Κυριακή, 5 Μαΐου 2019

Β.6.4.2. Διαχωριστικά-τροφοδότες για κυψέλη τριών διαμερισμάτων και καπάκι τύπου Αυστραλίας Τα διαχωριστικά – τροφοδότες είναι ίδια στην κατασκευή και την «φιλοσοφία» με τα προηγούμενα της παραγράφου Γ.8.1. , αλλάζουν μόνο οι διατάσεις των υλικών από τα οποία κατασκευάζονται.
Μια  διαφορά προκύπτει μεταξύ των τριών διαχωριστικών λόγο του πλάτους  του μεσαίου διαχωριστικού που είναι μικρότερο από τα υπόλοιπα δύο γιατί δεν στηρίζεται στα πλαϊνά της κυψέλης . Η διαφορά αυτή έχει να κάνει με το πλάτος της βάσης του μεσαίου  τροφοδότη κι όχι με τον τροφοδότη σαν χωρητικότητα  που θα είναι η ίδια και για τους τρεις .


Υλικά για  τα δύο ακριανά διαχωριστικά :


Δύο τμήματα κόντρα πλακέ πάχους 6mm με διαστάσεις 138,5 Χ 508mm                                        

Τέσσερις  τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 458 mm
                                                
Οχτώ  τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 86mm                                               

Δύο δοκαράκια  35 Χ 35mm μήκους 86mm                                                                                      

Δύο ελάσματα  διάτρητα   105 Χ 116mm                                                                                                             
Δύο τμήματα κόντρα πλακέ 161,5 Χ 116mm πάχους 6mm                                                                         
Κόλλα ακρυλική , δίχαλα 35 και 40mm,   

                     
Υλικά για το μεσαίο διαχωριστικό:


Ένα  τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 6mm με διαστάσεις 116 Χ 508mm                                        

Δύο τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 458 mm                                                

Τέσσερις τάβλες ελάτης πάχους 15mm με διαστάσεις  50 Χ 86mm                                          

 Ένα δοκαράκι 35 Χ 35mm μήκους 86mm                                                                                      

Έλασμα διάτρητο 105 Χ 116mm                                                                                                            

Τμήμα κόντρα πλακέ 161,5 Χ 116mm πάχους 6mm                                                                        

Κόλλα ακρυλική , δίχαλα 35 και 40mm,      


                 
Προετοιμασία :


H προετοιμασία των τμημάτων είναι όμοια με της παραγράφου Γ.8.1.  τα σχήματα που ακολουθούν αναφέρονται  στην προετοιμασία του μεσαίου διαχωριστικού.Τα επόμενα σχήματα που  αναφέρονται  στην προετοιμασία των ακριανών   διαχωριστικών.
Το κενό μεταξύ της βάσης και της τάβλας στο ένα πλαϊνό του διαχωριστικού είναι 22,5mm κι όχι 25mm όπως της παραγράφου Γ.8.1. , όλες οι άλλες εργασίες είναι σχεδόν όμοιες.


Σειρά έχει η προετοιμασία των δοκαριών 35 Χ 35mm με την δημιουργία του κεκλιμένου ,
Και η δημιουργία των ανοιγμάτων για την ροή της υγρής τροφής σε δύο τάβλες ελάτης  με μήκος 86mm.

Συναρμολόγηση :


Η συνομολόγηση θα ξεκινήσει πρώτα για το μεσαίο διαχωριστικό – τροφοδότη με την σύνδεση της επιφάνειας  από κόντρα πλακέ με τις τάβλες ελάτης και στην συνέχεια με το δοκαράκι .


 Και συνεχίζεται για τα δύο ακριανά  διαχωριστικά .


Δεν υπάρχουν σχόλια: