Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Διαχωριστικό - τροφοδότης για κυψέλη με δύο διαμερίσματα και καπάκι τύπου Αυστραλίας


Υλικά για κάθε τμήμα :


Δύο τμήματα κόντρα πλακέ πάχους 6mm με διαστάσεις 202,5 Χ 508mm 
                                      
Δύο τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 458 mm
                                               
Τέσσερις τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 122,5mm                                         

Ένα δοκαράκι 35 Χ 35mm μήκους 122,5mm 
                                                                                    
 Έλασμα διάτρητο 152,5 Χ 110mm    
                                                                                                       
 Τμήμα κόντρα πλακέ 152,5 Χ 161,5mm πάχους 6mm 

Κόλλα ακρυλική , δίχαλα 35 και 40mm,

                       
Προετοιμασία:

Ξεκινώντας από τις δύο επιφάνειες  κ-π , θα χαράξουμε με ένα μολύβι περιμετρικά ευθείες που θα απέχουν 25mm από τα άκρα κάθε επιφάνειας , οι οποίες θα ορίζουν τις εξωτερικές πλευρές της κατασκευής που θα κατασκευάσουμε εντός της κάθε επιφάνειας (σχέδιο) .Με μία τάβλα ελάτης  πάχους 15mm και μήκους 458mm για οδηγό,  θα χαράξουμε ευθείες δίπλα στις προηγούμενες με πάχος 15mm περιμετρικά προς το εσωτερικό της επιφάνειας από κ-π (σχέδιο) . Από τις δύο πλευρές του πλάτους της κατασκευής και σε απόσταση 140mm και 163mm από κάθε πλευρά , θα χαράξουμε ακόμα δύο και δύο ευθείες παράλληλες του πλάτους . 

Με τον τρόπο αυτό ορίσαμε τις θέσεις που θα τοποθετήσουμε τις τάβλες ελάτης επάνω στην επιφάνεια από κ-π  ( γκρι απόχρωση ) δημιουργώντας και τους τρείς χώρους του διαχωριστικού – τροφοδότη (σχέδιο) .
Επόμενη εργασία είναι η αφαίρεση της επιφάνειας από κ-π που αντιστοιχεί στον πρώτο χώρο με διαστάσεις 122,5 Χ 140mm . Στον δεύτερο χώρο πλάτους 95mm θα χαράξουμε μια ευθεία σε απόσταση 50mm από την θέση που θα τοποθετήσουμε την τάβλα στην πλευρά που αφαιρέσαμε  την επιφάνεια κ-π πριν , παράλληλη του πλάτους ( επόμενο σχήμα).

Από το μέσω της ευθείας αυτής θα χαράξουμε μια νέα ευθεία μήκους 50mm , παράλληλη του μήκους της κατασκευής προς την πλευρά του πρώτου χώρου σχηματίζοντας δύο μικρά τετράγωνα (σχήμα)  . 
 

Θα σχηματίσουμε  τις διαγώνιες των δύο τετραγώνων και  τα σημεία που αυτές τέμνονται θα τα ξετρυπήσουμε με ένα ποτηροτρύπανο 40mm , δημιουργώντας έτσι τα ανοίγματα για την πρόσβαση των μελισσών στον χώρο (μεθεπόμενο σχέδιο).


Στο σημείο αυτό θα αντιστρέψουμε την επιφάνεια από κ-π επάνω στον πάγκο εργασίας για να εργαστούμε στην αντίθετη  πλευρά από αυτήν που εργαζόμαστε πριν .  Αρχικά θα χαράξουμε και πάλι ευθείες σε απόσταση 35mm , αυτήν την φορά , από κάθε πλευρά της επιφάνειας προς το εσωτερικό της (σχέδιο) . 


Από τα σημεία που οι ευθείες τέμνονται ,  θα χαράξουμε δύο ακόμα ευθείες  .Την πρώτη σε απόσταση 155mm από το σημείο της πλευράς με το άνοιγμα και την δεύτερη σε απόσταση 178mm από το σημείο της πλευράς που δεν έχει άνοιγμα (προηγούμενο σχέδιο). Μεταξύ των δύο ευθειών υπάρχει μια απόσταση 110mm που περιέχει το τμήμα που ξετρυπήσαμε με το ποτηροτρύπανο.  Από της ευθείες που χαράξαμε θα περάσουν τα δίχαλα που θα συνδέσουν την επιφάνεια από κ-π με τις τάβλες ελάτης κατά την συναρμολόγηση των τμημάτων .

