Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Β.5.4. Πλαίσιο για κυψέλη βασιλισσοτροφίας


Υλικά:

Ένα τμήμα από ξύλο ελάτης ή πεύκου 20 Χ 25mm   με μήκος  220mm 

 Ένα τμήμα από ξύλο ελάτης ή πεύκου 10 Χ 15mm    με μήκος  168mm                                                      
Δύο τμήματα από ξύλο ελάτης ή πεύκου 10 Χ 35mm    με μήκος  220mm                                 

Διχάλα καρφωτικού μήκους  35mm  


Προετοιμασία

Το πρώτο τμήμα ξυλείας που αναφέρεται στα υλικά είναι το τμήμα που αντιστοιχεί στον κηρηθροφορέα και θα αφαιρέσουμε από τις δύο άκρες του επιφάνεια 25 Χ 26mm  σε βάθος 7mm , όπως εικονίζεται στα πιο κάτω σχέδια . Με την αφαίρεση των  επιφανειών αυτών   δημιουργούμε  τις θέσεις για τους ορθοστάτες του πλαισίου αλλά και την επιφάνεια που θα στηρίζει το πλαίσιο στον πλαισιοφορέα του ορόφου.
Από την προηγούμενη αφαίρεση προέκυψε μια νέα δεύτερη επιφάνεια ύψους 7mm και μήκους 168mm . Από  αυτήν , θα αφαιρέσουμε στο κέντρο και κατά το μήκος των 168mm επιφάνεια 5mm σε βάθος 6mm, δημιουργώντας την θέση του πλαισίου που θα δεχθεί το φύλλο κηρήθρας σε απόσταση 10mm  από τα άκρα του . (επόμενα σχέδια)
Τα δύο τμήματα 10 Χ 35mm με μήκος 220mm προορίζονται να γίνουν οι ορθοστάτες του πλαισίου και από το πλάτος αυτών  θα αφαιρέσουμε με ένα εγκατεστημένο ρούτερ , επιφάνεια 4 mm σε απόσταση 135mm εκατέρωθεν των πλευρών  κάθε τμήματος (σχέδια) .


Στο κέντρο της επιφάνειας που προέκυψε θα χαράξουμε μια ευθεία κατά το μήκος των 220mm και σε αυτήν θα ορίσουμε τέσσερα σημεία . Τα δύο πρώτα σε απόσταση 50mm από τα άκρα κάθε τμήματος και τα επόμενα δύο ανά 40mm από τα πρώτα και μεταξύ τους (σχέδιο) .


Τα σημεία αυτά θα τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 4mm δημιουργώντας τα τέσσερα σημεία από τα οποία θα περάσει το σύρμα που θα συγκρατεί το φύλλο κηρήθρας στο πλαίσιο (σχέδιο).


Συναρμολόγηση :

Η συναρμολόγηση του πλαισίου θα ξεκινήσει με την σύνθεση του κηρηθροφορέα με τους δύο ορθοστάτες  και θα γίνει με την χρήση 35mm δίχαλων από το καρφωτικό χωρίς την χρήση κόλλας . Δύο  δίχαλα θα περάσουν πρώτα από τον ορθοστάτη προς τον κηρηθροφορέα σε απόσταση  12mm από τις άκρες του και 3mm από τον κηρηθροφορέα , αφού έχουμε μοιράσει την απόσταση (5+5mm)μεταξύ ορθοστάτη και κηρηθροφορέα (σχέδιο) .

 Ακόμα ένα δίχαλο θα περάσει από τον κηρηθροφορέα προς τους ορθοστάτες  στο κέντρο του πλάτους του και σε απόσταση 21mm περίπου από την άκρη του. 


Αυτός ο τρόπος σύνδεσης με δίχαλα-καρφιά  από τον ορθοστάτη προς τον κηρηθροφορέα και από τον κηρηθροφορέα προς τον ορθοστάτη «κλειδώνει» την συνοχή της σύνδεσης στο πιο ευαίσθητο  και καταπονημένο σημείο του πλαισίου.

Επόμενη και τελευταία σύνδεση είναι αυτή μεταξύ τω δύο ορθοστατών και του αποστάτη (κάτω πηχάκι) μεταξύ αυτών . Με ένα ή δύο δίχαλα που θα περάσουν σε απόσταση 5mm από την άκρη του ορθοστάτη προς τον αποστάτη θα γίνει αυτή η σύνδεση. (σχέδιο)

Έτοιμο για συρμάτωση 


Καλές κατασκευές .


Δεν υπάρχουν σχόλια: