Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Β.5.4. Πλαίσιο για κυψέλη βασιλισσοτροφίας


Υλικά:

Ένα τμήμα από ξύλο ελάτης ή πεύκου 20 Χ 25mm   με μήκος  220mm 

 Ένα τμήμα από ξύλο ελάτης ή πεύκου 10 Χ 15mm    με μήκος  168mm                                                      
Δύο τμήματα από ξύλο ελάτης ή πεύκου 10 Χ 35mm    με μήκος  220mm                                 

Διχάλα καρφωτικού μήκους  35mm  


Προετοιμασία

Το πρώτο τμήμα ξυλείας που αναφέρεται στα υλικά είναι το τμήμα που αντιστοιχεί στον κηρηθροφορέα και θα αφαιρέσουμε από τις δύο άκρες του επιφάνεια 25 Χ 26mm  σε βάθος 7mm , όπως εικονίζεται στα πιο κάτω σχέδια . Με την αφαίρεση των  επιφανειών αυτών   δημιουργούμε  τις θέσεις για τους ορθοστάτες του πλαισίου αλλά και την επιφάνεια που θα στηρίζει το πλαίσιο στον πλαισιοφορέα του ορόφου.
Από την προηγούμενη αφαίρεση προέκυψε μια νέα δεύτερη επιφάνεια ύψους 7mm και μήκους 168mm . Από  αυτήν , θα αφαιρέσουμε στο κέντρο και κατά το μήκος των 168mm επιφάνεια 5mm σε βάθος 6mm, δημιουργώντας την θέση του πλαισίου που θα δεχθεί το φύλλο κηρήθρας σε απόσταση 10mm  από τα άκρα του . (επόμενα σχέδια)
Τα δύο τμήματα 10 Χ 35mm με μήκος 220mm προορίζονται να γίνουν οι ορθοστάτες του πλαισίου και από το πλάτος αυτών  θα αφαιρέσουμε με ένα εγκατεστημένο ρούτερ , επιφάνεια 4 mm σε απόσταση 135mm εκατέρωθεν των πλευρών  κάθε τμήματος (σχέδια) .


Στο κέντρο της επιφάνειας που προέκυψε θα χαράξουμε μια ευθεία κατά το μήκος των 220mm και σε αυτήν θα ορίσουμε τέσσερα σημεία . Τα δύο πρώτα σε απόσταση 50mm από τα άκρα κάθε τμήματος και τα επόμενα δύο ανά 40mm από τα πρώτα και μεταξύ τους (σχέδιο) .


Τα σημεία αυτά θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 4mm δημιουργώντας τα τέσσερα σημεία από τα οποία θα περάσει το σύρμα που θα συγκρατεί το φύλλο κηρήθρας στο πλαίσιο (σχέδιο).


Συναρμολόγηση :

Η συναρμολόγηση του πλαισίου θα ξεκινήσει με την σύνθεση του κηρηθροφορέα με τους δύο ορθοστάτες  και θα γίνει με την χρήση 35mm δίχαλων από το καρφωτικό χωρίς την χρήση κόλλας . Δύο  δίχαλα θα περάσουν πρώτα από τον ορθοστάτη προς τον κηρηθροφορέα σε απόσταση  12mm από τις άκρες του και 3mm από τον κηρηθροφορέα , αφού έχουμε μοιράσει την απόσταση (5+5mm)μεταξύ ορθοστάτη και κηρηθροφορέα (σχέδιο) .

 Ακόμα ένα δίχαλο θα περάσει από τον κηρηθροφορέα προς τους ορθοστάτες  στο κέντρο του πλάτους του και σε απόσταση 21mm περίπου από την άκρη του. 


Αυτός ο τρόπος σύνδεσης με δίχαλα-καρφιά  από τον ορθοστάτη προς τον κηρηθροφορέα και από τον κηρηθροφορέα προς τον ορθοστάτη «κλειδώνει» την συνοχή της σύνδεσης στο πιο ευαίσθητο  και καταπονημένο σημείο του πλαισίου.

Επόμενη και τελευταία σύνδεση είναι αυτή μεταξύ τω δύο ορθοστατών και του αποστάτη (κάτω πηχάκι) μεταξύ αυτών . Με ένα ή δύο δίχαλα που θα περάσουν σε απόσταση 5mm από την άκρη του ορθοστάτη προς τον αποστάτη θα γίνει αυτή η σύνδεση. (σχέδιο)

Έτοιμο για συρμάτωση 


Καλές κατασκευές .


Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Β.7.1. Μετατροπή κυψέλης έξι πλαισίων Hoffman σε κυψέλη δύο διαμερισμάτων με πλαίσια βασιλισσοτροφίας .Υλικά για την μετατροπή της κυψέλης :

Μια κυψέλη έξι πλαισίων Β.4.3.  (Σώμα και καπάκι) 
                                                                                                   
 Ένα τμήμα από ξυλεία ελάτης πάχους 60mm με διαστάσεις 225 Χ 263mm    
                        
  Ένα πηχάκι από ξυλεία ελάτης 20 Χ 20mm με μήκος 205mm                                                    

Δύο ελάσματα πάχους 0,25mm με διαστάσεις 30 Χ 223 mm για τους νέους πλαισιοφορείς

Για τον κάθε διαχωριστικό -τροφοδότη :

Ένα τμήμα από κόντρα πλακέ πάχους 6mm και διαστάσεων 224Χ265mm

Δύο τάβλες ελάτης πάχους 10mm με διαστάσεις  50 Χ 194 mm                                                

Τρεις τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 195mm                                              

Ένα δοκαράκι 35 Χ 35mm μήκους 195mm                                                                                      

Έλασμα διάτρητο  215 Χ 95mm 
                                                                                                           
Κόλλα ακρυλική , δίχαλα 35 και 40mm,     

                  
Προετοιμασία για την μετατροπή της κυψέλης:

Το τμήμα ελάτης με πάχος 60mm προορίζετε να γίνει το κάθετο διαχωριστικό μεταξύ των δύο διαμερισμάτων  (μπορεί να κατασκευαστεί και με μικρότερα τμήματα που θα ενωθούν) και θα το διαμορφώσουμε ανάλογα.
Θα αφαιρέσουμε από αυτό δύο τμήματα 20Χ10mm από τις δύο πλευρές του πλάτους του των 225mm για να δημιουργήσουμε τους πλαισιοφορείς του κάθε διαμερίσματος (σχέδιο) .Και θα τοποθετήσουμε μετά την αφαίρεση τα ελάσματα στις θέσεις αυτές (σχέδιο).
Το πηχάκι των 20Χ20mm θα λειτουργήσει σαν όριο μεταξύ των οριζόντιων διαχωριστικών και θα συνδεθεί στο προηγούμενο τμήμα  με τρείς βίδες . Τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν οι βίδες θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 2mm στις θέσης που εικονίζονται στο μεθεπόμενο σχέδιο.


Συναρμολόγηση της κυψέλης :

Στην μέση των  πλαϊνών  πλευρών  του σώματος της κυψέλης θα χαράξουμε με ένα μολύβι μια ευθεία παράλληλη του ύψους και σε αυτήν θα ορίσουμε τρία σημεία από τα οποία περάσουν οι βίδες που θα συνδέσουν το κάθετο διαχωριστικό με το σώμα της κυψέλης . Τοποθετούμε και συνδέουμε με βίδες τύπου TORX το κάθετο διαχωριστικό φροντίζοντας να τοποθετηθεί έτσι που να δημιουργεί δύο νέα  διαμερίσματα ίσων διαστάσεων (σχέδιο) .
Στην επάνω πλευρά του διαχωριστικού θα τοποθετήσουμε το πηχάκι που προετοιμάσαμε φροντίζοντας να απέχει 10mm από κάθε άκρο  της πλευράς αυτής (σχέδιο) .Στην μέση της πίσω πλευράς και σε απόσταση 30mm από το κάτω μέρος του σώματος της κυψέλης θα ορίσουμε ένα σημείο το οποίο θα ξετρυπήσουμε με ένα ποτηροτρύπανο 20mm προκειμένου να δημιουργήσουμε την θύρα εισόδου του δευτέρου (πίσω) διαμερίσματος  .

Σαν σανίδα προσγείωσης των μελισσών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πηχάκι 20Χ20mm με μήκος 40mm η μια γωνία αλουμινίου . Για την φραγή της εισόδου σε τυχόν μεταφορά της κυψέλης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια γωνία από αλουμίνιο όπως στο σώμα κυψέλης  πέντε πλαισίων Β.4.4. ή απλά ένα πώμα για μπουκάλια .Προετοιμασία για την κατασκευή του οριζόντιου  διαχωριστικού – τροφοδότη:

Το τμήμα από κόντρα πλακέ προορίζετε να γίνει η βάση του οριζόντιου διαχωριστικού -τροφοδότη , σε αυτό θα χαράξουμε τέσσερις ευθείες  παράλληλες στις τέσσερις πλευρές τις βάσεις σε απόσταση 25mm . Αυτές οι ευθείες θα είναι τα όρια της κατασκευής που θα δημιουργήσουμε .

Ο τροφοδότης που θα κατασκευάσουμε θα είναι μόνο για υγρή τροφοδότηση και θα είναι δύο χώρων , έναν  για την υγρή τροφή και έναν χώρο για να έχουν πρόσβαση οι μέλισσες σε αυτήν.
Θα  ορίσουμε τις θέσεις που θα τοποθετήσουμε τις τάβλες ελάτης ύψους 50mm  επάνω στην επιφάνεια από κόντρα πλακέ , χαράσσοντας  πρώτα δύο ευθείες  (μήκους 194mm ) παράλληλες στο μήκος των 244mm , σε απόσταση 10mm από τις περιμετρικές που ορίσαμε λίγο πριν , προς το κέντρο της επιφάνειας από κ-π.  Έτσι ορίσαμε τις θέσεις που θα τοποθετήσουμε τις τάβλες πάχους 10mm και μήκους 194mm.

Ανάμεσα στις θέσεις αυτές θα ορίσουμε ακόμα τρεις θέσεις για τις τάβλες με πάχος 15mm και μήκος 195mm , ξεκινώντας από τις δύο ακριανές  παράλληλες των πλευρών με μήκος 265mm . Στην συνέχεια  θα χαράξουμε ακόμα δύο ευθείες  ορίζοντας την θέση της τρίτης τάβλας πάχους 15mm σε απόσταση 84mm και 65mm από τις δύο πρώτες θέσεις .

 Έτσι  ορίσαμε τις θέσεις που θα τοποθετήσουμε τις τάβλες ελάτης επάνω στην επιφάνεια από κ-π  ( γκρι απόχρωση ) δημιουργώντας  τους δύο  χώρους του διαχωριστικού – τροφοδότη (σχέδιο) .Στην άλλη πλευρά της επιφάνειας από κόντρα πλακέ θα ορίσουμε τις ευθείες από τις οποίες θα περάσουν τα δίχαλα που θα συνδέσουν την επιφάνεια αυτή με τις τάβλες , στις αποστάσεις που φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο. 
Στον χώρο με πλάτος 65mm θα κατασκευάσουμε  το άνοιγμα μέσω του οποίου θα έχουν πρόσβαση στην υγρή τροφοδότηση οι μέλισσες . Σε απόσταση 15mm από την θέση της ακριανής πήχης θα ορίσουμε μια ευθεία παράλληλη σε αυτή . Σε απόσταση 15mm από τα άκρα της ευθείας αυτής θα ορίσουμε δύο νέα σημεία (σχέδιο)


Με κέντρο τα σημεία αυτά θα ξετρυπήσουμε το κόντρα πλακέ με ένα ποτηροτρύπανο διαμέτρου 20mm (σχέδιο). Με την σέγα θα αφαιρέσουμε το τμήμα κόντρα πλακέ μεταξύ των δύο οπών (σχέδιο).Σε μία από τις τρεις τάβλες ελάτης με μήκος 195mm θα ορίσουμε πέντε  σημεία κατά το μήκος της που θα απέχουν μεταξύ τους 30mm περίπου (σχέδιο) . Με κέντρο τα σημεία αυτά θα δημιουργήσουμε πέντε ανοίγματα 5mm με ύψος 30mm μέσω των ανοιγμάτων αυτών θα σιτίζονται οι μέλισσες (σχέδιο).

Από το δοκαράκι 35 Χ 35 με  μήκος 195 θα αφαιρέσουμε επιφάνεια υπό γωνία 45ο   δημιουργώντας το  κεκλιμένο επίπεδο , σχήματος ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές μήκους 35 η κάθε μία , μέσω του οποίου θα σιτίζονται με ασφάλεια χωρίς πνιγμούς οι μέλισσες (σχέδιο) .Συναρμολόγηση  του οριζόντιου  διαχωριστικού – τροφοδότη:

Ξεκινάμε με την τοποθέτηση των τμημάτων από τάβλα πάχους 15mm και μήκους 195mm που θα συνδέσουμε παράλληλα στο μήκος 265mm της βάσης .


Στην συνέχεια θα συνδέσουμε στην βάση το κεκλιμένο επίπεδο από δοκαράκι σε απόσταση 5mm από την μεσαία τάβλα και οριακά με το άνοιγμα της βάσης .

Τις δύο τάβλες πάχους 10mm και μήκους 194mm παράλληλα στο μήκος 244mm της βάσης και κάθετα στις προηγούμενες που έχουμε ήδη τοποθετήσει.

Και τελευταία την μελισσοστεγανή σήτα με διαστάσεις 215 Χ 95mm.