Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019

Β.3.2.Καπάκι κυψέλης οχτώ πλαισίων τύπου Αυστραλίας
Υλικά :

Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε  είναι τα εξής:

Δύο τμήματα από τάβλα ελάτης πάχους 20mm με πλάτος 60mm και μήκος 508mm,  
        
δύο τμήματα από τάβλα ελάτης πάχους 20mm με πλάτος 60mm και μήκος 300mm,
          
  ένα τμήμα κόντρα- πλακέ 340mm X 508mm πάχους 8 ή 9mm  
                                                  
κόλλα ακρυλική κρυσταλλική                                        
                                                                       
βίδες τύπου TORX 3.5 X 45 πατωμάτων με φρέζα και 
                                                              
  βίδες γυψοσανίδας πόντου 4.2Χ16mm  για την λαμαρίνα    και δίχαλα 16mm                                                    

τμήμα γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους ¼ του χιλιοστού πλάτους 380mm και μήκους 550mm (λίγο  μεγαλύτερη σε κάθε διάσταση  340+40mm  και 508 +42mm για το γύρισμα ) 

ελασμάτινη σήτα τύπου Ντεπλουαγέ για τους αεραγωγούς.

Προετοιμασία:

Η προετοιμασία αφορά κυρίως  τα τμήματα που θα τοποθετήσουμε στο μπροστά και πίσω μέρος του καπακιού και στην δημιουργία  των θυρίδων αερισμού . 

Στα δύο τμήματα από τάβλα ελάτης πάχους 20mm με πλάτος 60mm και μήκος 300mm θα ορίσουμε με ένα μολύβι την μέση του πλάτους  διαγράφοντας μια ευθεία σε όλο το μήκος των 300mm(σχήμα).

 Στην ευθεία αυτή θα ορίσουμε δύο σημεία τα οποία θα απέχουν 50mm από κάθε άκρη , των δύο τμημάτων και θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 18mm.(σχέδιο)


Με την βοήθεια ενός σταθερού (για ασφάλεια) ρούτερ μεγαλώνουμε το μήκος της τρύπας που δημιουργήσαμε προς το κέντρο σε απόσταση 55 ή 60mm (σχέδιο).


Eνα άλλος τρόπος για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα είναι να κάνουμε δεύτερες τρύπες σε απόσταση 40 από τις πρώτες και με την βοήθεια μιας σέγας αυτή την φορά να ενώσουμε τις δύο τρύπες , αφαιρώντας την επιφάνεια ανάμεσα τους (επόμενα σχέδια) .


Ολοκληρώνοντας με τις θυρίδες αερισμού , τοποθετούμε την μελισσοστεγανή ελασμάτινη  σήτα διαστάσεων 40Χ70mm στα τμήματα.Με τον κανόνα για την επισήμανση των θέσεων που θα τοποθετηθούν οι βίδες  Α.1.4. , θα σημαδέψουμε τα σημεία από όπου θα περάσουν οι βίδες σύνδεσης στα δύο τμήματα από τάβλα ελάτης με μήκος 508mm και θα τα ξετρυπήσουμε .
Συναρμολόγηση :

Για την συναρμολόγηση των τμημάτων που αποτελούν το καπάκι θα χρειαστούμε το  πρότυπο για το  γώνιασμα επιφανειών  Α.1.3.

Εργαζόμαστε περίπου όπως και στην συναρμολόγηση των ορόφων , εφάπτουμε τα ξύλινα τμήματα στις γωνίες από αλουμίνιο για να ενωθούν σε ορθή γωνία χρησιμοποιώντας κόλλα και βιδώνοντας τις βίδες TORX 3.5 X 45 στα προκαθορισμένα σημεία.

Έτσι το καπάκι παίρνει σιγά – σιγά την μορφή που πρέπει.

 Αφού τελειώσει η κατασκευή του πλαισίου του καπακιού , σειρά έχει η τοποθέτηση της επιφάνειας από κόντρα πλακέ σε αυτό .  Στις άκρες των πλευρών  της  επιφάνειας από κ-π θα χαράξουμε με ένα μολύβι ευθείες , παράλληλες σε αυτές,  που θα απέχουν  10mm από τις άκρες του κ-π. (σχέδιο)

 Στις ευθείες αυτές θα ορίσουμε τα σημεία από τα οποία θα περάσουν οι βίδες ή τα δίχαλα του καρφωτικού που θα συνδέσουν το πλαίσιο με την επιφάνεια από κ-π.

 Η επιφάνεια από κ-π  θα γωνιάσει – τετραγωνίσει  όλη την κατασκευή μας.

Οι βίδες ή θα δίχαλα θα τοποθετηθούν περίπου ανά 100mm στο πλάτος και 80mm στο μήκος  (σχέδιο).


Την τελική μορφή στην κατασκευή  θα δώσει η τοποθέτηση της γαλβανισμένης  λαμαρίνας πάχους ¼ του χιλιοστού (0,25mm) . Την λαμαρίνα την έχουμε υπολογίσει λίγο μεγαλύτερη ανά διάσταση  για να γυρίσει περίπου 20-23mm σε κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές .

Το γύρισμα των δύο μεγαλύτερων πλευρών θα να γίνει με την βοήθεια ενός κάμπτη ή στράντζας  μετάλλων μικρού πάχους Α.1.5. ενώ των δύο μικρότερων να γίνει προσεκτικά με το χέρι μας επάνω στο καπάκι , φορώντας γάντια και προσέχοντας την ασφάλειά μας  .
 Για να συγκρατήσουμε   την λαμαρίνα στο ξύλινο καπάκι  θα χρησιμοποιήσουμε δίχαλα ή βίδες ,οι βίδες θα έχουν μήκος 15mm και κεφάλι μεγάλο και επίπεδο εσωτερικά σαν ροδέλα ώστε να μην ξετρυπήσουν  την τάβλα και μας πληγώνουν κατά την χρήση  , τα δίχαλα θα έχουν μήκος 16mm. (βλέπε Β.3.1.)
Θα τοποθετήσουμε 3 ή 4 βίδες  ή  δίχαλα στο μικρό μήκος και 5 ή 6 στο μεγαλύτερο . 

Καλή χρονιά και καλές κατασκευές