έχουν  συνολικό πλάτος  105mm δηλαδή το συνολικό πλάτος των πλαισίων θα είναι  12,7m μικρότερο από το πλάτος 117,7mm του κάθε  διαμερίσματος .Για να εξασφαλίσουμε την στεγανότητα μεταξύ των τριών διαμερισμάτων θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα οριζόντιο διαχωριστικό επάνω σε κάθε ομάδα πλαισίων του κάθε διαμερίσματος .
Τα οριζόντια διαχωριστικά  μπορεί να έχει πολλές μορφές , από τρία  τμήματα  κόντρα πλακέ 6mm πάχους ( διαστάσεων 138,5 Χ 508mm για τα δύο ακριανά διαμερίσματα και ένα με διαστάσεις 117mm X 508mm για το κεντρικό διαμέρισμα ) , που θα τοποθετηθούν  επάνω στα πλαίσια ή την μορφή τριών  τροφοδοτών – διαχωριστικών  με τις ίδιες διαστάσεις , την κατασκευή των  οποίων θα δούμε πιο κάτω .Όποια μορφή κι αν έχει το οριζόντιο διαχωριστικό θα πρέπει να μας εξασφαλίζει στεγανότητα οσμών και μελισσών μεταξύ των τριών διαμερισμάτων.

Σχόλιο:

Τέτοιου είδους κατασκευές  χρησιμοποιούνται για την δημιουργία παραφυάδων , την διατήρηση  βασιλισσών και την διαχείμαση μικρών σε μέγεθος αποικιών .

 Τα κινητά κάθετα  διαφράγματα  επιτρέπουν  την χρησιμοποίηση της κυψέλης και σαν κυψέλη δέκα πλαισίων παρέχοντας μας ένα εργαλείο διπλής χρήσης .

Χρησιμοποιώντας οριζόντια διαχωρίστηκα όμοια με αυτά του παραπάνω σχήματος ( με κ-π 6mm) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως κάλυμμα της κυψέλης το καπάκι τύπου Αυστραλίας. 

Τις θύρες εισόδου των μελισσών στα διαμερίσματα της κυψέλης θα τις κατασκευάσουμε σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.17. , καλό θα ήταν να κατασκευάσουμε μια σανίδα προσγείωσης στην είσοδο του μεσαίου διαμερίσματος . Θα την κατασκευάσουμε από πηχάκι 20 X 20mm με μήκος 100-130mm και θα την τοποθετήσουμε στο πίσω μέρος της κυψέλης ακριβός κάτω από το άνοιγμα της εισόδου ή θα χρησιμοποιήσουμε είσοδο και σανίδα προσγειώσεις ταυτόχρονα ,  που θα στηρίζεται και θα ανοιγοκλείνει με μεντεσέ  (Β.1.17).