Στο μεσαίο τμήμα θα χαράξουμε ακόμα μία ευθεία σε απόσταση 75mm από την ευθεία που βρίσκετε μεταξύ του ανοίγματος και των οπών , στην ευθεία αυτή θα συνδεθούν η επιφάνεια  από κ-π με το τμήμα από δοκαράκι που θα προετοιμάσουμε ακολούθως και θα είναι το κεκλιμένο τμήμα μέσω του οποίου οι μέλισσες θα έχουν πρόσβαση στην υγρή τροφή (σχέδιο).Από το δοκαράκι 35 Χ 35 με  μήκος 122,5 θα αφαιρέσουμε υπό γωνία 45Ο επιφάνεια τέτοια που να απομείνει σε εμάς  δοκαράκι  σχήματος ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές μήκους 35 η κάθε μία (σχέδιο) .Σε μία από τις τέσσερις τάβλες ελάτης με μήκος 122,5mm θα ορίσουμε τρία  σημεία κατά το μήκος της που θα απέχουν μεταξύ τους 30,6mm περίπου (σχέδιο) . Με κέντρο τα σημεία αυτά θα δημιουργήσουμε ανοίγματα 5mm με ύψος 30mm σε όλο το πάχος της τάβλας , μέσω των ανοιγμάτων αυτών θα ρέει η υγρή τροφή από τον χώρο που θα τοποθετείτε προς το χώρο του κεκλιμένου επιπέδου που θα σιτίζονται οι μέλισσες ( μεθεπόμενο σχέδιο).

Συναρμολόγηση :


Η συναρμολόγηση θα ξεκινήσει με την σύνδεση της  επιφάνειας από κ-π με την μία από τις δύο τάβλες ελάτης με μήκος 458mm , η σύνδεση θα γίνει με ακρυλική κόλλα και δίχαλα 40 ή 35mm .
Αφού τοποθετηθεί και καρφωθεί το πρώτο τμήμα στην επιφάνεια από κ-π  θα συνδέσουμε όλες της τάβλες με μήκος 122,5mm , προσοχή χρειάζεται στην τοποθέτηση της τάβλας με τις σχισμές από τις οποίες θα περνά η υγρή τροφή ώστε να τοποθετηθεί στην σωστή θέση .
Στην συνέχεια θα συνδέσουμε και την δεύτερη τάβλα με μήκος 458mm (σχέδιο).
Με δίχαλα και κόλλα  θα γίνουν και οι συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων από τάβλα ελάτης  στα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε δύο ή τρία δίχαλα ανα σύνδεση  (σχέδιο).

Επόμενο τμήμα που θα συνδέσουμε στην κατασκευή είναι το τριγωνικό  τμήμα από δοκαράκι που θα τοποθετηθεί στο μεσαίο τμήμα και θα συνδεθεί με κόλλα και δίχαλα στο κάτω μέρος αλλά και στις πλαϊνές τάβλες (σχέδιο).


Η τοποθέτηση της ελασμάτινης σήτας με διαστάσεις 110 Χ 152,5mm είναι η επόμενη σύνδεση η οποία θα γίνει με τέσσερις βίδες στις γωνίες  για να μπορεί αν χρειαστεί  να αφαιρεθεί για καθαρισμό ή βαφή του μεσαίου χώρου της κατασκευής .

 Τελευταία εργασία είναι η τοποθέτηση ενός «στέγαστρου» στον χώρο που προορίζετε για την στερεά  τροφοδότηση . Το «στέγαστρο» αυτό έχει σκοπό να κρατήσει τις μέλισσες του διαμερίσματος περιορισμένες στον χώρο αυτό αλλά ταυτόχρονα να μπορεί εύκολα να μετακινηθεί προκειμένου να αντικαταστήσουμε την στερεά τροφή. 

Για τον σκοπό αυτό θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε από ένα τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 6mm στερεωμένο με μία βίδα σε μία γωνία που να του επιτρέπει να μετακινείται δεξιά ή αριστερά , έως ένα φύλλο πλαστικό που θα μετακινείται με τον ίδιο τρόπο ή ανασηκώνοντας  το .

Σχόλιο:


Με την κατασκευή δύο ομοιότυπων διαχωριστικών – τροφοδοτών μπορούμε να στεγάσουμε και να σιτίσουμε δύο αποικίες σε μία κυψέλη δέκα πλαισίων κατάλληλα διαμορφωμένη σε διαμερίσματα των πέντε πλαισίων .


Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε τροφοδότες για κυψέλες πέντε ή έξι πλαισίων αντικαθιστώντας το πλάτος του κόντρα πλακέ της βάσης με το πλάτος της κυψέλης που θα τροφοδοτήσουμε . 

Καλή Ανάσταση 

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Οριζόντια Διαχωριστικά – Τροφοδότες για πολυκυψελίδια με πλαίσια τύπου Hoffman

Όταν διαιρούμε μια κυψέλη σε μικρότερα διαμερίσματα πρέπει να φροντίσουμε εκτός από την στεγανότητα  οσμών και μελισσών μεταξύ των διαμερισμάτων και για την σίτιση των αποικιών που φιλοξενούνται σε αυτά . Η σίτιση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους (ποτέ εξωτερική σίτιση), στην παράγραφο αυτή θα περιγράψω δύο πιο ασφαλής και σχετικά εύκολες κατασκευές , τις οποίες ξεχωρίζω ανάλογα με το καπάκι που θα χρησιμοποιήσουμε για την στέγαση της κυψέλης .
Στο παραπάνω σχέδιο εικονίζετε ένα διαχωριστικό - τροφοδότης  χωρίς την μία πλαϊνή του πλευρά ,  προκειμένου να φανούν καθαρά τα τρία  διαμερίσματα του . Η γενική αρχή που μας οδηγεί σε μια τέτοια κατασκευή είναι η εξασφάλιση στερεάς και υγρής τροφοδότησης για την μικρή αποικία του διαμερίσματος της κυψέλης .

Όπως εύκολα διακρίνετε στην εικόνα αυτό το διαχωριστικό έχει τρεις  χώρους  , έναν με μήκος 140mm στον οποίο θα τοποθετούμε την στερεά τροφή , είναι ανοιχτός προς την πλευρά των πλαισίων και έχει κάλυμμα για να συγκρατεί τις μέλισσες εντός του (για λόγους ευκρίνειας του σχεδίου  δεν εικονίζεται εδώ και μπορεί να κατασκευαστεί με διάφορα υλικά ).  Έναν άλλο χώρο με μήκος 95mm για την πρόσβαση  των μελισσών  στην υγρή τροφή o όποιος  καλύπτετε  με μελισσοστεγανή σήτα  και έναν τρίτο χώρο με μήκος 163mm όπου θα τοποθετούμε την υγρή τροφή

Στον μεσαίο  χώρο διακρίνονται  δύο οπές που επιτρέπουν στις μέλισσες να εισέλθουν σε αυτόν από την πλευρά της κυψέλης , να ανέβουν ένα εμπόδιο ( ξύλινη κάθετη και  επικλινής επιφάνεια με ύψος 35mm) που συγκρατεί την υγρή τροφή και να έχουν πρόσβαση σε μικρή επιφάνεια  αυτού , με ασφάλεια και χωρίς πνιγμούς (επόμενο σχέδιο). 


Οι διαστάσεις που αναφέρονται στα προηγούμενα  σχέδια δεν είναι δεσμευτικές και μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός από εμάς. 

Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Γ.5. Κατασκευή κυψέλης με δύο διαμερίσματα των πέντε πλαισίων και κινητό διαχωριστικό.


Υλικά :

Μια βάση ανοιχτή για κυψέλη δέκα πλαισίων     (Β.1.13.)  με δύο εισόδους 

Έναν όροφο δέκα πλαισίων από τάβλες ελάτης    (Β.2.1.)     
                                                          
Ένα καπάκι κυψέλης δέκα πλαισίων τύπου Αυστραλίας  (Β.3.1.)                                                  

ή ένα εξωτερικό καπάκι  (Β.3.6.)       
                                                                                                   
Ένα πηχάκι ελάτης 20 Χ 20mm με μήκος 468mm 
                                                                              
 Ένα τμήμα κόντρα πλακέ θαλλάσης από Σημύδα Λετονίας πάχους  9mm με διαστάσεις     482 Χ 270mm           

Προετοιμασία :

Στο πηχάκι από ξύλο ελάτης θα δημιουργήσουμε δύο τρύπες 3mm  σε απόσταση 30mm από τις δύο άκρες του (σχέδιο).               Αφού το ξετρυπήσουμε θα το τοποθετήσουμε στο εσωτερικό της βάσης και θα το βιδώσουμε με βίδες 3,5 Χ 35mm στην μέση του πλάτους της βάσης , θα απέχει  δηλαδή 176,5mm από κάθε πλαϊνό της βάσης (σχέδιο).Αν ο όροφος είναι ήδη κατασκευασμένος θα αφαιρέσουμε από αυτόν το έλασμα που βρίσκετε στις θέσεις των κηρηθροφορέων . Στην μέση του πλάτους των τμημάτων των κηρηθροφορέων , με την βοήθεια ενός ρούτερ θα αφαιρέσουμε επιφάνεια 223 Χ 10mm κινούμενοι κάθετα από τους κηρηθροφορείς προς την βάση του ορόφου (σχήμα) .Με την αφαίρεση επιφάνειας που πραγματοποιήσαμε , χωρίσαμε τον κηρηθροφορέα σε δύο ίσα μεταξύ τους τμήματα (δύο νέους κηρηθροφορείς) πλάτους 181,5 mm .                    
Θα τοποθετήσουμε ξανά τα ελάσματα , προσαρμοσμένα στα νέα μέτρα .Το τμήμα από κ-π πάχους 9mm προορίζεται να γίνει το διαχωριστικό μεταξύ των  δύο νέων διαμερισμάτων και θα αφαιρέσουμε από αυτό δύο επιφάνειες 30 X 27mm στην μία πλευρά του μήκους του , των 482mm , προκειμένου να μην εμποδίζει το καπάκι τύπου Αυστραλίας να κλείνει (επόμενα σχέδια) .  
Το κάθετο  διαχωριστικό που κατασκευάσαμε , έχει στα άκρα του το ύψος του ορόφου για να επιτρέπει στο καπάκι τύπου Αυστραλίας  να κλείνει  και εσωτερικά ( 30mm από τα άκρα) έχει ύψος λίγο μεγαλύτερο για να ορίζει την μια πλευρά των οριζόντιων διαχωριστικών που θα κατασκευάσουμε στην συνέχεια . Έχει διαστάσεις λίγα χιλιοστά μικρότερες των ανοιγμάτων που εισχωρεί για να μπορεί να μετακινείται εντός αυτών . Στο κάτω μέρος του εδράζεται στο πηχάκι που τοποθετήσαμε αρχικά .   Μετά την «επέμβαση»  που κάναμε στον όροφο της κυψέλης και την τοποθέτηση του διαχωριστικού , ο χώρος των πλαισίων είναι πλέον μικρότερος κατά 4,5mm  (9mm/2) για κάθε διαμέρισμα. Αν όμως υπολογίσουμε πως κάθε πλαίσιο έχει πλάτος 3,5mm ,τα πέντε θα έχουν  συνολικό πλάτος  175mm δηλαδή το συνολικό πλάτος των πλαισίων θα είναι 6,5mm μικρότερο από το πλάτος 181,5mm του κάθε  διαμερίσματος .Για να εξασφαλίσουμε την στεγανότητα μεταξύ των δύο διαμερισμάτων θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα οριζόντιο διαχωριστικό επάνω σε κάθε ομάδα πλαισίων του κάθε διαμερίσματος . Το οριζόντιο διαχωριστικό μπορεί να έχει πολλές μορφές , από ένα τμήμα κόντρα πλακέ 6mm πάχους και διαστάσεων 202,5 Χ 508mm που θα τοποθετηθεί ακριβός επάνω στα πλαίσια ή την μορφή ενός τροφοδότη – διαχωριστικού με τις ίδιες διαστάσεις , την κατασκευή του οποίου θα δούμε πιο κάτω .

Όποια μορφή κι αν έχει το οριζόντιο διαχωριστικό θα πρέπει να μας εξασφαλίζει στεγανότητα οσμών και μελισσών μεταξύ των δύο διαμερισμάτων.


Σχόλιο:
Τέτοιου είδους κατασκευές  χρησιμοποιούνται για την δημιουργία παραφυάδων , την διατήρηση  βασιλισσών και την διαχείμαση μικρών σε μέγεθος αποικιών .

 Το κινητό κάθετο διάφραγμα επιτρέπει την χρησιμοποίηση της κυψέλης και σαν κυψέλη δέκα πλαισίων παρέχοντας μας ένα εργαλείο διπλής χρήσης .

Χρησιμοποιώντας οριζόντια διαχωρίστηκα όμοια με αυτά του παραπάνω σχήματος ( με κ-π 6mm) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως κάλυμμα της κυψέλης το καπάκι τύπου Αυστραλίας.