Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

B.1.16. Βάση κινητή με δυο εισόδους

Για την περιγραφή της κατασκευής  θα χρησιμοποιήσουμε μια βάση οχτώ πλαισίων σαν αυτή της παραγράφου Β.1.8. που ήδη έχουμε δει την κατασκευή της , οι εργασίες είναι οι ίδιες και σε βάσεις δέκα πλαισίων , κάποια υλικά είναι που αλλάζουν και οι διαστάσεις μεταξύ των βάσεων.

Υλικά :

Ένα τμήμα κόντρα πλακέ σημύδα Λετονίας πάχους 15mm   με πλάτος 340mm και μήκος 538mm                                                                                                                                                             
Δύο τμήματα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 508mm 
                                              
Ένα τμήμα πηχάκι  από έλατο 20mm X 20mm μήκους 300mm 
                                                
Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 60mm X 40mm με μήκος 520mm 
                                    
Ένα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους  120mm , 

ένα τακάκι από έλατο  με διαστάσεις 60Χ60mm με ύψος 50mm                                                                                 
έλασμα διάτρητο τύπου Ντεπλουαγέ 398 Χ 220mm  για την σήτα και                                                                       
τμήμα κόντρα πλακέ 192 Χ 470mm πάχους 5mm για το συρτάρι της βάσης.               

ξυλόβιδες 35Χ3,5mm και 35Χ3,0mm ,κόλλα ακρυλική ,δίχαλα 35 και 8mm,              
            


Προετοιμασία:


Το πρώτο τμήμα που θα κατεργαστούμε είναι η επιφάνεια από κόντρα πλακέ στην οποία θα ορίσουμε την σανίδα προσγείωσης αφαιρώντας επιφάνεια 7,5 Χ 7,5mm  από το ένα άκρο της .  Στο ίδιο άκρο θα ορίσουμε τον εσωτερικό χώρο της βάσης από την σανίδα προσγείωσης  χαράσσοντας  μια ευθεία σε απόσταση 508mm από το άλλο άκρο της επιφάνειας  .  Θα σημειώσουμε το μέσω της ευθείας που χαράξαμε .


Θα ορίσουμε το κέντρο αυτής της ευθείας και σε απόσταση 35mm δεξιά και αριστερά από αυτό θα ορίσουμε και πάλι δύο σημεία. Από τα σημεία αυτά ,κινούμενοι κάθετα προς την σανίδα πτήσης θα ορίσουμε ένα τετράγωνο με μήκος 70mm και πλάτος το πλάτος της σανίδας πτήσης .


Το τετράγωνο που σχηματίσαμε θα το αφαιρέσουμε με την βοήθεια μιας σέγας σχηματίζοντας ένα κενό στην σανίδα πτήσης , όπου θα τοποθετηθεί ένας μικρός – κοντός συνδετήρας τύπου Σωτηρόπουλου , για να συγκρατεί την βάση με τον όροφο μεταξύ των δύο εισόδων (σχέδιο) .Στην συνέχεια θα σημειώσουμε και θα αφαιρέσουμε το άνοιγμα της βάσης όπως κάναμε και στην βάση Β.1.8. , το άνοιγμα θα έχει διαστάσεις 180Χ 358mm .


Τα πόδια της βάσης , αυτήν την φορά θα έχουν ύψος 60mm αντί 40mm , δίνοντας μας ένα ύψος για να τοποθετηθεί ο μικρός συνδετήρας στο εμπρός τμήμα της .Οι υπόλοιπες διαστάσεις και οι κατεργασίες παραμένουν οι ίδιες (επόμενα σχέδια) .Το τακάκι από έλατο προορίζεται να είναι το μέρος της κατασκευής που θα τοποθετηθεί ο μικρός  συνδετήρας στην βάση.
Θα αφαιρέσουμε από το τακάκι επιφάνεια 30 Χ 25mm και θα πάρει την μορφή που εικονίζεται στο παρακάτω σχέδιο.
 Το πηχάκι από έλατο με διαστάσεις 20Χ20 με μήκος 120 θα το ξετρυπήσουμε σε τρία σημεία όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.
Συναρμολόγηση:


Ξεκινώντας από την τοποθέτηση των ποδιών της βάσης στην επιφάνεια από κόντρα πλακέ βιδώνοντας τα στα σημεία και τις αποστάσεις που εικονίζονται στα πιο κάτω σχέδια.

 Με προσοχή και σχολαστικά συνδέουμε τα πηχάκια των 20Χ20mm περιμετρικά της επιφάνειας από κ-π  χρησιμοποιώντας  κόλλα και δίχαλα ή βίδες .                                                                                                                                                                                                               


Στο σημείο αυτό θα συνδέσουμε το τακάκι από έλατο που θα τοποθετηθεί ο συνδετήρας της βάσης με τον όροφο .

Με ένα μολύβι θα σχηματίσουμε το περίγραμμα του στην επιφάνεια του κ-π  στην θέση που θα τοποθετηθεί και θα χαράξουμε τις διαγώνιες του . Σε απόσταση 21mm περίπου από το κέντρο ή τις γωνίες του σχήματος  βρίσκονται τα σημεία που θα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 2-3mm και θα περάσουν οι βίδες που θα συνδέσουν το τακάκι στην βάση.

Για την σύνδεση θα χρησιμοποιήσουμε κόλλα και βίδες 3,5Χ35 ή 40mm


 Τις δύο από τις τέσσερις βίδες θα κρύψει το πηχάκι των 20Χ20mm με μήκος 120mm που έχουμε προετοιμάσει και τώρα θα τοποθετήσουμε στην είσοδο της βάσης . Το πηχάκι θα τοποθετηθεί με κόλλα και βίδες σε σημείο που να εφάπτεται με την επιφάνεια από κ-π και το τακάκι από έλατο (του συνδετήρα ), μοιράζοντας την απόσταση του ανοίγματος σε 90mm και 90mm (σχήμα).

Για την ευθυγράμμιση του με τα πλαϊνά  πηχάκια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τρίτο , όπως ήδη ξέρουμε από τις άλλες βάσεις . 
Η τοποθέτηση της ελασμάτινης σήτας η επόμενη εργασία .  


Και το συρτάρι της βάσης με διαστάσεις 190Χ450mm το οποίο θα σύρετε πλέον μόνο προς την πίσω πλευρά  και αφού καλύψει το άνοιγμα της βάσης θα σταματά στο τακάκι του συνδετήρα.
Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Β.1.15. Βάση κυψέλης με μια μεγάλη είσοδο


Στις περισσότερες περιγραφές στην κατασκευή των κινητών βάσεων φτάνουμε σε ένα σημείο όπου έπρεπε να τοποθετήσουμε την είσοδο  στην βάση . Από το στάδιο αυτό των εργασιών θα ξεκινήσουμε τώρα .

Θεωρούμε πως έχουμε μια ανοιχτή βάση κυψέλης δέκα πλαισίων , με το σκεπτικό ότι οι σύνδεσμοι της βάσης με τον όροφο θα τοποθετηθούν εμπρός  και  πίσω και όχι στα πλαϊνά μέρη , έχουμε δύο επιλογές .

Α΄ επιλογή


Η συνήθης πρακτική ήταν να κατασκευάζουμε ένα άνοιγμα για την είσοδο των μελισσών  ίσο με τα 2/3 περίπου του ανοίγματος της βάσης , με δύο ακόμα σταθερά τμήματα εκατέρωθεν του ανοίγματος . Στα σταθερά αυτά τμήματα στηρίζετε το ατσαλένιο σύρμα, που σαν σύνδεσμος συγκρατεί την βάση με τον όροφο αλλά και την θύρα κλειστή κατά τις μεταφορές . Αν μεγαλώσουμε την είσοδο θα πρέπει να μικρύνουμε τα πλαϊνά σταθερά τμήματα τόσο που να μπορεί να έχει θέση το ατσαλένιο σύρμα αλλά και να μπορεί το κάθε σταθερό τμήμα να βιδωθεί σταθερά στην βάση με δύο το ελάχιστο βίδες.

Το μικρότερο μήκος που μπορεί να έχει το κάθε σταθερό τμήμα του ανοίγματος θεωρώ πως είναι τα 60mm και η είσοδος των μελισσών να φτάσει τα 263mm άνοιγμα με αυτόν τον τρόπο  (σχέδιο).Οι βίδες θα  τοποθετηθούν στο σταθερό τμήμα από πηχάκι , αφού πρώτα το ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 2 ή 3mm, σε απόσταση 15mm από το ίσιο τμήμα και 20mm από το τμήμα με την γωνία των 45ο (σχέδιο).
Τις ίδιες διαστάσεις  σταθερών τμημάτων θα έχει και  η βάση των οχτώ πλαισίων , με την είσοδο των μελισσών να έχει άνοιγμα 190mm.Έτσι τώρα η βάση μας , με την νέα είσοδο , θα μοιάζει με το παρακάτω σχέδιο.

Β΄ επιλογή

Αν επιλέξουμε να έχουμε όλη την μπροστινή πλευρά των 373mm ανοιχτή  και τους συνδέσμους βάσης – ορόφου τοποθετημένους εμπρός και πίσω της κυψέλης μας , θα πρέπει να εργαστούμε ως εξής :
Θα χαράξουμε μια ευθεία με ένα μολύβι από το ένα πηχάκι 20Χ20mm μέχρι το άλλο , ορίζοντας το τέλος της βάσης και την αρχή της σανίδας πτήσης (σχέδιο). 
Θα ορίσουμε το κέντρο αυτής της ευθείας και σε απόσταση 30mm δεξιά και αριστερά από αυτό θα ορίσουμε και πάλι δύο σημεία. Από τα σημεία αυτά ,κινούμενοι κάθετα προς την σανίδα πτήσης θα ορίσουμε ένα τετράγωνο με μήκος 60mm και πλάτος το πλάτος της σανίδας πτήσης (προηγούμενο σχέδιο). 

To τετράγωνο που σχηματίσαμε θα το αφαιρέσουμε με την βοήθεια μιας σέγας σχηματίζοντας ένα κενό στην σανίδα πτήσης , όπου θα τοποθετηθεί ένας μικρός – κοντός συνδετήρας τύπου Σωτηρόπουλου , για να συγκρατεί την βάση με τον όροφο .Στην κάτω επιφάνεια της βάσης θα προσθέσουμε ένα τακάκι 60Χ60mm με ύψος 50mm στο οποίο θα βιδωθεί ο συνδετήρας τύπου Σωτηρόπουλου ( μπορούμε να «σπάσουμε» την πίσω και κάτω γωνία από το τακάκι , όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχέδιο).   
Το τακάκι θα πρέπει να συνδεθεί με την βάση με τέσσερις βίδες 3,5Χ35mm που θα τοποθετηθούν στα σημεία που φαίνονται στο πιο κάτω σχέδιο.

Το τακάκι έχει τοποθετηθεί πια σε απόσταση 10mm από την αρχή του ανοίγματος με την σήτα της βάσης , με τρόπο που δεν εμποδίζει την κίνηση του συρταριού το οποίο θα ανοίγει πια μόνο προς την πίσω πλευρά της βάσης , που στο πίσω μέρος εξακολουθούμε να έχουμε σαν συνδετήρα το ατσάλινο σύρμα . 
Αν επιλογή μας είναι να κατασκευάσουμε βάσεις με αυτόν τον τρόπο η εργασία που μόλις περιγράφηκε θα ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της κατασκευής όταν φτιάχνουμε το άνοιγμα της βάσης  και το φάλτσο στην σανίδα πτήσης .

Το τακάκι που προσθέσαμε στην βάση για να τοποθετήσουμε τον συνδετήρα τύπου Σωτηρόπουλου , έφερε αλλαγές στο ύψος της βάσης και τώρα το τακάκι προεξέχει κατά 10mm από τα πόδια. Για να διορθώσουμε αυτήν την αλλαγή θα προσθέσουμε τώρα μια επιφάνια από φύλλο τεφλόν  πάχους 20mm με διαστάσεις  40Χ60mm στις άκρες των ποδιών ή θα αντικαταστήσουμε τα πόδια με νέα που θα έχουν ύψος 60mm αντί για 40mm.

H βάση μετά την προσθήκη των επιφανειών 40Χ60mm θα έχει την μορφή του παρακάτω σχεδίου .(Οι προσθήκες με σκούρο χρώμα)
Για να περιορίσουμε την είσοδο των μελισσών κατά την μεταφορά των κυψελών θα πρέπει να κατασκευάσουμε θύρες για αυτό το άνοιγμα εισόδου. Ένα δοκαράκι 30Χ30mm μήκους 373mm κατάλληλα διαμορφωμένο θα μας βοηθήσει σε αυτό. Οι διαστάσεις του και η μορφή του εικονίζονται στα δύο επόμενα σχέδια. 
( Σε κυψέλη με λιγότερα πλαίσια οι διαστάσεις αλλάζουν ανάλογα με το άνοιγμα της εισόδου , τα 70 στο κέντρο της θύρας παραμένουν αναλλοίωτα λόγο του συνδέσμου τύπου Σωτηρόπουλου  που θα τοποθετηθεί στο κενό αυτό.)

Η θέση της θύρας  στην βάση εικονίζεται επίσης στα επόμενα δύο σχέδια με σκούρο χρώμα.

Σχόλιο:

Προσωπικά δεν προτιμώ τις πολύ μεγάλες εισόδους και τις πολύπλοκες κατασκευές , θα επέλεγα την Α΄ επιλογή αν ήθελα να κατασκευάσω μεγάλη είσοδο στην κυψέλη.

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

Β.1.14. Ανοιχτή βάση κυψέλης 8 πλαισίων από τάβλες ελάτης 20mm και πηχάκι 20 Χ 20mm

  
Υλικά :


Δυο τμήματα τάβλα ελάτης πάχους 20mm   με πλάτος 100mm και μήκος 340mm                                                                                                                                                       
Δυο τμήματα τάβλα ελάτης πάχους 20mm   με πλάτος 80mm και μήκος 338mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Δύο τμήματα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους 508mm 
                                              
  Ένα τμήμα πηχάκι  από έλατο 20mm X 20mm μήκους 300mm
                                                 
Δύο τμήματα δοκαράκι από έλατο 35mm X 40mm με μήκος 520mm
                                     
Ένα πηχάκι από έλατο 20mm X 20mm μήκους  310mm ,
                                                           
 έλασμα διάτρητο τύπου Ντεπλουαγέ 378 Χ 220mm  για την σήτα και                                                                       
τμήμα κόντρα πλακέ 190 Χ 470mm πάχους 5mm για το συρτάρι της βάσης.               

ξυλόβιδες 35Χ3,5mm και 35Χ3,0mm ,κόλλα ακρυλική ,δίχαλα 35 και 8mm,                          

Κι εδώ η εργασίες και τα βήματα της κατασκευής είναι ίδια με την  Β.1.10.  Ανοιχτή βάση κυψέλης 10 πλαισίων από τμήματα κόντρα πλακέ 15mm και  πηχάκι 20 Χ 20mm , αυτό που αλλάζει είναι τα υλικά , οι διαστάσεις των υλικών και το ύψος των ποδιών.

Προετοιμασία:

Στο ένα  τμήμα από τάβλα ελάτης 20mm με πλάτος 100mm και μήκος 340mm ,   θα αφαιρέσουμε με γωνία 45ο  ένα τμήμα 10mm X 10mm κατά μήκος της μίας πλευράς του  διάστασης  340mm,  για να ορίσουμε την σανίδα πτήσης  (σχέδιο).


Στα δύο δοκαράκια  35Χ40mm με μήκος 520mm όπως και στις προηγούμενες βάσεις , θα αφαιρέσουμε εάν επιθυμούμε , ένα τμήμα 10Χ10mm με γωνία 45ο , δημιουργώντας ένα φάλτσο στην πλευρά που θα έρχεται σε επαφή με το έδαφος .


Στην απέναντι της πλευρά  , αυτήν που θα εφάπτεται της βάσης θα αφαιρέσουμε κατά μήκος των 520mm τμήμα ξύλου 8 Χ 8mm προκειμένου να δημιουργήσουμε τα σημεία που θα στηρίζετε και θα σύρετε το συρτάρι της βάσης (σχέδιο)  .   Επόμενη εργασία είναι η κατεργασία του τμήματος από πηχάκι 20Χ20mm που προορίζετε για την είσοδο . Το τμήμα αυτό μήκους 383mm , αφού επιλέξουμε το μήκος του ανοίγματος που επιθυμούμε να έχει η είσοδός , θα το κόψουμε με γωνία 45ο δημιουργώντας τα τρία μέρη της εισόδου , δύο σταθερά κι ένα κινητό .

Το αρχικό μήκος του τμήματος ήταν 383mm , μετά την κοπή τα τρία τμήματα που θα σχηματιστούν θα έχουν συνολικό μήκος 373mm , όσο το εσωτερικό πλάτος  της βάσης .


Συναρμολόγηση:Για την συναρμολόγηση των τμημάτων  θα επιστρατεύσουμε την γωνιάστρα ή καλύμπρα,  μια καθαρή  επιφάνια εργασίας . Σε αυτήν θα τοποθετήσουμε πρώτα τα τμήματα  τάβλα ελάτης  σαν να ήταν μια ενιαία επιφάνεια  ,  εφαρμόζοντας τα στις γωνίες  από αλουμίνιο .
Θα ξεκινήσουμε την σύνδεση των τμημάτων  από μία  πλαϊνή πλευρά της βάσης που αποτελείται από τρία τμήματα . Προσέχοντας την καλή εφαρμογή  των τμημάτων  με την γωνιά από αλουμίνιο,  θα τοποθετήσουμε επάνω σε αυτά  το τμήμα από πηχάκι με μήκος 508mm ,έχοντας πρώτα  τοποθετήσει κόλλα κρυσταλλική στις επιφάνειες  που θα ενωθούν.  


Με το ένα χέρι μας να κρατά το καρφωτικό και το άλλο μας χέρι να πιέζει τα τμήματα και το πηχάκι προς την αλουμινογωνία προκειμένου να έρθουν όλα σε μια ευθεία μεταξύ τους , ξεκινά το κάρφωμα και η σύνδεση των τμημάτων. 

 Επειδή το πηχάκι θα ενώσει τα τμήματα  από κόντρα πλακέ μεταξύ τους και σε μια ευθεία , θα πρέπει να δώσουμε προσοχή και να καρφώσουμε το πηχάκι σταθερά και δυνατά  με κάθε τμήμα ξεχωριστά  .

Στα παρακάτω σχέδια , εικονίζονται οι θέσεις των δίχαλων ή των βιδών σε αντιστοιχία με το κάθε τμήμα ξεχωριστά . Στο πίσω τμήμα μήκους 100mm τοποθετούμε δύο συνδέσμους , στο επόμενο με μήκος 338mm πέντε και στο τρίτο , μήκους 100mm αλλά με μήκος επαφής των δύο επιφανειών 70mm δύο (σχέδια).


 Η Ίδια εργασία επαναλαμβάνεται και στην πίσω πλευρά της βάσης  δίνοντας πάντα προσοχή στην καλή εφαρμογή των τμημάτων μεταξύ τους αλλά και με τις δύο γωνίες –οδηγούς από αλουμίνιο .  Οι  θέσεις των δίχαλων – βιδών  φαίνονται στο πιο κάτω σχέδιο( Οι γωνίες από αλουμίνιο θα κρατήσουν την βάση που κατασκευάζουμε καλά γωνιασμένη με γωνία 90ο για να συνδέεται άριστα με τους ορόφους που θα φτιάξουμε στο μέλλον .Στις προηγούμενες κατασκευές βάσεων δεν ανησυχούσαμε για το γώνιασμα των βάσεων γιατί τα τμήματα ήταν ολόκληρα και γωνιασμένα από το ξυλουργείο που μας προμήθευσε .  )

Σειρά έχει η σύνδεση των  τμημάτων του δεύτερου πλαϊνού της βάσης  και για να γίνει σωστά η εφαρμογή των επιφανειών θα πρέπει να μετακινήσουμε την βάση , έτσι ώστε στις γωνίες από αλουμίνιο να εφάπτονται τώρα η πίσω πλευρά και δεύτερη πλαϊνή (η ασύνδετη έως τώρα ). Οι θέσεις των δίχαλων – βιδών είναι όπως και προηγουμένως.

Τα πόδια της βάσης θα τοποθετηθούν όπως πάντα σε απόσταση 40mm από τις  πλαϊνές  πλευρές  και θα εφάπτονται  της πίσω πλευράς . 


Η σύνδεσή  των ποδιών με τα τμήματα της βάσης θα γίνει σχεδόν όπως πριν με τα πηχάκια , θα βιδώσουμε (χωρίς χρήση κόλλας) κάθε τμήμα της βάσης με τουλάχιστον δύο βίδες με το κάθε πόδι . Ξεκινώντας  εσωτερικά κι από το πίσω μέρος , σε απόσταση 40mm από το πλαϊνό  πηχάκι θα ορίσουμε μία ευθεία σε όλο το μήκος εσωτερικά της βάσης .

Στην ευθεία αυτή και σε απόσταση 20mm από το πίσω πηχάκι θα ορίσουμε το πρώτο σημείο απ όπου θα περάσει η πρώτη βίδα 3,5Χ35 mm , η δεύτερη σε 30mm από την πρώτη,  η τρίτη σε 60mm από την δεύτερη , οι 4τη -5τη -6τη σε απόσταση περίπου 92,5mm μεταξύ τους .( Επόμενα σχέδια)Η έβδομη βίδα θα περάσει από την ευθεία (προηγούμενες βάσεις) , επάνω στο εμπρός τμήμα από κόντρα πλακέ προς το πόδι της βάσης , σε απόσταση 60mm από την προηγούμενη (6τη βίδα) και 30mm από την αρχή του τρίτου τμήματος . 

Η όγδοη και τελευταία βίδα ορίζεται σε απόσταση 30mm από την έβδομη προς την σανίδα πτήσεως . Η τελευταία βίδα θα καλυφθεί  από το πηχάκι της εισόδου στην συνέχεια. (σχέδιο) 
Η σύνδεση των τμημάτων από κόντρα πλακέ με τα πηχάκια  και τα πόδια της βάσης πρέπει να γίνει με επιμέλεια και προσοχή . Είναι μια σύνδεση εννέα στοιχείων που θα στηρίζουν για χρόνια κάποια από τις κυψέλες μας .
( Ίσως η περιγραφή να κουράζει και να γίνεται δυσνόητη αλλά τα σχέδια δείχνουν καλύτερα τις εργασίες)


Τα πηχάκια της εισόδου θα τοποθετηθούν όπως σε κάθε βάση έως τώρα , οι βίδες που θα τα συνδέσουν με την βάση θα πρέπει να περνούν στα σημεία που δείχνει το πιο κάτω σχέδιο (30mm από κάθε άκρη ) γιατί από κάτω τους και σε απόσταση 40mm από τα πλαϊνά πηχάκια «κρύβονται» οι βίδες που συνδέουν τα πόδια με την βάση .
Η τοποθέτηση της σήτας στην βάση έχει σειρά , η οποία έχει διαστάσεις 378 Χ 293mm  για να καλύπτει το άνοιγμα κατά 20mm από κάθε πλευρά . 

Η τοποθέτηση της θα γίνει με το καρφωτικό χρησιμοποιώντας 3,5 ή 1,8mm δίχαλα στα σημεία πάνω από τα πόδια αλλά με 8mm δίχαλα εκεί που το πάχος είναι μόνο τα 15mm του κόντρα πλακέ.


Το συρτάρι διαστάσεων 470mm X 220mm  είναι το τελευταίο κομμάτι της ανοιχτής βάσης , σύρεται στην θέση του από την εμπρός ή και την πίσω πλευρά της βάσης .         Σχόλιο:


Μια σχετικά εύκολή αλλά πολύ  σταθερή κατασκευή αν προσέξουμε τις συνδέσεις των τμημάτων , με άνοιγμα που δεν επιβαρύνει την σταθερότητα της και μπορεί να ολοκληρωθεί με την χρήση  ενός επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου ή ενός καρφωτικού αν προμηθευτούμε τα τμήματα έτοιμα και την χρήση μιας γωνιασμένης επιφάνειας. Δεν παύει όμως να χρειάζεται προσοχή στις ενώσεις ή στην χρήση εργαλείων, ιδιαίτερα  του καρφωτικού που εύκολα μπορεί να μας τραυματίσει αν δεν προσέξουμε .

Το πλαϊνό προφίλ  της κατασκευής πρέπει να λειανθεί με επιμέλεια και οι τρις  ξεχωριστές επιφάνειες να γίνουν μια ενιαία για την αποφυγή του  κινδύνου εισροής νερού  μετά την βαφή.
Είναι μια οικονομικότερη εκδοχή από στην χρήση  κόντρα πλακέ θαλάσσης Λετονίας στις βάσεις των κυψελών .

Προσωπικά , κατασκευάζω και χρησιμοποιώ  τέτοιες βάσεις για τις κυψέλες μου χωρίς κανένα πρόβλημα τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια .